Voorstelling

 • print

Het identiteitsbewijs voor vreemde kinderen onder 12 jaar

Voorafgaande opmerking :

Dit is enkel nog van toepassing op vreemde kinderen onder de twaalf jaar.

Voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar kunnen geen identiteitsbewijzen meer worden afgeleverd, doordat alle gemeenten sedert 4 januari 2010 zijn overgeschakeld naar het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (de ‘Kids-ID’).

Het identiteitsbewijs wordt afgegeven op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen over een kind onder de 12 jaar. Dit document kan verkregen worden bij de gemeente waar het kind op het ogenblik van de aanvraag in het bevolkingsregister ingeschreven staat, tegen de maximale prijs van 2 EUR.

Om een identiteitsbewijs uit te reiken aan een vreemdeling die jonger is dan 12 jaar, moet deze over een wettig verblijf beschikken.

Naast identificatiegegevens en een foto, bevat het bewijs ook vermeldingen inzake de identiteit van de persoon die in geval van nood verwittigd moet worden, evenals aanbevelingen inzake de veiligheid. Het past zo in het kader van een geheel van maatregelen die ertoe strekken de veiligheid van jonge kinderen beter te waarborgen.

Het identiteitsdocument is een wit document dat 2 luiken bevat. Het is hetzij bedekt met een geplastificeerde laag, hetzij in een plastic hoes gestoken die aan drie kanten gesloten is.

De volgende gegevens worden erop vermeld :

aan de voorzijde :

 • voorgedrukte gegevens (Koninkrijk België, gemeente…, identiteitsdocument voor kinderen onder de 12 jaar)
 • de foto
 • het zegel van de gemeente, door middel van een droge stempel en gedeeltelijk op de foto aangebracht
 • de gemeente en de datum van uitreiking
 • de vervaldatum van het document (datum van uitreiking + maximum 2 jaar min één dag)
 • de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand of van zijn gemachtigde

aan de keerzijde :

 • het nummer dat het duizendtal in twee cijfers bevat en een nummer van vier cijfers dat door de gemeente uitgereikt wordt
 • de naam en de voornamen
 • de identiteit van de ouders
 • de nationaliteit
 • de geboorteplaats- en datum
 • het adres (straat en nummer)
 • het inschrijvingsregister (bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister)
 • de naam en het adres van de persoon naar wie bij een noodgeval gebeld moet worden, alsmede het telefoonnummer of de telefoonnummers
 • aanbevelingen inzake de veiligheid.

Het bewijs heeft een geldigheidsduur die beperkt is tot maximaal twee jaar vanaf de uitreiking ervan. De vervaldatum vermeld op het document mag de datum waarop het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt, niet overschrijden, want op dat tijdstip moet het kind houder zijn van dezelfde identiteitskaart als volwassenen.

Een nieuw identiteitsbewijs moet worden aangevraagd :

 • bij het einde van zijn geldigheidsduur (in principe na 2 jaar);
 • bij een verandering van verblijfplaats of adres;
 • bij een verandering van naam, voornaam of nationaliteit.

De aanwezigheid van het kind bij de uitreiking van het identiteitsbewijs is verplicht omdat zij een veiligheidsmaatregel vormt door aan de gemeentelijke verantwoordelijke de mogelijkheid te bieden de overeenkomst van de foto met het uiterlijk van het kind te controleren.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst