U bent hier :  Rijksregister »Toegang tot het Rijksregister

Toegang tot het Rijksregister

  • print

Sinds 25 mei 2018 is het Sectoraal Comité van het Rijksregister ingesteld binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer officieel opgeheven en verwerkt het dus niet langer de machtigingen inzake toegang tot de gegevens van het Rijksregister.

Er wordt thans een nieuwe toegangsprocedure uitgewerkt, zowel op organisatorisch als wettelijk niveau. Er moeten immers nieuwe wetsbepalingen worden aangenomen door het Parlement teneinde de procedure en de instantie die belast is met het beheer van de machtigingen inzake toegang tot de gegevens van het Rijksregister, te bepalen. De desbetreffende wet wordt thans uitgewerkt.

In afwachting zullen de dossiers inzake de aanvragen tot toegang tot de gegevens van het Rijksregister, de mededeling van dezelfde gegevens en het gebruik van het Rijksregisternummer echter nu al worden overgezonden aan de diensten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken:

helpdesk.belpic(at)rrn.fgov.be

Er zal evenwel geen enkele beslissing tot toegang hiervoor worden genomen, zolang er geen nieuwe wetsbepalingen (inzake beheer van machtigingen inzake toegang tot de gegevens van het Rijksregister) zijn aangenomen door de wetgever.

Status BELPIC :
Status RR :
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst