Sie sind hier:  Kommissionen » Öffentlichkeit der Verwaltung » Stellungnahmen »2018

2018

  • print
Letzte News

Keine News in dieser Ansicht.

Advies 125 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op een reeks vragen 17/12/2018
Advies 124 Met betrekking tot het verkrijgen van een rapport intern onderzoek met betrekking tot gemelde onregelmatigheden 17/12/2018
Avis n° 123 Concernant l’accès aux dossiers en applicaton de l’arrête ministériel du 30 septembre 2002 17/12/2018
Advies 122 Met betrekking tot het verkrijgen van de goedkeuringsbeslissing van de Controledienst der Ziekenfondsen waarbij het CM de premies en franchise van het Mediko Plan kan wijzigen 17/12/2018
Advies 121 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het verslag van de dossierbespreking 17/12/2018
Advies 120 Met betrekking tot het verkrijgen een kopie een PSDdossier/ rapport van zijn cliënt 03/12/2018
Advies 119 Met betrekking tot het verkrijgen een kopie van zijn eigen PSD-dossier/rapport 03/12/2018
Advies 118 Met betrekking tot het verkrijgen een elektronische afschrift van een e-mail 03/12/2018
Advies 117 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie van bepaalde ondernemingen die vrijstelling van belasting ontvangen 03/12/2018
Advies 116 Met betrekking tot de inzage in het volledige selectiedossier voor het behalen van een directiebrevet 19/11/2018
Advies 115 Met betrekking tot de inzage van de facturen op de naam van een firma die in de CGAB werden geregistreerd 05/11/2018
Avis n° 114 Concernant l’accès au rapport d’instruction 05/11/2018
Avis n° 113 Concernant l’accès aux documents d’une personne morale auprès de l’AFSCA 05/11/2018
Avis n° 112 Concernant l’accès au dossier fiscal 05/11/2018
Advies 111 Met betrekking tot de toegang tot alle documenten die verband houden met door de Kansspelcommissie opgestarte sanctieprocedures tegen vergunninghouders klasse B die werden gesteund op de niet-exploitatie van de vergunning 05/11/2018
Advies 110 Met betrekking tot de toegang tot onderhoudscontracten en aanbestedingsdocumenten met betrekking tot het Koninklijk Paleis te Brussel en het Kasteel te Laken 05/11/2018
Advies 109 Met betrekking tot de plan en het advies over de opportuniteit van een reis naar het buitenland door leden van de Koninklijke Familie 08/10/2018
Avis n° 108 Concernant la communication de la décision ayant procédé à la désignation du tiers candidat pour une fonction de chef d’atelier 08/10/2018
Advies 107 Met betrekking tot de toegang tot een detentiedossier 08/10/2018
Advies 106 Met betrekking tot aankoopfacturen groente en fruit 08/10/2018
Avis n° 105 Relatif à la possibilité de refuser l'accès à un document administratif en raison du fait que les informations qu'il contient peuvent être source de méprise 08/10/2018
Avis n° 104 Relatif à l'utilisation des plateformes en ligne pour les demandes d'accès aux documents administratifs 08/10/2018
Avis n° 103 Concernant l’accès au cahier spécial des charges pour la rénovation de la tour des Finances 17/09/2018
Advies 102 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de brieven die werden verstuurd aan de FOD Financiën door de aanvrager 17/09/2018
Advies 101 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de nota’s die het Rekenhof opmaakt na nazicht van het jaarverslag en de rekeningen van de Koninklijke Schenking 17/09/2018
Advies 100 Met betrekking tot het verkrijgen van de data van de bezettingsgraad per treinlijn en van de ITRIS-toestellen 17/09/2018
Advies 99 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een integriteitsstudie bij het Antwerpse politiekorps 20/08/2018
Avis n° 98 Concernant l’accès à des directives reprenant les situations dans lesquelles une régularisation est accordée 20/08/2018
Avis n° 97 Concernant l’accès d’un dossier à l’Office des étrangers 20/08/2018
Advies 96 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een proces-verbaal van de Hoge Raad dat door alle leden is goedgekeurd en de briefwisseling die het bureau of de Hoge Raad heeft ontvangen m.b.t. de installatievergadering van de NGROD in 2016 20/08/2018
Avis n° 95 Concernant l’accès à une copie de l’audit de performance des services vétérinaires belges 20/08/2018
Advies 94 Met betrekking tot het verkrijgen van een toelichting hoe de VDAB naar bepaalde informatie verwijst en/of wie de VDAB die informatie heeft gegeven 20/08/2018
Avis n° 93 Concernant l’accès à la lettre de créance ou de l’introduction présentée par le consul général de belgique à Jérusalem, en sa qualité de représentant auprès de l’autorité palestinienne 20/08/2018
Avis n° 92 Concernant l’accès à des décisions en la matière de la part de la commission artiste 20/08/2018
Avis n° 91 Concernant l’accès à des décisions d’octroi ou de refus des allocations de chômage aux artistes 20/08/2018
Advies 90 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde informatie 12/07/2018
Advies 89 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten waarin het antwoord op bepaalde vragen is terug te vinden 12/07/2018
Avis n° 88 Concernant l’accès à tous les dossiers administratifs concernant les titres « mcs » 12/07/2018
Advies 87 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en kopies van documenten die tot het passend gevolg hebben geleid 12/07/2018
Advies 86 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het volledige fiscaal dossier 12/07/2018
Avis n° 85 Concernant une question sur une demande de communiquer des informations relatives aux collaborateurs des cabinets des membres du collège provincial 12/07/2018
Advies 84 Met betrekking tot het verkrijgen van een reeks documenten de Orde der Dierenartsen 12/07/2018
Advies 83 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een ontwerp van koninklijk besluit 12/07/2018
Advies 82 Met betrekking tot het verkrijgen van alle verslagen, adviezen, nota’s .. van de Taxatiecommissie geformuleerd t.a.v. de rechtbank, de stafhouder of partijen over betwistingen die verband houden met erelonen van advocaten 12/07/2018
Advies 81 Met betrekking tot het verkrijgen van het Normenboek voor schietstanden die door Politie worden gebruikt 26/06/2018
Advies 80 Met betrekking tot het verkrijgen van de National Competent Authority Reports die het FAGG sinds 2013 heeft opgesteld 26/06/2018
Advies 79 Met betrekking tot het verkrijgen van alle meldingen van ‘adverse events’ met betrekking tot medische implantaten die het FAGG sinds 2013 heeft ontvangen 26/06/2018
Advies 78 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten over klinische testen van implantaten (risicoclass III) sinds 2013 26/06/2018
Advies 77 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten sinds 2013 over inspecties die het FAGG uitvoerde bij fabrikanten van medische implantaten 26/06/2018
Advies 76 Met betrekking tot het verkrijgen van alle documenten die het FAGG vanaf 2013 heeft opgesteld met betrekking tot de terugroeping van medische implantaten 26/06/2018
Advies 75 Met betrekking tot het verkrijgen van alle audits van de Belgische notified bodies SGS Belgium en Apragaz die het FAGG heeft uitgevoerd sinds 2013 26/06/2018
Advies 74 Met betrekking tot het verkrijgen van alle verslagen van vergaderingen van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen sinds 2013 26/06/2018
Advies 73 Met betrekking tot het verkrijgen van alle incidentendossiers over implantaten die het FAGG sinds 2013 heeft opgesteld 26/06/2018
Advies 72 Met betrekking tot het verkrijgen van de notulen van de vergaderingen van de Kansspelcommissie 26/06/2018
Avis n° 71 Concernant l’accès à une lettre de plainte 26/06/2018
Avis n° 70 Question d’une commune relative à la mise à disposition des données cadastrales 26/06/2018
Advies 69 Met betrekking tot het verkrijgen van een ondertekende gebruiksovereenkomst voor spoorweginfrastructuur tussen Infrabel en NMBS 26/06/2018
Advies 68 Met betrekking tot het verkrijgen van een ondertekende gebruiksovereenkomst voor spoorweginfrastructuur tussen Infrabel en NMBS 26/06/2018
Avis n° 67 Sur le refus d’accès au rapport établi par l’administration fiscale américaine 26/06/2018
Advies 66 Met betrekking tot het verkrijgen van de bedragen die sinds de huidige legislatuur ten voordele van een advocatenkantoor zijn vastgelegd en vereffend door de FOD Justitie 04/06/2018
Avis n° 65 Sur le refus d’accès aux documents administatifs liés aux épreuves de promotion 04/06/2018
Avis n° 64 Sur le refus d’accès aux listings individualisés 04/06/2018
Advies 63 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 62 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 61 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 60 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 59 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 58 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 57 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 56 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 55 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 54 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 53 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 52 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 51 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 50 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 49 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 48 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Avis n° 47 Sur le refus d’accès aux avis d’admission dans la liste des spécialistes pharmaceutiques remboursables 04/06/2018
Advies 46 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een verzoek vanuit een departement van de Vlaamse overheid aan Belgocontrol en het antwoord hierop met betrekking tot ongebruikte FM-frequenties 04/06/2018
Advies 45 Met betrekking tot het verkrijgen van het volledige nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken 04/06/2018
Advies 44 Met betrekking tot het verkrijgen van afschriften van bijlagen gevoegd bij een besluit 04/06/2018
Advies 43 Met betrekking tot het verkrijgen van een hele reeks van documenten van De Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen 04/06/2018
Advies 42 Met betrekking tot het verkrijgen van alle documenten die betrekking hebben op een fiscaal dossier 04/06/2018
Advies 41 Met betrekking tot de toegang tot informatie die in een databank aanwezig is 07/05/2018
Advies 40 Met betrekking tot het verkrijgen van een brief en de reactie erop met betrekking tot de inzetbaarheid van ongebruikte FM frequenties zoals die aan Vlaanderen werden toegewezen 07/05/2018
Advies 39 Met betrekking tot het verkrijgen van een informatie over meldingen van voorvallen in de Belgische kerncentrales 07/05/2018
Advies 38 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een brief over de wijziging in de kinderbijslag en van andere brieven 07/05/2018
