U bent hier :  Commissies » Hergebruik van de bestuursdocumenten »Inleiding

Inleiding

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Beste bezoeker,

Welkom op de webstek van de Federale Commissie van het hergebruik van de bestuursdocumenten.

Het hergebruik van overheidsinformatie is op het federale niveau geregeld bij de wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

Bestuursdocumenten die door de overheden ter beschikking worden gesteld, mogen onder bepaalde voorwaarden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden hergebruikt worden. De wet heeft ook een Federale Commissie van het hergebruik van de bestuursdocumenten opgericht, die als onafhankelijke en neutrale beroepsinstantie beslist over het hergebruik van bestuursdocumenten.

Deze website is gerealiseerd om alle praktische informatie samen te brengen die u moet toelaten onder meer aan de hand van de beslissingen van de Commissie, om nauwer de ontwikkelingen op het vlak van het hergebruik van bestuursdocumenten te volgen.

Tot uw dienst,

 

Martine Baguet

Voorzitster van de federale Commissie voor het hergebruik van bestuursdocumenten

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst