U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur » Adviezen »2022

2022

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Advies 2022-109 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier over de samenstelling van het Paritair Comité inzake internationale handel, transport en logistiek 22/12/2022
Advies 2022-108 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de schriftelijke bewijzen waaruit blijkt dat alle geldboetes, gerechtskosten en eventueel verbeurd verklaarde bedragen betaald zijn 22/12/2022
Advies 2022-107 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een administratief dossier opgesteld naar aanleiding van klachten 22/12/2022
Avis 2022-106 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure d'accession 22/12/2022
Avis 2022-105 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure d'accession 22/12/2022
Avis 2022-104 Concernant le refus de donner connaissance de l'identité de l'acquéreur du bien sis à Sclaigneaux, rue de la Limite n° 684 à 5300 Andenne (ancienne gare) et du prix d'adjudication finalement retenu 22/12/2022
Advies 2022-103 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot onder meer alle documenten in het dossier over de meststof Sunplant - Groene planten en in de dossiers betreffende biureet en biureet-onderzoeken inzake NPK-meststoffen, al dan niet in combinatie met micro-nutriënten 22/12/2022
Advies 2022-102 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle documenten die de overheid bezit m.b.t. “ziekteverlof en aangepast werkrooster van de kennisgeving tot een taxatie en de berekening ervan 22/12/2022
Advies 2022-101 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten die verband houden met een administratief dossier van de nv Belgium Centrum voor Certificatie 22/12/2022
Advies 2022-100 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de formule “bij gratie gods” 22/12/2022
Advies 2022-99 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het integraal dossier aangelegd in het kader van een aanvraag ingediend met betrekking tot het schip Pioneering Spirit voor de erkenning van vaste activa 22/12/2022
Avis 2022-98 Concernant le refus de donner accès à l'appel d'offres permettant de sélectionner le bureau d'étude pour exécuter l'évaluation du système d'asile/migration belge, les documents administratifs reprenant le contenu de la mission d'étude et ses objectifs méthodologiques et le rapport de l'audit 22/12/2022
Avis 2022-97 Concernant le refus de donner accès à l'appel d'offres permettant de sélectionner le bureau d'étude pour exécuter l'évaluation du système d'asile/migration belge, les documents administratifs reprenant le contenu de la mission d'étude et ses objectifs méthodologiques et le rapport de l'audit 22/12/2022
Advies 2022-96 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over het RescEU project 22/12/2022
Avis 2022-95 Concernant le refus de donner certaines informations concernant des personnes qui attendent à être hébergées suite à une décision de justice 22/12/2022
Advies 2022-94 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot videobeelden of audio-opnames gemaakt bij een inval 22/12/2022
Advies 2022-93 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot drie fiscale dossiers van rechtspersonen 22/12/2022
Advies 2022-92 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een administratief dossier dat is aangemaakt naar aanleiding van een fiscale controle 22/12/2022
Avis 2022-91 Concernant le refus de donner des explications et la communication de documents administratifs justifiant du bon établissement des revenus cadastraux 22/12/2022
Advies 2022-90 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot informatie en documenten over een uitvoerend beslag 22/12/2022
Advies 2022-89 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een nota waarin een beoordeling wordt gemaakt over een locatie voor een nieuwe kazerne 22/12/2022
Advies 2022-88 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten over het functioneren van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën 22/12/2022
Avis 2022-87 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre d'informations relatif à la vaccination contre le covid-19 17/11/2022
Advies 2022-86 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het integraal dossier aangelegd in het kader van een aanvraag ingediend met betrekking tot het schip Pioneering Spirit voor de erkenning van vaste activa 17/11/2022
Advies 2022-85 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten over het gebruik van een centrale mailbox 17/11/2022
Advies 2022-84 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier in het bezit van de BBI 17/11/2022
Avis 2022-83 Concernant le refus de donner accès à un dossier fiscal 17/11/2022
Advies 2022-82 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot correspondentie over verdwenen stukken uit het Algemeen Rijksarchief 17/11/2022
Advies 2022-81 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een administratief dossier over een persoon bij de Veiligheid van de Staat 17/11/2022
Advies 2022-80 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking die informatie bevatten over leden van de beleidscellen 17/11/2022
Avis 2022-79 Concernant le refus de donner accès à certains documents établis dans le cadre du Contrat de Quartier Durable 'Bockstael' à Laeken 17/11/2022
Avis 2022-78 Concernant le refus de donner accès à la liste anonymisée des personnes qui attendent d'être hébergées suite à une condamnation par le tribunal du travail 17/11/2022
Avis 2022-77 Concernant le refus de donner accès au dossier d'extradition tunisien 17/11/2022
Advies 2022-76 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de selectie- en benoemingsprocedure van de Ombudsman voor de Luchthaven-Nationaal 17/11/2022
Advies 2022-75 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het verwerkingsregister van de Gegevensbeschermingsautoriteit 17/11/2022
Avis 2022-74 Concernant le refus de donner accès au dossier administratif et la correction de certains éléments 20/10/2022
Advies 2022-73 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie gevoerd via e-mail in het kader van COVID-19 20/10/2022
Advies 2022-72 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de adviezen, raad en documenten ter ondersteuning die gaan over het screenen van embryo’s op de aanwezigheid (of afwezigheid) van erfelijke doofheid 20/10/2022
Avis 2022-71 Concernant le refus de donner accès à des documents concernant une piste cyclo-piétonne 20/10/2022
Avis 2022-70 Concernant le refus de donner accès à des documents administratifs qui l’ont conduite à parvenir aux conclusions que leur cliente a de potentiels liens avec les Frères musulmans et qu’elle rectifie les informations erronées quant à l’apparence religieuse et/ou politique 20/10/2022
Avis 2022-69 Concernant le refus de donner accès à des documents concernant la politique de migration 20/10/2022
Avis 2022-68 Concernant le refus de donner connaissance de l’identité de l’acquéreur du bien sis à Sclaigneaux, rue de la limite n° 684 à 5300 Andenne (ancienne gare) et du prix d’adjudication finalement retenu 20/10/2022
Advies 2022-67 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het integrale fiscaal dossier 20/10/2022
Advies 2022-66 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een integrale kopie met inventaris van alle stukken, nota’s, verslagen, processen-verbaal die werden opgesteld ten aanzien van een bepaalde persoon 20/10/2022
Avis 2022-65 Concernant le refus de donner accès à l’ensemble des documents internes, et notamment les décisions, les courriers et les courriers électroniques 20/10/2022
Advies 2022-64 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de nota betreffende de retroactiviteit voor de overgang B2-B3 20/10/2022
Avis 2022-63 Concernant le refus de donner accès à tout document concernant une action menée par le SPF Intérieur 04/10/2022
Advies 2022-62 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier van een asielaanvraag 19/09/2022
Avis 2022-61 Concernant le refus de donner accès à un contrat 19/09/2022
Advies 2022-60 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de audit en de inspectie/controleverslagen van het contract en de kosten van het beheer van de strategische voorraad vaccins 19/09/2022
Advies 2022-59 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier 19/09/2022
Avis 2022-58 Concernant le refus de donner accès aux documents classifiés 19/09/2022
Avis 2022-57 Concernant le refus de donner accès à une sentence arbitrale 08/09/2022
Advies 2022-56 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot het personeelsbeheer van het Algemeen Rijksarchief 08/09/2022
Advies 2022-55 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een vergunning 08/09/2022
Avis 2022-54 Concernant le refus de donner accès à un formulaire « article 43b » 08/09/2022
Avis 2022-53 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à une commission ad hoc 08/09/2022
Avis 2022-52 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à des examens 08/09/2022
Advies 2022-51 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de aanstelling van Luchthaven Ombudsman 08/09/2022
Advies 2022-50 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 08/09/2022
Advies 2022-49 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot informatie over de hoeveelheid titaniumdioxide in geneesmiddelen 29/08/2022
Avis 2022-48 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-47 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-46 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-45 Concernant le refus de donner accès à une liste des marchés publics de Smals 29/08/2022
Advies 2022-44 Met betrekking tot de hervorming van de openbaarheidwetgeving 29/08/2022
Avis 2022-43 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 01/08/2022
Avis 2022-42 Concernant le refus de donner accès au dossier du père de la demanderesse 01/08/2022
Avis 2022-41 Concernant le refus de donner accès au dossier du père de la demanderesse 01/08/2022
Advies 2022-40 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle documenten, beslissingen, lijst van betrokken personen en diensten en hun correspondentie evenals een tijdlijn van alle handelingen die enig betrokkenheid hadden bij het tot stand komen van het uitvoerend beslag 01/08/2022
Advies 2022-39 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de documenten in bevorderingsdossiers 01/08/2022
Advies 2022-38 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een expertenverslag 01/08/2022
Advies 2022-37 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een expertenverslag 01/08/2022
Advies 2022-36 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een reeks documenten met betrekking tot het Algemeen Rijksarchief 01/08/2022
Advies 2022-35 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie van het FAVV met fabrikant Ferrero over de salmonella-crisis in de fabriek in Aarlen 01/08/2022
Avis 2022-34 Concernant le refus de laisser consulter les expertises de Zara ou encorde de l’Apple Store 01/08/2022
Avis 2022-33 Concernant le refus de donner accès aux annexes mentionnées dans un Pro-Justitia 14/07/2022
Avis 2022-32 Concernant le refus de donner accès à certains documents dans le cadre d’un projet visant a réamenager les abords de l’ancienne gare de Laeken 14/07/2022
Advies 2022-31 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten 14/07/2022
Advies 2022-30 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het register met machtigingen en tot alle machtigingen van de Kruispuntbank van de Voertuigen 14/07/2022
Avis 2022-29 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec une procédure auprès de la Commission médicale du Brabant d’expression française 14/07/2022
Avis 2022-28 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec une promotion 14/07/2022
Advies 2022-27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/07/2022
Advies 2022-26 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het gevoerde e-mailverkeer tussen de minister van Volksgezondheid en de Corona-commissaris en de voorzitter van de GEMS 14/07/2022
Advies 2022-25 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot bepaalde documenten van BELIAC 14/07/2022
Avis 2022-24 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec la crise de Covid 14/07/2022
Advies 2022-23 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot bepaalde documenten van BELIAC 14/07/2022
Advies 2022-22 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de documenten uit een fiscaal dossier 14/07/2022
Avis 2022-21 Concernant le refus de donner accès à la déclaration de l’OMS sur laquelle s’appuie l’arrêté royal du 28 octobre 2021 14/07/2022
Advies 2022-20 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de documenten die de aanleiding vormden van het onderzoek en de visitaties en de informatie die de FOD Financiën van de RSZ uitwisselenden 29/06/2022
Advies 2022-19 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het arrest van het Hof van Beroep te Brussel (Marktenhof) van 23 maart 2022 in de zaak tussen FSMA en Peter Paul de Vries en Value8 29/06/2022
Advies 2022-18 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten die voorbereid werden in het kader van gesprekken over economische sancties tegen Rusland, meer bepaald een lijst met gevoelige sectoren in België 29/06/2022
Advies 2022-17 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten m.b.t. een fiscaal dossier 29/06/2022
Advies 2022-16 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot fiches/rapporten/verslagen met de Standardized Mortality Rates per ziekenhuis (of een lagere granulariteit indien beschikbaar) van de covid-19 patiënten die opgenomen zijn op intensieve zorgen (van 1 maart 2020 tot heden) en per ziekenhuis het aantal verpleegkundigen per bed op intensieve zorgen 29/06/2022
Avis 2022-15 Concernant le refus de donner accès à une circulaire du code de déontologie des mandataires publics 29/06/2022
Advies 2022-14 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot (geanonimiseerde) rechterlijke uitspraken in afgesloten dossiers waarbij de overheid betrokken was als procespartij 29/06/2022
Avis 2022-13 Concernant le refus de donner accès aux fiches d’observations 29/06/2022
Avis 2022-12 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre de documents concernant un marché public 29/06/2022
Avis 2022-11 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre de documents concernant un marché public 29/06/2022
Avis 2022-10 Concernant le refus de donner accès à certaines conventions collectives de travail 29/06/2022
Avis 2022-9 Concernant le refus de le laisser connaître les interlocuteurs du SPF Finances 29/06/2022
Advies 2022-8 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de aanvraag- en goedkeuringsdossiers met hun bijlagen in verband met de aanpassingen en/of nieuwe aanleg van luchthaveninfrastructuur van de luchthaven van Deurne 29/06/2022
Avis 2022-7 Concernant le refus de donner accès au rapport d’audit 29/06/2022
Avis 2022-6 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à la crise de Covid 29/06/2022
Advies 2022-5 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de gegevens van ligduur en mortabiliteit, zowel voor de gewone opnames als intensieve zorgen, per ziekenhuis en per provincie en dit op geanonimiseerde wijze 29/06/2022
Avis 2022-4 Concernant le refus de communication des données statistiques 29/06/2022
Advies 2022-3 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het fiscaal dossier 29/06/2022
Avis 2022-2 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs au crise de Covid 29/06/2022
Advies 2022-1 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten over de luchthaven van Antwerpen 29/06/2022
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst