U bent hier :  Rijksregister »Algemene machtigingen

Algemene machtigingen

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document

Titel

Datum

Algemene machtiging 001/2021

Algemene machtiging toegekend aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken in het kader van de sancties die zij kunnen opleggen ter uitvoering van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke administratieve sancties (GAS-wet).
Lijst van aansluitingen

11/08/2021

Document

Titel

Datum

Algemene machtiging 003/2020

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG vzw voor Interafval.
Lijst van aansluitingen

11/08/2020

Algemene machtiging 002/2020

Algemene machtiging die verleend wordt aan de beheerders van de elektriciteitsdistributienetten op het grondgebied van het Waals Gewest, om gemachtigd te worden om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister, de Bevolkingsregisters, het Vreemdelingenregister en het Wachtregister, in het kader van de uitvoering van hun opdrachten in de hoedanigheid van elektriciteitsleverancier.
Lijst van aansluitingen

18/06/2020

Algemene machtiging 001/2020

Algemene machtiging voor Sciensano tot het bekomen van informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
Lijst van aansluitingen

16/04/2020

Document

Titel

Datum

Algemene machtiging 003/2019

Algemene machtiging voor de Waalse verzekeringsinstellingen, met het oog op het bekomen van de machtiging om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het rijksregisternummer te gebruiken, in het kader van hun opdrachten als verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.
Lijst van aansluitingen

22/10/2019

Algemene machtiging 002/2019

Algemene machtiging die wordt toegekend aan de sociale verhuurkantoren en de federatie van de sociale verhuurkantoren van het Brussels Gewest met het oog op het verkrijgen van toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het gebruiken van het rijksregisternummer in het kader van hun opdrachten inzake sociale huisvesting.
Lijst van aansluitingen

17/07/2019

Algemene machtiging 001/2019

Algemene machtiging die wordt toegekend aan de Brusselse verzekeringsinstellingen, met het oog op het bekomen van toegang tot de inlichtingen van het Rijksregister en om het rijksregisternummer te gebruiken, in het kader van hun opdrachten als verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen.
Lijst van aansluitingen

13/06/2019

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst