Rijksregister
 

Rijksregister

     
 
Voorstelling

Status RR

Status Rijksregister : klik kier om de status Rijksregister te kennen

Van de bevolkingsregisters naar een Rijksregister van de natuurlijke personen.

De bevolkingsregisters omvatten een strikte vorm van registratie van de bevolking die werd ingesteld vanaf de 19de eeuw, na de uitvoering in 1846 van de eerste algemene volkstelling van het Rijk. 

Het systeem was oorspronkelijk bedoeld om de eerste wetenschappelijke onderzoeken van de bevolking te vergemakkelijken. Dit hield in dat in iedere gemeente bevolkingsregisters moesten worden gehouden waarin de voornaamste identificatiegegevens werden opgenomen van de ingeschreven personen; het criterium voor inschrijving was de hoofdverblijfplaats in de gemeente. 

Doorheen de tijd groeiden deze registers uit tot de basis van tal van administratieve acties uitgaande van de gemeente (opstellen van de kiezerslijsten, evaluatie van de lokale noden, sociale hulp, instructies voor de verschillende administratieve procedures, heffen van lokale belastingen), of van de verschillende overheden en instellingen op de verschillende beleidsniveaus. 

Als gevolg van de geleidelijke informatisering van de administratieve bestanden en van een betere organisatie voor de bijwerking van deze bestanden werd in 1968 een Rijksregister van de natuurlijke personen opgestart binnen het departement Openbaar Ambt. In dit register werden de identificatie- en adresgegevens opgenomen van de personen die waren ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters, evenals in de consulaire registers voor de Belgen in het buitenland die zich hadden laten registreren in een diplomatieke of consulaire post. 

Vijftien jaar later verkreeg het Rijksregister een wettelijke basis door de goedkeuring van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

 

Stap voor stap procedure voor de aanvraag van een toegang tot de informatie van het Rijksregister

 1. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden (pdf) om een toegang te verkrijgen. 
 2. Indien u aan de voorwaarden voldoet om de toegang te verkrijgen en dit kan verrechtvaardigen, kunt u een aanvraag indienen bij het Sectoraal Comité van het Rijksregister (pdf).
 3. De toelating van het Sectoraal Comité is een voorwaarde. Er is geen beroep mogelijk tegen een negatieve beslissing.
 4. Neem contact met het Rijksregister om de toelating die u verkreeg uit te voeren (pdf).
 5. Indien u “online” de gegevens van het Rijksregister wenst te raadplegen moet u kiezen uit de aangeboden mogelijkheden om een verbinding (pdf)met het Rijksregister te realiseren.

  Raadpleeg de procedure (pdf) om te weten hoe je het Rijksregister kan raadplegen met een internet browser.

 6. Naast de raadpleging van de gegevens, of sommige gegevens, van een individueel dossier bestaat ook de mogelijkheid de informaties te verkrijgen in de vorm van lijsten of fiches,   opgesteld  aan de hand van een stel parameters. De informaties worden dan ter beschikking gesteld op een beveiligde server.

  Lees de procedure (pdf) om te weten hoe u deze gegevens kunt afhalen van de beveiligde FTP server.

 7. U weet hoe op welke wijze u toegang zal krijgen tot de gegevens van het Rijksregister.

Het enige wat u nog te doen staat is het formulier invullen om u te registreren als een officiële gebruiker van het Rijksregister.
Indien u een verbinding vraagt met het Rijksregister:  vervolledig de luiken A (doc), B (doc) en C (doc) van het formulier.

Indien u de mededeling vraagt van gegevens uit het Rijksregister: vervolledig het formulier « Vraag om mededeling van informatie » (doc).

Indien u wenst dat de gegevens waarop u recht hebt medegedeeld worden via de beveiligde FTP server : vervolledig het formulier « Aanwijzing van de ambtenaar die gemachtigd wordt om toegang te hebben tot de FTP » (doc)

Nieuwigheid