Advies 37 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de interne als de externe audit over de informatiedoorstroming met betrekking tot de F16-gevechtstoestellen 07/05/2018
Advies 36 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten met betrekking tot het doorvoeren van een wijziging in het personeelsstatuut, het NMBSpersoneelsstatuut en zijn evolutie en met betrekking tot de opleiding van treinbestuurders 16/04/2018
Advies 35 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten met betrekking tot het doorvoeren van een wijziging in het personeelsstatuut, het NMBSpersoneelsstatuut en zijn evolutie en met betrekking tot de opleiding van treinbestuurders 16/04/2018
Avis n° 35 Sur le refus d’accès à la liste des jeunes demandeurs d’emploi présents sur la commune d’Aubange, reprenant également leurs coordonnées 16/04/2018
Advies 34 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een brief met betrekking tot de wijziging van de terugbetaling in de medische kosten van haar kinderen gedomicilieerd bij de ex-echtgenoot 16/04/2018
Advies 33 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie met betrekking tot vliegbewegingen op de luchthaven van Deurne 16/04/2018
Advies 32 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van bepaalde documenten en van informatie met betrekking tot vliegbewegingen op de luchthaven van Deurne 16/04/2018
Advies 31 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de toepasselijke wetgeving en van uitleg 16/04/2018
Avis n° 30 Sur le refus d’accès à un procès-verbal d’une séance de la commission d’implantation 16/04/2018
Advies 29 Met betrekking tot documenten met betrekking tot aanstellingen in het kader van de beweging 2018 28/03/2018
Avis n° 28 Sur le refus d’accès à une demande d’autorisation de transfert d’une pharmacie 28/03/2018
Advies 27 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking tot niet doorgegane nucleaire explosies voor civiele doeleinden 28/03/2018
Advies 26 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het “ontwerp KB aanvaardingscommissie en de adviezen van de inspectie” 28/03/2018
Advies 25 Met betrekking tot kennis te kunnen nemen van een administratief dossier voor zover het bestaat 28/03/2018
Advies 24 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de notulen van de zittingen van de raad van bestuur en het directiecomité van de NMBS van de afgelopen anderhalf jaar 28/03/2018
Advies 23 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een “een anonieme klacht” 28/03/2018
Advies 22 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een “alle studies en adviezen die in de huidige legislatuur werden besteld” 28/03/2018
Advies 21 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een “alle studies en adviezen die in de huidige legislatuur werden besteld” 28/03/2018
Avis n° 20 Sur le refus d’accès au dossier d’une promotion 28/03/2018
Advies 19 Met betrekking tot verkrijgen van een kopie van een “ontwerp van kb en de adviezen van de inspectie” 05/03/2018
Advies 18 Met betrekking tot verkrijgen van een kopie van een afgesloten overeenkomst betreffende de oprichting van een windturbine in de haven van Antwerpen 05/03/2018
Advies 17 Met betrekking tot verkrijgen van toegang tot het dossier m.b.t. een vergelijkend examen 05/03/2018
Avis n° 16 Sur le refus d’accès à la décision d’attribution d’un marché public 05/03/2018
Avis n° 15 Demande d’avis sur la notion d’« intérêt » visée à l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration 05/03/2018
Advies 14 Met betrekking tot het verkrijgen van de inhoud van een openbaar register 12/02/2018
Advies 13 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot afgesloten (huur-)overeenkomsten met de Koninklijke Schenking 12/02/2018
Advies 12 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in het rapport van de Federale Ombudsman in het kader van de federale klokkenluidersregeling 12/02/2018
Advies 11 Met betrekking tot het verkrijgen van het aantal personen dat werkzaam is bij een bepaalde firma 12/02/2018
Advies 10 Met betrekking tot het verkrijgen van toelichting over bepaalde cijfergegevens 12/02/2018
Avis n° 9 Relatif à certaines questions 12/02/2018
Advies 8 Met betrekking tot de toegang informatie die in een databank aanwezig is 12/02/2018
Avis n° 7 Relatif à certaines questions sur les mandats et/ou fonctions exercés par une certaine personne 12/02/2018
Avis n° 6 Relatif à certaines questions 12/02/2018
Advies 5 Met betrekking tot de toegang tot de documenten in het fiscaal dossier van de ex-echtgenoot 15/01/2018
Avis n° 4 Question sur l’interpretation générale de la législation sur la publicité 15/01/2018
Avis n° 3 Sur le refus de donner accès aux documents relatifs à une sélection 15/01/2018
Advies 2 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 15/01/2018
Advies 1 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 15/01/2018
Status BAEC :
Status BELPIC :
Status NR :
BAEC arbeitet stabil
BAEC ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
BAEC ist momentan ausser Betrieb
BELPIC arbeitet stabil
BELPIC (Zugang zu "natürlichen Personen") ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
BELPIC ist momentan ausser Betrieb
National Register arbeitet stabil
Das Nationalregister (Zugang zu "natürlichen Personen") ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
National Register ist momentan ausser Betrieb