Madame, Monsieur,
Votre accès a été bloqué dans le cadre d’une procédure de sécurité.
Si vous êtes un utilisateur autorisé, veuillez prendre contact avec notre helpdesk (02.518.21.16) en indiquant le « support ID » afin de débloquer cet accès.
Merci de votre compréhension.        Votre support ID est: 11970086017361005381

Registre national,
Service Exploitation,

Mevrouw, mijnheer,
Uw toegang tot onze toepassingen werd geblokkeerd in het kader van een veiligheidsprocedure.
Indien u een gemachtigd gebruiker bent, gelieve contact op te nemen met onze helpdesk (02.518.21.16) met vermelding van de “support ID” teneinde deze toegang te deblokkeren.
Bedankt voor uw begrip.       Uw support ID is: 11970086017361005381

Rijksregister,
Dienst Exploitatie,

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Zugriff ist im Rahmen eines Sicherheitsverfahrens gesperrt worden.
Falls Sie eine Zugriffsermächtigung haben, wenden Sie sich bitte an unser Helpdesk (02/518.21.16) und geben Sie die «Support-ID» an, damit Ihr Zugriff entsperrt wird.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!       Support-ID : 11970086017361005381

Nationalregister
Dienst Betrieb