Contactgegevens

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling hergebruik van bestuursdocumenten heeft haar zetel in de

FOD Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel
Telefoon: 02 518 25 72
Fax: 02 518 25 72
E-mail : Ctb-Cada(at)rrn.fgov.be

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst