Onderrichtingen

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters
-Nieuwe gecoördineerde versie van kracht op 1 juli 2010-

Status BELPIC :
Status RR :
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst