U bent hier :  Identiteitsdocumenten » Kids-ID »DOC STOP / Checkdoc

DOC STOP / Checkdoc

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

 

checkdoc.be, de internetsite voor het verifiëren van Belgische identiteitsdocumenten (paspoort, identiteitskaart, verblijfstitel met chip)

Checkdoc is een zoekmotor die een particulier, een handelaar of een onderneming in staat stelt om na te gaan of een Belgisch identiteitsdocument dat hem in het kader van een transactie wordt voorgelegd, wel degelijk is uitgereikt door de Belgische overheid en niet bekend staat als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig. Binnen enkele seconden ontvangt de gebruiker van deze toepassing een antwoord. Hierdoor kan hij een veiligere beslissing nemen over de transactie.

De standaardgebruiker is een autoverhuurder, een bank of een kredietinstelling, de hotelsector, een notaris, een handelaar, enz.

Checkdoc bestaat in 2 versies:

  1. de internetsite www.checkdoc.be maakt het via voorafgaande inschrijving mogelijk om overal in de wereld de geldigheid van een Belgisch identiteitsdocument kosteloos te verifiëren.
    De website bestaat eveneens in een "mobiele" versie: https://m.checkdoc.be.

  2. Checkdoc webdiensten: het gebruik van enkel de internetsite checkdoc.be kan onvoldoende blijken te zijn in het geval van instanties of ondernemingen die in het kader van hun activiteiten talrijke verificaties van identiteitsdocumenten moeten uitvoeren. De webservice is ontwikkeld om het voor de gebruikers ervan mogelijk te maken de toepassing Checkdoc.be rechtstreeks te integreren in hun eigen informaticasysteem. De Checkdoc webdiensten bieden hiervoor een snellere en meer performante dienstverlening.

Wil u meer weten over de Checkdoc webdiensten, de toegangsmodaliteiten en onze prijzen?
Helpdesk.Belpic@rrn.fgov.be


Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart

DOC STOP: voor de burger

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, 24u/24u, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocument te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (of +32 2 488 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is).

De operator voert de vereiste controles uit om vast te stellen of de beller wel degelijk de houder is van het document waarvoor hij belt. Zo ja, dan blokkeert de operator het document onmiddellijk. De houder van het identiteitsdocument moet een nieuw identiteitsdocument aanvragen. Vanaf het moment dat het document geblokkeerd wordt, zal iedere verificatie op de site www.checkdoc.be aanleiding geven tot een zogenaamde "Hit".

De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bv.: het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op zijn naam, enz.).


Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst