U bent hier :  Rijksregister » Machtigingen »2021

2021

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 071/2021 Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 17/12/2021
Beslissing 070/2021 Bpost 17/12/2021
Beslissing 069/2021 Bruxelles Economie et Emploi (BEE) du Service Public Régional de Bruxelles (SPRB) 17/12/2021
Beslissing 068/2021 Service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 16/12/2021
Beslissing 067/2021 de « Cellule de la Gestion Domaniale » van de Waalse Overheidsdienst « Wallonie Mobilité et infrastructure » 16/12/2021
Beslissing 066/2021 SPW Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement du Service Public de Wallonie 10/12/2021
Beslissing 065/2021 Het Vlaamse Kruis VZW 10/12/2021
Beslissing 064/2021 Departement Financiën en Begroting van de Vlaamse overheid 10/12/2021
Beslissing 063/2021 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 10/12/2021
Beslissing 062/2021 Departement Werk en Sociale Economie 10/12/2021
Beslissing 061/2021 Iriscare
Bijlage Beslissing 051/2019
10/12/2021
Beslissing 060/2021 Iriscare 30/11/2021
Beslissing 059/2021 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 30/11/2021
Beslissing 058/2021 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 29/11/2021
Beslissing 057/2021 Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) 29/11/2021
Beslissing 056/2021 Departement Omgeving van de Vlaamse overheid 29/11/2021
Beslissing 055/2021 Het Département de l’Energie et du Bâtiment durable (DEBD) van de Service public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Energie (SPW-TLPE) 29/11/2021
Beslissing 054/2021 Ministerie van landsverdediging 17/11/2021
Beslissing 053/2021 KU Leuven 17/11/2021
Beslissing 052/2021   17/11/2021
Beslissing 051/2021 Katholieke Universiteit Leuven 17/11/2021
Beslissing 050/2021 Leefmilieu Brussel 09/11/2021
Beslissing 049/2021 Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken 09/11/2021
Beslissing 048/2021 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 23/09/2021
Beslissing 047/2021 Sciensano – Vaccination codes database
Bijlage Beslissing 001/2021
16/12/2021
Beslissing 046/2021 Vlaamse Statistische Autoriteit 27/09/2021
Beslissing 045/2021 Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Bijlage Beslissing 037/2020
27/09/2021
Beslissing 044/2021 European Social Survey European Research Infrastructure 30/08/2021
Beslissing 043/2021
Lijst februari 2023
Lijst augustus 2022
Lijst augustus 2021
Sciensano - Lokale gezondheidsenquête 20/08/2021
Beslissing 042/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 20/08/2021
Beslissing 041/2021 Vlaams Woningfonds 20/08/2021
Beslissing 040/2021 Universiteit Gent 20/08/2021
Beslissing 039/2021 Het Directoraat-generaal Sociaal Secretariaat PersoPoint van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 20/08/2021
Beslissing 038/2021 Het Département de l'Aménagement du territoire et de l’Urbanisme van de Service Public de Wallonie - Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie en het Département de la Nature et des Forêts van de Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement 20/08/2021
Beslissing 037/2021 Het Agentschap Binnenlands Bestuur om vijfjaarlijks stalen van gegevens van het Rijksregister te ontvangen met het oog op de verwezenlijking van de survey “samenleven in diversiteit” 11/08/2021
Beslissing 036/2021 Het Agentschap Binnenlands Bestuur om jaarlijks stalen van gegevens van het Rijksregister te ontvangen met het oog op de verwezenlijking van de survey “barometer” 11/08/2021
Beslissing 035/2021 Universiteit Hasselt 11/08/2021
Beslissing 034/2021 Uitbreiding van de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken nr. 052/2019 van 3 december 2019 krachtens dewelke het Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) – Branche Familles (AVIQ) en de Waalse kinderbijslagfondsen gemachtigd werden om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, het vreemdelingenregister en het wachtregister en om het rijksregisternummer te gebruiken, met het oog op het beheer en de betaling van de gezinsbijslagen in het Waals Gewest 03/08/2021
Beslissing 033/2021 Waals Parlement 17/06/2021
Beslissing 032/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) ter verlenging van de duur van beslissing nr. 017/2021 van 1 april 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken 30/06/2021
Beslissing 031/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - verlenging van de duur van beslissing nr. 017/2021 van 1 april 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken 31/05/2021
Beslissing 030/2021   23/06/2021
Beslissing 029/2021 Het Agentschap Zorg en Gezondheid, l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), l’Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, de handicap et des familles (AVIQ), de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, la Commission communautaire française, het Ministerium Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien en Sciensano 09/06/2021
Beslissing 028/2021 Sciensano - Uitbreiding van de leeftijdsgroepen van beslissing nr. 001/2021 van 27 januari 2021 van de Minister van Binnenlandse Zaken 10/06/2021
Beslissing 027/2021 Iriscare 10/05/2021
Beslissing 026/2021 De Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 10/05/2021
Beslissing 025/2021 Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid en Brussel Mobiliteit (Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)
Beslissing 053/2020
07/05/2021
Beslissing 024/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Bijlage Beslissing 017/2021
26/04/2021
Beslissing 023/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
Bijlage Beslissing 017/2021
16/04/2021
Beslissing 022/2021 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Beslissing 001/2021
08/04/2021
Beslissing 021/2021    
Beslissing 020/2021 Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde KU Leuven 30/03/2021
Beslissing 019/2021 FOD Binnenlandse Zaken – Algemene Directie Veiligheid en Preventie 30/03/2021
Beslissing 018/2021 Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 19/03/2021
Beslissing 017/2021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 01/04/2021
Beslissing 016/2021 Verlenging beslissingen aangaande wetenschappelijk of statistisch onderzoek, in het kader van de Covid-19 crisis 19/03/2021
Beslissing 015/2021 Universtiteit Antwerpen 15/02/2021
Beslissing 014/2021 vzw Fednot en de notarissen van België 11/02/2021
Beslissing 013/2021 Leefmilieu Brussel 09/02/2021
Beslissing 012/2021 Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) 29/01/2021
Beslissing 011/2021 Vlaams Agentschap “Toerisme Vlaanderen” 29/01/2021
Beslissing 010/2021 Société Wallonne du Crédit Social (« SWCS ») 29/01/2021
Beslissing 009/2021 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 29/01/2021
Beslissing 008/2021 Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (afgekort : « AVIQ ») 28/01/2021
Beslissing 007/2021 KU Leuven 28/01/2021
Beslissing 006/2021    
Beslissing 005/2021 Waals Parlement 28/01/2021
Beslissing 004/2021 Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed 28/01/2021
Beslissing 003/2021 Leefmilieu Brussel 27/01/2021
Beslissing 002/2021 FOD Volksgezondheid 27/01/2021
Beslissing 001/2021 Aanvraag ter uitvoering van de vaccinatiestrategie ter bestrijding van Covid-19 om gemachtigd te worden om toegang te hebben bepaalde informatiegegevens van het Rijksregister alsook om het Rijksregisternummer te gebruiken 27/01/2021
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst