U bent hier : Algemene directie

Algemene directie Instellingen en Bevolking

  • print

De Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft enkele uiteenlopende taken:

Het organogram geeft een gedetailleerd overzicht van al deze diensten en de verschillende verantwoordelijken.

Het laatste activiteitenverslag van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken geeft een overzicht van de verschillende diensten en activiteiten van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking. U kan dit activiteitenverslag, net zoals de activiteitenverslagen van de voorbije jaren, raadplegen via deze link 'Activiteitenverslag'.

Laatste nieuws

woensdag, 29 september 2021

Omzendbrief van 28 september 2021: Inschrijving van pleegkinderen in het gezin van de pleegouders

Wanneer een kind wordt langdurig (minimaal zes maanden) opgenomen in een gezin in het kader van een aanstelling als pleegouder, wordt dit kind ingeschreven op het adres van de pleegouders van zodra de pleegouders...

Categorie: Bevolking

vrijdag, 17 september 2021

Updaten van de eID-middleware

Sinds april 2021 beschikken de elektronische identiteitskaarten die uitgereikt worden over een verbeterde en meer beveiligde chip. Een update van de middleware is nodig zodat de identiteitskaarten nog uitgelezen kunnen worden...

Categorie: eID, Nieuwe eID

vrijdag, 06 augustus 2021

Integratie van de landencode van de lidstaat op de eID

Afbeelding van de voorzijde van de Belgische elektronische identiteitskaart EU

Elektronische identiteitskaarten die vanaf 15 juli 2021 zijn uitgereikt, bevatten ook de Europese landencode. Deze landencode bevindt zich in de rechterbovenhoek en bestaat uit twee letters in een blauwe rechthoek omringd door...
meer... »»

Categorie: Nieuwe eID

woensdag, 28 juli 2021

Omzendbrief van 27 juli 2021 : Huisvesting van de slachtoffers wonende in de gemeenten die getroffen werden door de overstromingen van 14 en 15 juli 2021

Op 14 en 15 juli werd België getroffen door ongekende overstromingen, een natuurramp die werd veroorzaakt door het hoge waterpeil na verscheidene dagen zware regenval. Meer dan 200 gemeenten werden getroffen door deze ramp,...

Categorie: Bevolking

vrijdag, 21 mei 2021

Omzendbrief van 19 mei 2021 : Opheffing van de uitzonderlijk en voorlopig versoepelde administratieve maatregelen betreffende de reglementering met betrekking tot het houden van de bevolkingsregisters en de afgifte van elektronische identiteitskaarten ...

Sinds half april 2021 hebben de federale regering en de regeringen van de deelstaten in het Overlegcomité de situatie van het coronavirus besproken en hebben zij beslist over de stapsgewijze heropening van de economie en de...

Categorie: Bevolking

woensdag, 28 april 2021

Omzendbrief van 26 april 2021: Identiteitskaarten met een geldigheidsduur beperkt tot 1 jaar - Tijdelijke onmogelijkheid om vingerafdrukken te geven

Bij omzendbrief van 14 september 2020 en naar aanleiding van de inwerkingtreding van de wet van 18 juni 2020 tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de...

Categorie: eID

woensdag, 21 april 2021

Eerste vernieuwde Kids-ID uitgereikt door Minister Verlinden

Nieuwe Kids-ID

De Kids-ID, het identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar, zit vanaf vandaag in het nieuw. Zo heeft de nieuwe kaart een andere kleur en is ze, net als de elektronische identiteitskaart (eID), gemaakt van polycarbonaat....

Categorie: Kids-ID

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst