U bent hier :  Identiteitsdocumenten » Voorlopige identiteitskaart »Voorstelling

Voorstelling

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Afschaffing van de uitreiking van de voorlopige identiteitsdocumenten in de provincies op 15/01/2017

Rekening houdend met de invoering van het elektronisch basisdocument in 2017 worden de voorlopige identiteitsdocumenten uitgereikt door de regionale afvaardigingen van de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken afgeschaft en vervangen door elektronische identiteitsdocumenten die met spoed in de gemeenten afgeleverd worden of gecentraliseerd in Brussel.

Deze voorlopige identiteitsdocumenten kennen immers enkele nadelen:

  • Het voorlopige identiteitsdocument biedt niet dezelfde veiligheidsgaranties als een definitieve elektronische identiteitskaart ;
  • Buiten de Europese Unie wordt het voorlopige identiteitsdocument niet algemeen erkend als identiteitsdocument. Bovendien kunnen derde landen die dergelijke documenten erkennen, op elk ogenblik en éénzijdig beslissen om ze niet meer te erkennen ;
  • Bepaalde luchtvaartmaatschappijen weigeren het voorlopige identiteitsdocument, ook al wordt het aanvaard in het land waarheen de burger zich wenst te begeven.

Om te voldoen aan de behoeften van de burgers om identiteitsdocumenten met spoed te verkrijgen,worden vanaf 1 januari 2017 snellere en goedkopere spoedprocedures voor de uitreiking van een eID of Kids-ID gehanteerd.

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart in geval van verlies of diefstal van de elektronische identiteitskaart is nog enkel uitzonderlijk op gecentraliseerde wijze mogelijk bij de centrale diensten van de AD Identiteit en Burgerzaken in Brussel (FOD Binnenlandse Zaken - Park Atrium – Koloniënstraat 1, 1000 Brussel) onder de volgende restrictieve voorwaarden:

  • de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures;
  • de verloren of gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn voor een periode van minstens 1 maand.

Na een eerste evaluatie lijkt het ons aangewezen om de richtlijnen, betreffende de aanvragen bij verlies/diefstal/vernietiging van een identiteitskaart van een burger, te verduidelijken.

  1. De burger moet zich uiterlijk de tweede werkdag na de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging aanbieden bij de loketten (bevolking) van de gemeente om zijn kaart te laten vervangen.
  2. Voor -12 jarigen gelden dezelfde voorwaarden als voor +12 jarigen. Enkel voor borelingen, tot een leeftijd van maximaal twee maanden, kan een voorlopig bewijs van identiteit worden afgeleverd onmiddellijk na de aanvraag van de eerste Kids-ID.

Deze voorwaarden worden toegepast vanaf 1 juli 2017.

Teneinde deze criteria te verifiëren, zullen de reisdocumenten van de burgers gecontroleerd worden.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst