U bent hier :  Rijksregister »Mijn Dossier

Mijn Dossier

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot uw dossier in het Rijksregister. Via de toepassing Mijn Dossier kunt u:

  • Uw gegevens in het Rijksregister checken
  • Zien wie uw gegevens de laatste 6 maanden geraadpleegd heeft
  • Bepaalde attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, …) raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat u bij uw gemeentediensten kan afhalen. Mijn Dossier maakt het dus mogelijk om deze van thuis uit aan te vragen. U hoeft dan niet langer naar het gemeentehuis. Dit bespaart u heel wat tijd en een verplaatsing.Hoe werkt het?

Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be

Aanmelden doet u met behulp van uw elektronische identiteitskaart. Nadat u uw eID in de kaartlezer hebt gestoken, zal u ook uw pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of u werkelijk de persoon bent die u beweert te zijn.

In het menu aan de linkerzijde kan u verschillende keuzes maken. Via 'Transacties' is het onder andere mogelijk om uw adreswijziging (of dat van één van uw gezinsleden) door te geven. Deze verklaring tot adreswijziging komt dan automatisch terecht bij de gemeente waar u bent ingeschreven.

Wat moet ik doen als de persoonsgegevens in het profiel op een eGov-toepassing niet overeenstemmen met de actuele persoonsgegevens zoals die zijn opgenomen in het Rijksregister?

De persoonsgegevens die worden opgenomen in het profiel op een eGov-toepassing worden in het Rijksregister enkel geverifieerd bij het opladen. Bij latere wijzigingen, zoals bijvoorbeeld een naamswijziging, gebeurt geen controle, noch actualisatie van deze gegevens met het Rijksregister.

Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens in het profiel na een wijziging niet meer overeenstemmen is een bijkomend initiatief van de e-ID houder nodig.

Gelieve u aan te melden op de federale portaal https://iamapps.belgium.be/sma
Accepteer vervolgens de overeenkomst, verwijder de cookies en meld u nogmaals aan op www.mybelgium.be voor een update van uw gegevens.

Voor alle bijkomende informatie kan u terecht bij de diensten van Fedict
Contact via http://eid.belgium.be/nl/contact.

Status BELPIC :
Status RR :
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst