U bent hier :  Commissies » Toegang tot milieu-informatie » Voorstelling »Taken

Taken

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

De Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie heeft een tweevoudige bevoegdheid:

  • ze neemt een beslissing over een administratief beroep dat bij haar is ingesteld wanneer de verzoeker moeilijkheden ondervindt om toegang te verkrijgen tot milieu-informatie of om de verbetering te verkrijgen van milieu-informatie die op zichzelf betrekking heeft;
  • ze verstrekt ook adviezen hetzij uit eigen beweging, hetzij op vraag van de regering, van de federale wetgevende kamers of van de 'federale' milieu-instanties over elke aangelegenheid die betrekking heeft op de toepassing van de grondbeginselen van het recht van toegang tot milieu-informatie, in het kader van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie. De Federale Beroepscommissie brengt echter geen advies uit over een concreet beroep dat bij haar is ingediend.
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst