U bent hier :  Identiteitsdocumenten » Kids-ID »Documentatie

Documentatie

 • print

Gebruiksaanwijzing Kids-ID

Gaat u op reis met uw kinderen? Vraag tijdig de Kids-ID aan!

De Kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar. Het is daarnaast ook een geldig reisdocument voor reizen binnen Europa.

De kaart is drie jaar geldig.

De levertijd van een KIDS-ID is drie weken. Vraag de kaart dus op tijd aan bij uw gemeente.

Om een Kids-ID aan te vragen bij uw gemeente, moet u:

 • het ouderlijk gezag hebben over het kind
 • samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag
 • een pasfoto van het kind bijhebben.

Sinds het ontstaan in april 2009 hebben de Belgische gemeenten al 1.181.033 Kids-ID's uitgereikt. (cijfer van december 2012)

Spoedprocedure

Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn bij de gemeente aanvraagt, zal het enkel nog mogelijk zijn om ofwel een Kids-ID voor uw kind te bekomen via de spoedprocedure, ofwel een paspoort in spoedprocedure aan te vragen. De kostprijs van beide spoedprocedures ligt veel hoger dan die van een Kids-ID.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij de gemeente een voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd worden. Voor meer info hieromtrent , kan je ook je gemeente contacteren.

Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Om te weten in welke landen de Kids-ID aanvaard wordt als reisdocument, kan je de tabel raadplegen die werd opgesteld door de FOD Buitenlandse Zaken en die terug te vinden is op de website van het Rijksregister (FOD Binnenlandse Zaken) op volgend adres: reizen met Belgische identiteitdocumenten

Voor elk vertrek naar het buitenland, is het ook aangeraden zich te informeren over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je in je reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken: https://www.diplomatie.be.

Goede reis!

Het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID): verhoogde beveiliging en grotere bescherming van het kind

Het koninlijk besluit van 18 oktober 2006 (B.S. van 31 oktober 2006) betreffende het elektronische identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar wijzigt het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar. Het strekt tot de vervanging van het huidige kartonnen identiteitsbewijs door een elektronisch identiteitsdocument, voor wat de Belgische kinderen betreft.

De uitreiking van het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar gebeurt op vraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het betrokken kind uitoefenen. De geldigheidsduur van het document is maximaal 3 jaar. Dit document biedt de mogelijk om het kind snel te identificeren, zowel binnen als buiten het Rijk.

Het Kids-ID is dus een identiteits- en reisdocument, maar biedt tevens andere voordelen:

 • elektronische identificatie mogelijk vanaf zes jaar. De gegevens op de chip bieden de mogelijkheid om de kaart op Internet te gebruiken om veiliger te surfen en te chatten, maar bieden ook andere elektronische gebruiksmogelijkheden. Zij kan in de toekomst bijvoorbeeld ook gebruikt worden als bibliotheekkaart, lidkaart van een sportclub, ...

 • vermelding op alle documenten van een centraal en uniek telefoonnummer (+32 (0)78 150 350), 24 uur op 24 uur, 7 dagen op 7 bereikbaar, waarnaar gebeld kan worden indien het kind een probleem heeft of in gevaar is. De ouders kunnen, als ze dit wensen, dit centrale nummer toevoegen aan een lijst van nummers waarnaar in een noodgeval getelefoneerd kan worden. Het kiezen voor een centraal telefoonnummer, gelinkt aan een cascadesysteem, biedt meerdere voordelen:

  • geen enkel persoonlijk gegeven van een derde wordt nog op het document vermeld;
  • er kunnen meerdere contactnummers doorgegeven worden, zodat, bij een gebrek aan reactie op het eerste nummer, men naar het volgende nummer kan overgaan tot er een reactie is;
  • het systeem is flexibel in die zin dat een contactnummer dat niet meer pertinent is, geschrapt en/of gewijzigd kan worden.
 • betere beveiliging van het document. Er werden verschillende beveiligingselementen van het eID in het document geïmplementeerd om het moeilijk vervalsbaar te maken.

Het kids-ID is een reisdocument dat geldig is in alle landen van de Europese Unie.Toch volstaat de kaart alleen niet indien men op reis gaat: het kind moet vergezeld worden door een van zijn ouders of voogden die zelf over een geldig identiteitsstuk moeten beschikken. Wat de aanvaarding van een Kids-ID in het buitenland betreft, dient u de samenvattende tabel te raadplegen die werd opgesteld door de FOD Buitenlandse Zaken en die terug te vinden is op onze website: reizen met Belgische identiteitdocumenten (Deel Kids-ID – De eID in het buitenland).

Net zoals voor de eID, moet het kids-ID niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel op de chip vermeld en kan dus aangepast worden door de gemeente waarnaar het kind zal verhuizen. Er dient opgemerkt te worden dat het identificatiecertificaat slechts kan geactiveerd worden op het moment dat het kind 6 jaar wordt en dat het document geen handtekeningscertificaat bevat aangezien kinderen onder de 12 jaar rechtsgeldig geen documenten mogen tekenen.

Eind 2006 begon een pilootfase. Concreet wordt het Kids-ID al afgegeven in Bornem, Houthalen-Helchteren, Koekelberg, Luik, Oostende en Ottignies-Louvain-La-Neuve.

Op 19 december 2008 heeft de Ministerraad het project goedgekeurd tot voorbereiding van de veralgemeende invoering van het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, het Kids-ID. De begindatum van de veralgemening van het Kids-ID voor alle gemeenten van het Rijk werd vastgelegd op 16 maart 2009, dit bij het ministerieel besluit van 3 maart 2009 houdende beslissing om het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar veralgemeend in te voeren (B.S., 11 maart 2009).

De roll-out van het kids-ID gebeurt op basis van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen. De gemeenten die overgeschakeld zijn naar het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar geven geen identiteitsbewijzen meer af voor deze kinderen.

Specimen

Afbeelding op de voorzijde van het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen de "Kids-ID"
Afbeelding op de voorzijde van het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen de "Kids-ID"
Afbeelding op de keerrzijde van het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen de "Kids-ID"
Afbeelding op de keerrzijde van het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen de "Kids-ID"
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst