U bent hier : Rijksregister

Rijksregister

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Het Rijksregister is het informatieverwerkingssysteem dat de registratie, opslag en communicatie van identificatiegegevens van personen verzekert.

Het Rijksregister is dus een centrale databank waarin volgende groepen zijn geregistreerd:

  • alle Belgen die in België verblijven;
  • alle Belgen die in het buitenland verblijven en die zich hebben ingeschreven in de bevolkingsregisters die worden bijgehouden in de diplomatieke of consulaire posten in het buitenland;
  • alle vreemdelingen die verblijven in België en die de toelating hebben om zich te vestigen of te verblijven in België;
  • alle vreemdelingen (en hun familieleden) die verklaren 'vluchteling' te zijn of die vragen om als 'vluchteling' erkend te worden.

Het zijn de gemeenten (en de Dienst Vreemdelingenzaken voor bepaalde categorieën van de bevolking) die de opdracht hebben om deze gegevens te registreren (link naar FAQ).

Als pijler van het e-Government verzekert het Rijksregister de uitwisseling van de authentieke identificatiegegevens van personen tussen de verschillende overheidsdiensten die een beperkte toegang hebben tot deze gegevens, bijvoorbeeld het OCMW of de bevolkingsdiensten van de gemeenten.

Het Rijksregister is bevoegd voor het toelaten van de toegang tot de informatie in het Rijksregister en de communicatie van deze gegevens.

Indien u hierover meer informatie wenst of een aanvraag wilt indienen kan u hiertoe contact opnemen met helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.

Dankzij de toepassing 'Mijn Dossier' kan u uw informatiegegevens in het Rijksregister checken.

Als u eventueel een fout vaststelt, kan u deze melden.

Het Rijksregister verbetert en moderniseert voortdurend haar werking door de nieuwste technologieën te integreren, de toepassingen gebruiksvriendelijker te maken voor haar gebruikers en de aan hen aangeboden diensten te diversifiëren, en bij dit alles de veiligheid op haar hoogste niveau te garanderen.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst