U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur » Adviezen »2022

2022

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Advies 2022-62 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de audit en de inspectie/controleverslagen van het contract en de kosten van het beheer van de strategische voorraad vaccins 19/09/2022
Avis 2022-61 Concernant le refus de donner accès à un contrat 19/09/2022
Advies 2022-60 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de audit en de inspectie/controleverslagen van het contract en de kosten van het beheer van de strategische voorraad vaccins 19/09/2022
Advies 2022-59 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier 19/09/2022
Avis 2022-58 Concernant le refus de donner accès aux documents classifiés 19/09/2022
Avis 2022-57 Concernant le refus de donner accès à une sentence arbitrale 08/09/2022
Advies 2022-56 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot het personeelsbeheer van het Algemeen Rijksarchief 08/09/2022
Advies 2022-55 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een vergunning 08/09/2022
Avis 2022-54 Concernant le refus de donner accès à un formulaire « article 43b » 08/09/2022
Avis 2022-53 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à une commission ad hoc 08/09/2022
Avis 2022-52 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à des examens 08/09/2022
Advies 2022-51 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de aanstelling van Luchthaven Ombudsman 08/09/2022
Advies 2022-50 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 08/09/2022
Advies 2022-49 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot informatie over de hoeveelheid titaniumdioxide in geneesmiddelen 29/08/2022
Avis 2022-48 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-47 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-46 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-45 Concernant le refus de donner accès à une liste des marchés publics de Smals 29/08/2022
Advies 2022-44 Met betrekking tot de hervorming van de openbaarheidwetgeving 29/08/2022
Avis 2022-43 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 01/08/2022
Avis 2022-42 Concernant le refus de donner accès au dossier du père de la demanderesse 01/08/2022
Avis 2022-41 Concernant le refus de donner accès au dossier du père de la demanderesse 01/08/2022
Advies 2022-40 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de documenten in bevorderingsdossiers 01/08/2022
Advies 2022-39 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de documenten in bevorderingsdossiers 01/08/2022
Advies 2022-38 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een expertenverslag 01/08/2022
Advies 2022-37 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een expertenverslag 01/08/2022
Advies 2022-36 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een reeks documenten met betrekking tot het Algemeen Rijksarchief 01/08/2022
Advies 2022-35 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie van het FAVV met fabrikant Ferrero over de salmonella-crisis in de fabriek in Aarlen 01/08/2022
Avis 2022-34 Concernant le refus de laisser consulter les expertises de Zara ou encorde de l’Apple Store 01/08/2022
Avis 2022-33 Concernant le refus de donner accès aux annexes mentionnées dans un Pro-Justitia 14/07/2022
Avis 2022-32 Concernant le refus de donner accès à certains documents dans le cadre d’un projet visant a réamenager les abords de l’ancienne gare de Laeken 14/07/2022
Advies 2022-31 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten 14/07/2022
Advies 2022-30 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het register met machtigingen en tot alle machtigingen van de Kruispuntbank van de Voertuigen 14/07/2022
Avis 2022-29 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec une procédure auprès de la Commission médicale du Brabant d’expression française 14/07/2022
Avis 2022-28 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec une promotion 14/07/2022
Advies 2022-27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/07/2022
Advies 2022-26 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het gevoerde e-mailverkeer tussen de minister van Volksgezondheid en de Corona-commissaris en de voorzitter van de GEMS 14/07/2022
Advies 2022-25 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot bepaalde documenten van BELIAC 14/07/2022
Avis 2022-24 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec la crise de Covid 14/07/2022
Advies 2022-23 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot bepaalde documenten van BELIAC 14/07/2022
Advies 2022-22 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de documenten uit een fiscaal dossier 14/07/2022
Avis 2022-21 Concernant le refus de donner accès à la déclaration de l’OMS sur laquelle s’appuie l’arrêté royal du 28 octobre 2021 14/07/2022
Advies 2022-20 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de documenten die de aanleiding vormden van het onderzoek en de visitaties en de informatie die de FOD Financiën van de RSZ uitwisselenden 29/06/2022
Advies 2022-19 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het arrest van het Hof van Beroep te Brussel (Marktenhof) van 23 maart 2022 in de zaak tussen FSMA en Peter Paul de Vries en Value8 29/06/2022
Advies 2022-18 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten die voorbereid werden in het kader van gesprekken over economische sancties tegen Rusland, meer bepaald een lijst met gevoelige sectoren in België 29/06/2022
Advies 2022-17 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten m.b.t. een fiscaal dossier 29/06/2022
Advies 2022-16 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot fiches/rapporten/verslagen met de Standardized Mortality Rates per ziekenhuis (of een lagere granulariteit indien beschikbaar) van de covid-19 patiënten die opgenomen zijn op intensieve zorgen (van 1 maart 2020 tot heden) en per ziekenhuis het aantal verpleegkundigen per bed op intensieve zorgen 29/06/2022
Avis 2022-15 Concernant le refus de donner accès à une circulaire du code de déontologie des mandataires publics 29/06/2022
Advies 2022-14 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot (geanonimiseerde) rechterlijke uitspraken in afgesloten dossiers waarbij de overheid betrokken was als procespartij 29/06/2022
Avis 2022-13 Concernant le refus de donner accès aux fiches d’observations 29/06/2022
Avis 2022-12 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre de documents concernant un marché public 29/06/2022
Avis 2022-11 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre de documents concernant un marché public 29/06/2022
Avis 2022-10 Concernant le refus de donner accès à certaines conventions collectives de travail 29/06/2022
Avis 2022-9 Concernant le refus de le laisser connaître les interlocuteurs du SPF Finances 29/06/2022
Advies 2022-8 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de aanvraag- en goedkeuringsdossiers met hun bijlagen in verband met de aanpassingen en/of nieuwe aanleg van luchthaveninfrastructuur van de luchthaven van Deurne 29/06/2022
Avis 2022-7 Concernant le refus de donner accès au rapport d’audit 29/06/2022
Avis 2022-6 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à la crise de Covid 29/06/2022
Advies 2022-5 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de gegevens van ligduur en mortabiliteit, zowel voor de gewone opnames als intensieve zorgen, per ziekenhuis en per provincie en dit op geanonimiseerde wijze 29/06/2022
Avis 2022-4 Concernant le refus de communication des données statistiques 29/06/2022
Advies 2022-3 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het fiscaal dossier 29/06/2022
Avis 2022-2 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs au crise de Covid 29/06/2022
Advies 2022-1 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten over de luchthaven van Antwerpen 29/06/2022
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst