U bent hier :  Rijksregister »Aanvraag toegang tot het Rijksregister

Aanvraag toegang tot het Rijksregister

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Wanneer u toegang wenst tot gegevens uit het Rijksregister, dient u volgende stappen te ondernemen.

Het onderstaande aanvraagformulier moet correct ingevuld worden door de verwerkingsverantwoordelijke.
Het ingevulde dossier moet per post of per mail (RRN-access@rrn.fgov.be) doorgestuurd worden.

Onze diensten behandelen uw aanvraag. Indien nodig zal contact opgenomen worden om bijkomende vragen te stellen.
Wanneer een beslissing genomen is, wordt u hier ook van op de hoogte gebracht.

De machtigingen worden ook gepubliceerd.

In geval van een positieve beslissing, kan u contact opnemen met de dienst Klantenbeheer voor de verdere behandeling van uw aanvraag tot toegang (technische aspecten), op het volgende adres:
IPIB-ExterneBetrekkingen@rrn.fgov.be

Enkel personen die voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (08/08/1983) kunnen een aanvraag indienen, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen.

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst