U bent hier :  Rijksregister »Machtigingen

Machtigingen

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 046/2021 Vlaamse Statistische Autoriteit 27/09/2021
Beslissing 045/2021 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Bijlage Beslissing 037/2020
27/09/2021
Beslissing 044/2021 European Social Survey European Research Infrastructure 30/08/2021
Beslissing 043/2021 Sciensano - Lokale gezondheidsenquête 20/08/2021
Beslissing 042/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 20/08/2021
Beslissing 041/2021 Vlaams Woningfonds 20/08/2021
Beslissing 040/2021 Universiteit Gent 20/08/2021
Beslissing 039/2021 Het Directoraat-generaal Sociaal Secretariaat PersoPoint van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 20/08/2021
Beslissing 038/2021 Het Département de l'Aménagement du territoire et de l’Urbanisme van de Service Public de Wallonie - Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie en het Département de la Nature et des Forêts van de Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement 20/08/2021
Beslissing 037/2021 Het Agentschap Binnenlands Bestuur om vijfjaarlijks stalen van gegevens van het Rijksregister te ontvangen met het oog op de verwezenlijking van de survey “samenleven in diversiteit” 11/08/2021
Beslissing 036/2021 Het Agentschap Binnenlands Bestuur om jaarlijks stalen van gegevens van het Rijksregister te ontvangen met het oog op de verwezenlijking van de survey “barometer” 11/08/2021
Beslissing 035/2021 Universiteit Hasselt 11/08/2021
Beslissing 034/2021 Uitbreiding van de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken nr. 052/2019 van 3 december 2019 krachtens dewelke het Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) – Branche Familles (AVIQ) en de Waalse kinderbijslagfondsen gemachtigd werden om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, het vreemdelingenregister en het wachtregister en om het rijksregisternummer te gebruiken, met het oog op het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen in het Waals Gewest 03/08/2021
Beslissing 033/2021 Waals Parlement 17/06/2021
Beslissing 032/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ter verlenging van de duur van beslissing nr. 017/2021 van 1 april 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken 30/06/2021
Beslissing 031/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - verlenging van de duur van beslissing nr. 017/2021 van 1 april 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken 31/05/2021
Beslissing 030/2021   23/06/2021
Beslissing 029/2021 Het Agentschap Zorg en Gezondheid, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, de handicap et des familles (AVIQ), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, la Commission communautaire française, het Ministerium Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien en Sciensano 09/06/2021
Beslissing 028/2021 Sciensano - Uitbreiding van de leeftijdsgroepen van beslissing nr. 001/2021 van 27 januari 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken 10/06/2021
Beslissing 027/2021 Iriscare 10/05/2021
Beslissing 026/2021 De Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 10/05/2021
Beslissing 025/2021 Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid en Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)
Beslissing 053/2020
07/05/2021
Beslissing 024/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Bijlage Beslissing 017/2021
26/04/2021
Beslissing 023/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Bijlage Beslissing 017/2021
16/04/2021
Beslissing 022/2021 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Beslissing 001/2021
08/04/2021
Beslissing 021/2021    
Beslissing 020/2021 Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven 30/03/2021
Beslissing 019/2021 FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie 30/03/2021
Beslissing 018/2021 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 19/03/2021
Beslissing 017/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 01/04/2021
Beslissing 016/2021 Verlenging beslissingen aangaande wetenschappelijk of statistisch onderzoek, in het kader van de Covid-19 crisis 19/03/2021
Beslissing 015/2021 Universtiteit Antwerpen 15/02/2021
Beslissing 014/2021 vzw Fednot en de notarissen van België 11/02/2021
Beslissing 013/2021 Leefmilieu Brussel 09/02/2021
Beslissing 012/2021 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 29/01/2021
Beslissing 011/2021 Vlaams Agentschap “Toerisme Vlaanderen” 29/01/2021
Beslissing 010/2021 Société Wallonne du Crédit Social (« SWCS ») 29/01/2021
Beslissing 009/2021 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 29/01/2021
Beslissing 008/2021 Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (afgekort : « AVIQ ») 28/01/2021
Beslissing 007/2021 KU Leuven 28/01/2021
Beslissing 006/2021    
Beslissing 005/2021 Waals Parlement 28/01/2021
Beslissing 004/2021 Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed 28/01/2021
Beslissing 003/2021 Leefmilieu Brussel 27/01/2021
Beslissing 002/2021 FOD Volksgezondheid 27/01/2021
Beslissing 001/2021 Aanvraag ter uitvoering van de vaccinatiestrategie ter bestrijding van Covid-19 om gemachtigd te worden om toegang te hebben bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister alsook om het Rijksregisternummer te gebruiken 27/01/2021
Document Titel Datum
Beslissing 099/2020 Vlaamse Statistische Autoriteit
Beslissing 077/2020
24/12/2020
Beslissing 098/2020 Vzw Fednot 24/12/2020
Beslissing 097/2020 Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid 24/12/2020
Beslissing 096/2020 Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 10/12/2020
Beslissing 095/2020 Het Agentschap Zorg en Gezondheid, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, de handicap et des familles (AVIQ), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, la Commission communautaire française, het Ministerium Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en Sciensano 18/12/2020
Beslissing 094/2020 Regie der Gebouwen 03/12/2020
Beslissing 093/2020 Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants 27/11/2020
Beslissing 092/2020  
Beslissing 080/2020
16/11/2020
Beslissing 091/2020 Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (afgekort "FOD BOSA") 16/11/2020
Beslissing 090/2020 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement van het Département du Sol et des Déchets de la Direction de l’assainissement des sols (DAS) van de Service Public de Wallonie 16/11/2020
Beslissing 089/2020 Sciensano 27/10/2020
Beslissing 088/2020 Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CVBA) 23/10/2020
Beslissing 087/2020 Service Public de Wallonie – Mobilité et Infrastructure 26/10/2020
Beslissing 086/2020 De Vlaamse Milieumaatschappij 23/10/2020
Beslissing 085/2020 - Bijlage beslissing 028/2019 Verduidelijking van Beslissing nr. 028/2019 van het Departement Kanselarij en Bestuur 17/09/2020
Beslissing 084/2020 Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 24/09/2020
Beslissing 083/2020 Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Vlaams Huis 24/09/2020
Beslissing 082/2020 Sport Vlaanderen 16/09/2020
Beslissing 081/2020 Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie 16/09/2020
Beslissing 080/2020 Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Beslissing 092/2020
14/09/2020
Beslissing 079/2020 De Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville van de Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine et Energie 07/09/2020
Beslissing 078/2020 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 07/09/2020
Beslissing 077/2020 De Vlaamse Statistische Autoriteit
Beslissing 099/2020
28/08/2020
Beslissing 076/2020 L’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) 20/08/2020
Beslissing 075/2020 Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 20/08/2020
Beslissing 074/2020 Université Catholique de Louvain 19/08/2020
Beslissing 073/2020 Vivaqua cvba 19/08/2020
Beslissing 072/2020 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF) 12/08/2020
Beslissing 071/2020 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 12/08/2020
Beslissing 070/2020 FOD Financiën 11/08/2020
Beslissing 069/2020 Het Vlaams Energieagentschap 11/08/2020
Beslissing 068/2020 De Algemene Directie Human Resources van het Ministerie van Landsverdediging 11/08/2020
Beslissing 067/2020 Enterprise Spoc 11/08/2020
Beslissing 066/2020 FOD Mobiliteit 11/08/2020
Beslissing 065/2020 Fednot 15/07/2020
Beslissing 064/2020 De Direction des Marchés publics van het Département des Affaires juridiques van het Secrétariat Général van de Service Public de Wallonie (SPW) 09/07/2020
Beslissing 063/2020 De “Direction des implantations commerciales” van het “Département du développement économique” van de “Service Public de Wallonie (SPW) Économie, Emploi, Recherche” 09/07/2020
Beslissing 062/2020 UGent 09/07/2020
Beslissing 061/2020 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 09/07/2020
Beslissing 060/2020 De Regie van de Gevangenisarbeid van de FOD Justitie 09/07/2020
Beslissing 059/2020 Sciensano 09/07/2020
Beslissing 058/2020 De Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) en van het Fachbereich Gesundheid und Senioren van het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 30/06/2020
Beslissing 057/2020 De Direction de la Gestion des programmes 'Fonds structurels' van het Département de la Coordination des Fonds structurels van de Service Public de Wallonie (SPW) Secrétariat général 24/06/2020
Beslissing 056/2020 L’Administration Générale des Maisons de Justice du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 18/06/2020
Beslissing 055/2020 Pfizer NV 18/06/2020
Beslissing 054/2020 SPW Mobilité et Infrastructures du Service Public de Wallonie 18/06/2020
Beslissing 053/2020 Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid en Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) 18/06/2020
Beslissing 052/2020 Cellule des amendes administratives van de Direction de la Coopération et du Support de l’inspection économique et sociale van het Département de l’Inspection van de Service Public de Wallonie (SPW) Économie, Emploi, Recherche 18/06/2020
Beslissing 051/2020 Vlaamse Overheid - Departement Financiën & Begroting 25/05/2020
Beslissing 050/2020 De afdeling “Bien-être et Santé” van het “Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles” (AVIQ) 12/06/2020
Beslissing 049/2020 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 09/06/2020
Beslissing 048/2020 Dienst Dringende Hulpverlening van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021
09/06/2020
Beslissing 047/2020 Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie 09/06/2020
Beslissing 046/2020 Intercommunale Haviland 19/05/2020
Beslissing 045/2020 Het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid 19/05/2020
Beslissing 044/2020 Banque Carrefour d’Échange de Données 15/05/2020
Beslissing 043/2020 Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles - AVIQ. 15/05/2020
Beslissing 042/2020 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. 15/05/2020
Beslissing 041/2020 Centre d’Information et d’Education Populaire (CIEP) van Luik. 15/05/2020
Beslissing 040/2020 Secrétariat général de la Direction Générale de la Fonction Publique et des Ressources Humaines van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 15/05/2020
Beslissing 039/2020 verlenging Sciensano. 05/06/2020
Beslissing 038/2020 Het Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme van de Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie en de Waalse regering. 30/03/2020
Beslissing 037/2020 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 21/04/2020
Beslissing 036/2020 Wijziging van de aanbeveling RR nr. 03/2008 met betrekking tot de draagwijdte machtigingsbesluiten van de gemeenten en de beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister. 19/03/2020
Beslissing 035/2020    
Beslissing 034/2020 Verlenging beslissingen aangaande wetenschappelijk of statistisch onderzoek 03/04/2020
Beslissing 033/2020 Bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 08/04/2020
Beslissing 032/2020 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 03/04/2020
Beslissing 031/2020 Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) 19/03/2020
Beslissing 030/2020 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 02/04/2020
Beslissing 029/2020 Administration Générale des Maisons de Justice du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 02/04/2020
Beslissing 028/2020 De Kamer van volksvertegenwoordigers 02/04/2020
Beslissing 027/2020 Belgische Rode Kruis 02/04/2020
Beslissing 026/2020   30/03/2020
Beslissing 025/2020 Wallonie-Bruxelles International 20/03/2020
Beslissing 024/2020 De Algemene Administratie Onderwijs van het Ministerie van de Franse Gemeenschap 20/03/2020
Beslissing 023/2020 Steekproeftrekking UGent 27/03/2020
Beslissing 022/2020 Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming van de Vlaamse Overheid 27/03/2020
Beslissing 021/2020 Departement Onderwijs en Vorming & Eureka Die-s-Lekti-kus VZW van de Vlaamse Overheid 26/03/2020
Beslissing 020/2020 Gegevensbeschermingsautoriteit 23/03/2020
Beslissing 019/2020 Nationale Bank van België (NBB) 26/03/2020
Beslissing 018/2020 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 26/03/2020
Beslissing 017/2020 Tijdelijke verlenging van de Beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 35/2010 van 6 oktober 2010 07/04/2020
Beslissing 016/2020 Het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven 21/03/2020
Beslissing 015/2020 Iriscare 03/03/2020
Beslissing 014/2020 Stichting kankerregister 02/03/2020
Beslissing 013/2020 De Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 03/03/2020
Beslissing 012/2020 Directions territoriales van de Service Public de Wallonie (SPW) Intérieur et Action sociale en van de Direction de la Chasse et de la Pêche van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 19/02/2020
Beslissing 011/2020 Sciensano 18/02/2020
Beslissing 010/2020 Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid 10/02/2020
Beslissing 009/2020 Cultuurconnect 10/02/2020
Beslissing 008/2020 Fedasil 06/02/2020
Beslissing 007/2020 Kind en Gezin 28/01/2020
Beslissing 006/2020 Renta Solutions 17/01/2020
Beslissing 005/2020    
Beslissing 004/2020 VUB 13/01/2020
Beslissing 003/2020 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid 13/01/2020
Beslissing 002/2020    
Beslissing 001/2020 Service Public de Wallonie (SPW) Intérieur et Action sociale en de Service public de Wallonie Secrétariat général – direction du support juridique 06/01/2020
Document Titel Datum
Beslissing 057/2019 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid 20/12/2019
Beslissing 056/2019 Verduidelijking van de Beraadslaging RR nr. 42/2013 van 8 mei 2013 van het Sectoraal comité van het Rijksregister 16/12/2019
Beslissing 055/2019 Identifin + bijlage 11/12/2019
Beslissing 054/2019 Université Libre de Bruxelles 09/12/2019
Beslissing 053/2019 Direction des Politiques transversales Région-Communauté van het Département de l’Emploi et de la Formation professionnelle van de Service Public de Wallonie (SPW) Économie, Emploi, Recherche 09/12/2019
Beslissing 052/2019 AVIQ (Agence pour une Vie de Qualité) 03/12/2019
Beslissing 051/2019 Iriscare 03/12/2019
Beslissing 050/2019 Het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG) 02/12/2019
Beslissing 049/2019 Gezamenlijke aanvraag van Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse Overheid en van de UGent tot het bekomen van informatiegegevens van het Rijksregister, onder vorm van een steekproeftrekking met het oog op een statistisch onderzoek over cultuur- en mediaparticipatie 02/12/2019
Beslissing 048/2019 De Direction opérationnelle de la Fiscalité van de Service Public de Wallonie (SPW) Fiscalité 02/12/2019
Beslissing 047/2019 KU Leuven 19/11/2019
Beslissing 046/2019 Bureau d'étude et de contrôle en vue de la sécurité routière (afgekort, Autosécurité) 05/11/2019
Beslissing 045/2019 De Watergroep 04/11/2019
Beslissing 044/2019 Intercommunale Waterleidingmaatschappij Veurne-Ambacht (IWVA) 04/11/2019
Beslissing 043/2019 Het Departement Justitiehuis van het Ministerie van de Duitstalige gemeenschap 31/10/2019
Beslissing 042/2019 De Cel sociale economie van de Directie Werkgelegenheidsbeleid van de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 11/10/2019
Beslissing 041/2019 Vlaamse Landmaatschappij 10/10/2019
Beslissing 040/2019 Departement Onderwijs en Vorming 16/09/2019
Beslissing 039/2019 Collaboratief Zorgplatform Vlaanderen 30/08/2019
Beslissing 038/2019 Dienst Voogdij van de FOD Justitie 21/08/2019
Beslissing 037/2019 Direction de l’Intégration des personnes d’origine étrangère et de l’Égalité des chances van het Département de l’Action sociale van de Service Public de Wallonie (SPW) Intérieur et Action sociale 14/08/2019
Beslissing 036/2019 Département des Permis et Autorisations de la Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en van de Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie van de Service Public de Wallonie 13/08/2019
Beslissing 035/2019 Infrabel 29/07/2019
Beslissing 034/2019 Departement Werk en Sociale Economie 29/07/2019
Beslissing 033/2019 Departement Werk en Sociale Economie 15/07/2019
Beslissing 032/2019 Iriscare 11/07/2019
Beslissing 031/2019 Agentschap Binnenlands Bestuur 11/07/2019
Beslissing 030/2019 Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur 11/07/2019
Beslissing 029/2019 Directie Waterwegbeheer - Navigatie-eenheid 11/07/2019
Beslissing 028/2019 Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds + Bijlage 11/07/2019
Beslissing 027/2019 Agentschap wegen en verkeer 04/07/2019
Beslissing 026/2019 Liège Ambulance 17/06/2019
Beslissing 025/2019 Ugent 17/06/2019
Beslissing 024/2019 Het Belgische Rode Kruis 13/06/2019
Beslissing 023/2019 Ugent 13/06/2019
Beslissing 022/2019 Ondersteuningsdienst van het Openbaar Ministerie 28/05/2019
Beslissing 021/2019 Griffie van het Waals Parlement 23/05/2019
Beslissing 020/2019 De Permanente Cel leefmilieu-gezondheid van het Departement Onderzoek naar het Natuurlijk en Landbouwmilieu van het operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu van de Waalse Overheidsdienst 20/05/2019
Beslissing 019/2019 De Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) 20/05/2019
Beslissing 018/2019 KU Leuven – Verkiezingsonderzoek + bijlage 20/05/2019
Beslissing 017/2019 De "Direction de la Gestion des voies navigables de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques" (Directie van het Beheer van de Vaarwegen van de Operationele Algemene Directie Mobiliteit en Waterwegen) van de Waalse Overheidsdienst 13/05/2019
Beslissing 016/2019 Sciensano - Webpilot project 13/05/2019
Beslissing 015/2019 De Directie Geldelijk Beheer van het Departement personeelsbeheer dat deel uitmaakt van het Secretariaat-Generaal van de Waalse Overheidsdienst 09/05/2019
Beslissing 014/2019 Het Operationeel Directoraat-generaal Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie van de Waalse Overheidsdienst 09/05/2019
Beslissing 013/2019 De Directie Coördinatie en Financiën van Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 08/05/2019
Beslissing 012/2019 Het Instituut voor wegtransport en logistiek België VZW 08/05/2019
Beslissing 011/2019 Assyst BVBA 23/04/2019
Beslissing 010/2019 Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, NV van publiek recht (NMBS) 18/04/2019
Beslissing 009/2019 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 04/04/2019
Beslissing 008/2019 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 04/04/2019
Beslissing 007/2019 Departement Omgeving - Vlaamse Overheid 19/03/2019
Beslissing 006/2019 Sciensano 19/03/2019
Beslissing 005/2019 Bart Schelstraete 13/03/2019
Beslissing 004/2019 CAW - Centrum voor Algemeen Welzijnswerk 12/03/2019
Beslissing 003/2019 AGSO Knokke-Heist 12/03/2019
Beslissing 002/2019 Bruxelles Economie et Emploi SPRB 12/03/2019
Beslissing 001/2019 Bruxelles Economie et Emploi SPRB + Addendum 08/03/2019
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst