Sie sind hier:  Kommissionen » Zugang zu Umweltinformationen » Beschlüsse »2013

2013

  • print
Letzte News

Keine News in dieser Ansicht.

Beslissing FBC 9 Over de gedeeltelijke weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. het illegaal transport van tropisch hout 2/12/2013
Beslissing FBC 8 Over de weigering om toegang te geven tot de maandelijkse milieu-updates die de Nationale Delcrederedienst ontving met betrekking tot een baggerproject in Rusland 28/10/2013
Beslissing FBC 7 Over de weigering om toegang te geven tot documenten met betrekking tot een baggerproject in Rusland en de verzekering ervan 30/9/2013
Beslissing FBC 6 Over de weigering om toegang te geven statistische informatie over laboratoria die dieren voor wetenschappelijke doeleinden gebruiken 8/7/2013
Beslissing FBC 5 Over de weigering om toegang te geven tot een document waarin milieu-argumenten, -bezorgdheden en –voorwaarden worden geuit en tot elke communicatie met betrekking tot een project in Rusland 8/7/2013
Beslissing FBC 4 Over de weigering om toegang te geven tot een document waarin een milieueffectenrapport wordt beoordeeld 14/5/2013
Beslissing FBC 3 Over de weigering om toegang te geven tot inspectieverslagen van dierentuinen en van de controleverslagen bij roofvogelhouders 4/3/2013
Beslissing FBC 2 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een inplanting van een gevangenis 11/2/2013
Beslissing FBC 1 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een inplanting van een gevangenis 11/2/2013
Status BAEC :
Status BELPIC :
Status NR :
BAEC arbeitet stabil
BAEC ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
BAEC ist momentan ausser Betrieb
BELPIC arbeitet stabil
BELPIC (Zugang zu "natürlichen Personen") ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
BELPIC ist momentan ausser Betrieb
National Register arbeitet stabil
Das Nationalregister (Zugang zu "natürlichen Personen") ist betriebsbereit, bei einigen Funktionen können allerdings Störungen auftreten
National Register ist momentan ausser Betrieb