U bent hier :  Identiteitsdocumenten » Kids-ID » Reglementering »Wetgeving

Wetgeving

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

  • Koninklijk besluit van 22 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.

  • Ministerieel besluit van 15 maart 2013 "tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar en de kaarten en verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen", zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 27 maart 2013.

  • Ministerieel besluit van 3 maart 2009 : houdende beslissing om het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar veralgemeend in te voeren.

  • Koninklijk besluit van 18 oktober 2006 : betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar.

  • Koninklijk besluit van 10 december 1996 : betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst