U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur » Adviezen »2024

2024

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Sleutelwoorden Datum
Avis 2024-037 SPF Affaires étrangères - Sentence arbitrale - Article 6, § 1er, 3°, 6° et 7° 14/03/2024
Advies 2024-036 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Artikel 8, § 2, Wet 11 april 1994 14/03/2024
Avis 2024-035 SPF Justice - Registre des visites en prison - Silence de l'administration 14/03/2024
Avis 2024-034 ONDRAF - Marché public - Article 6, § 1er, 1° et 4° - Article 6, § 3, 3° et 4° 14/03/2024
Advies 2024-033 Meergemeentepolitiezone - onbevoegdheid 14/03/2024
Advies 2024-032 Nationale Bank van België - Informatie mbt noodliquiditeiten - Artikel 35 van de wet van 22 februari 1998 14/03/2024
Advies 2024-031 FOD BOSA - Jaarverslagen - Herkwalificatie Hergebruik Bestuursdocumenten 14/03/2024
Avis 2024-030 SPF Finances - Documentation cadastrale - Interdiction de consultation sur place - Absence de motivation 14/03/2024
Avis 2024-029 Commune de Saint-Gilles - Registre de l'état civil - Compétence de la Commission - Silence de l'administration 14/03/2024
Avis 2024-028 INAMI - Etablissement cotisation indemnitaire - Procédure judiciaire pendante 27/02/2024
Advies 2024-027 RIZIV - Documenten n.a.v. een vergadering - Impact van een gerechtelijke procedure 27/02/2024
Advies 2024-026 Ministerie van Landsverdediging - Documenten betreffende het lanceren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Impact procedure bij de Raad van State 27/02/2024
Advies 2024-025 Agodi - Diverse informatie - Onbevoegdheid ratione personae 27/02/2024
Advies 2024-024 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 27/02/2024
Advies 2024-023 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - Verzoek om advies in cc. - Informatie in een elektronisch bestand - Stilzwijgen van de overheid 27/02/2024
Advies 2024-022 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - artikel 8, § 2 Wet 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-020 Agodi - Diverse informatie - Onbevoegdheid ratione personae 15/02/2024
Advies 2024-019 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-018 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - Verzoek om advies in cc. - Informatie in een elektronisch bestand - Stilzwijgen van de overheid 15/02/2024
Advies 2024-017 Eerste Minister - Correspondentie - Stilzwijgen van de overheid 15/02/2024
Advies 2024-016 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-015 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-014 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-013 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-012 FOD Financiën - Fiscale Inbreuken - Persoonlijke levenssfeer van ondernemingen - art. 337 WIB92 - art. 57 W.Sv. 15/02/2024
Avis 2024-011 SNCB - Permis d'urbanisme - Silence de l'administration 06/02/2024
Advies 2024-010 Gemeente Lochristi - Bevoegdheid van de CTB 06/02/2024
Advies 2024-009 Federale Raad voor Landmetersexperten - Administratieve Overheid 06/02/2024
Avis 2024-008 SPF Justice - Marché public - Silence de l'administration 18/01/2024
Avis 2024-007 Beliris - Permis d'urbanisme - Silence de l'administration 18/01/2024
Advies 2024-006 Algemeen Rijksarchief - Schorsing en tuchtprocedure - Stilzwijgen van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-005 FOD Justitie - Bestuursdocumenten - Document in het bezit van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-004 FOD Sociale Zekerheid - Documenten in het bezit van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-003 FOD Financiën - Fiscaal dossier - Artikel 374 WIB 92 18/01/2024
Avis 2024-002 INAMI - Avis d'un comité de gestion des indemnités - Silence de l'administration 18/01/2024
Avis 2024-001 ONEM - Allocation de chômage - Contenu du droit d'accès (remise d'une copie) 18/01/2024
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst