U bent hier :  Rijksregister » Machtigingen »2020

2020

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 099/2020 Vlaamse Statistische Autoriteit
Beslissing 077/2020
24/12/2020
Beslissing 098/2020 Vzw Fednot 24/12/2020
Beslissing 097/2020 Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse overheid 24/12/2020
Beslissing 096/2020 Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap 10/12/2020
Beslissing 095/2020 Het Agentschap Zorg en Gezondheid, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, de handicap et des familles (AVIQ), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, la Commission communautaire française, het Ministerium Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien, het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) en Sciensano 18/12/2020
Beslissing 094/2020 Regie der Gebouwen 03/12/2020
Beslissing 093/2020 Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants 27/11/2020
Beslissing 092/2020  
Beslissing 080/2020
16/11/2020
Beslissing 091/2020 Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (afgekort "FOD BOSA") 16/11/2020
Beslissing 090/2020 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement van het Département du Sol et des Déchets de la Direction de l’assainissement des sols (DAS) van de Service Public de Wallonie 16/11/2020
Beslissing 089/2020 Sciensano 27/10/2020
Beslissing 088/2020 Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CVBA) 23/10/2020
Beslissing 087/2020 Service Public de Wallonie – Mobilité et Infrastructure 26/10/2020
Beslissing 086/2020 De Vlaamse Milieumaatschappij 23/10/2020
Beslissing 085/2020 - Bijlage beslissing 028/2019 Verduidelijking van Beslissing nr. 028/2019 van het Departement Kanselarij en Bestuur 17/09/2020
Beslissing 084/2020 Het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 24/09/2020
Beslissing 083/2020 Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Vlaams Huis 24/09/2020
Beslissing 082/2020 Sport Vlaanderen 16/09/2020
Beslissing 081/2020 Het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien Regie 16/09/2020
Beslissing 080/2020 Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Beslissing 092/2020
14/09/2020
Beslissing 079/2020 De Direction de l’Aménagement opérationnel et de la Ville van de Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine et Energie 07/09/2020
Beslissing 078/2020 De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 07/09/2020
Beslissing 077/2020 De Vlaamse Statistische Autoriteit
Beslissing 099/2020
28/08/2020
Beslissing 076/2020 L’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) 20/08/2020
Beslissing 075/2020 Het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 20/08/2020
Beslissing 074/2020 Université Catholique de Louvain 19/08/2020
Beslissing 073/2020 Vivaqua cvba 19/08/2020
Beslissing 072/2020 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF) 12/08/2020
Beslissing 071/2020 Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie 12/08/2020
Beslissing 070/2020 FOD Financiën 11/08/2020
Beslissing 069/2020 Het Vlaams Energieagentschap 11/08/2020
Beslissing 068/2020 De Algemene Directie Human Resources van het Ministerie van Landsverdediging 11/08/2020
Beslissing 067/2020 Enterprise Spoc 11/08/2020
Beslissing 066/2020 FOD Mobiliteit 11/08/2020
Beslissing 065/2020 Fednot 15/07/2020
Beslissing 064/2020 De Direction des Marchés publics van het Département des Affaires juridiques van het Secrétariat Général van de Service Public de Wallonie (SPW) 09/07/2020
Beslissing 063/2020 De “Direction des implantations commerciales” van het “Département du développement économique” van de “Service Public de Wallonie (SPW) Économie, Emploi, Recherche” 09/07/2020
Beslissing 062/2020 UGent 09/07/2020
Beslissing 061/2020 Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Overzicht wettelijke basissen
09/07/2020
Beslissing 060/2020 De Regie van de Gevangenisarbeid van de FOD Justitie 09/07/2020
Beslissing 059/2020 Sciensano 09/07/2020
Beslissing 058/2020 De Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) en van het Fachbereich Gesundheid und Senioren van het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 30/06/2020
Beslissing 057/2020 De Direction de la Gestion des programmes 'Fonds structurels' van het Département de la Coordination des Fonds structurels van de Service Public de Wallonie (SPW) Secrétariat général 24/06/2020
Beslissing 056/2020 L’Administration Générale des Maisons de Justice du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 24/06/2020
Beslissing 055/2020 Pfizer NV 18/06/2020
Beslissing 054/2020 SPW Mobilité et Infrastructures du Service Public de Wallonie 18/06/2020
Beslissing 053/2020 Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid en Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel) 18/06/2020
Beslissing 052/2020 Cellule des amendes administratives van de Direction de la Coopération et du Support de l’inspection économique et sociale van het Département de l’Inspection van de Service Public de Wallonie (SPW) Économie, Emploi, Recherche 18/06/2020
Beslissing 051/2020 Vlaamse Overheid - Departement Financiën & Begroting 25/05/2020
Beslissing 050/2020 De afdeling “Bien-être et Santé” van het “Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles” (AVIQ) 12/06/2020
Beslissing 049/2020 De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 09/06/2020
Beslissing 048/2020 Dienst Dringende Hulpverlening van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Ministerieel besluit van 3 juni 2021 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 december 2018 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 december 2021
09/06/2020
Beslissing 047/2020 Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie 09/06/2020
Beslissing 046/2020 Intercommunale Haviland 19/05/2020
Beslissing 045/2020 Het Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse Overheid 19/05/2020
Beslissing 044/2020 Banque Carrefour d’Échange de Données 15/05/2020
Beslissing 043/2020 Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles - AVIQ. 15/05/2020
Beslissing 042/2020 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit. 15/05/2020
Beslissing 041/2020 Centre d’Information et d’Education Populaire (CIEP) van Luik. 15/05/2020
Beslissing 040/2020 Secrétariat général de la Direction Générale de la Fonction Publique et des Ressources Humaines van het Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 15/05/2020
Beslissing 039/2020 verlenging Sciensano. 05/06/2020
Beslissing 038/2020 Het Département de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme van de Service Public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie en de Waalse regering. 30/03/2020
Beslissing 037/2020 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft. 21/04/2020
Beslissing 036/2020 Wijziging van de aanbeveling RR nr. 03/2008 met betrekking tot de draagwijdte machtigingsbesluiten van de gemeenten en de beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister. 19/03/2020
Beslissing 035/2020    
Beslissing 034/2020 Verlenging beslissingen aangaande wetenschappelijk of statistisch onderzoek 03/04/2020
Beslissing 033/2020 Bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 08/04/2020
Beslissing 032/2020 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 03/04/2020
Beslissing 031/2020 Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) 19/03/2020
Beslissing 030/2020 Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) 02/04/2020
Beslissing 029/2020 Administration Générale des Maisons de Justice du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 02/04/2020
Beslissing 028/2020 De Kamer van volksvertegenwoordigers 02/04/2020
Beslissing 027/2020 Belgische Rode Kruis 02/04/2020
Beslissing 026/2020   30/03/2020
Beslissing 025/2020 Wallonie-Bruxelles International 20/03/2020
Beslissing 024/2020 De Algemene Administratie Onderwijs van het Ministerie van de Franse Gemeenschap 20/03/2020
Beslissing 023/2020 Steekproeftrekking UGent 27/03/2020
Beslissing 022/2020 Agentschap voor Vlaamse Sociale Bescherming van de Vlaamse Overheid 27/03/2020
Beslissing 021/2020 Departement Onderwijs en Vorming & Eureka Die-s-Lekti-kus VZW van de Vlaamse Overheid 26/03/2020
Beslissing 020/2020 Gegevensbeschermingsautoriteit 23/03/2020
Beslissing 019/2020 Nationale Bank van België (NBB) 26/03/2020
Beslissing 018/2020 Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat 26/03/2020
Beslissing 017/2020 Tijdelijke verlenging van de Beraadslaging van het Sectoraal Comité van het Rijksregister nr. 35/2010 van 6 oktober 2010 07/04/2020
Beslissing 016/2020 Het Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven 21/03/2020
Beslissing 015/2020 Iriscare 03/03/2020
Beslissing 014/2020 Stichting kankerregister 02/03/2020
Beslissing 013/2020 De Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 03/03/2020
Beslissing 012/2020 Directions territoriales van de Service Public de Wallonie (SPW) Intérieur et Action sociale en van de Direction de la Chasse et de la Pêche van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 19/02/2020
Beslissing 011/2020 Sciensano 18/02/2020
Beslissing 010/2020 Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid 10/02/2020
Beslissing 009/2020 Cultuurconnect 10/02/2020
Beslissing 008/2020 Fedasil 06/02/2020
Beslissing 007/2020 Kind en Gezin 28/01/2020
Beslissing 006/2020 Renta Solutions 17/01/2020
Beslissing 005/2020    
Beslissing 004/2020 VUB 13/01/2020
Beslissing 003/2020 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid 13/01/2020
Beslissing 002/2020    
Beslissing 001/2020 Service Public de Wallonie (SPW) Intérieur et Action sociale en de Service public de Wallonie Secrétariat général – direction du support juridique 06/01/2020
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst