U bent hier :  Rijksregister » Machtigingen »2022

2022

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 082/2022 Departement Werk en Sociale Economie 23/12/2022
Beslissing 081/2022 Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap
Bijlage 2 van de Beslissing 037/2020
19/12/2022
Beslissing 080/2022 Sport Vlaanderen 09/12/2022
Beslissing 079/2022 Machtigingen Rijksregister i.k.v. Oekraïne 09/12/2022
Beslissing 078/2022 Vlaams Woningfonds 07/12/2022
Beslissing 077/2022 Leefmilieu Brussel
Bijlage Beslissing 050/2021
08/11/2022
Beslissing 076/2022 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) 27/10/2022
Beslissing 075/2022 Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken, en Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Mobiliteit 27/10/2022
Beslissing 074/2022 Nationale bank van België 19/10/2022
Beslissing 073/2022 Waals Parlement 19/10/2022
Beslissing 072/2022 Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Bijlage Beslissing 049/2021
12/10/2022
Beslissing 071/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 12/10/2022
Beslissing 070/2022 FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 12/10/2022
Beslissing 069/2022 De Direction des Ressources forestières van het Département de la Nature et des Forêts van de Service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 30/09/2022
Beslissing 068/2022 Federale Overheidsdienst Justitie 23/09/2022
Beslissing 067/2022 Vlaamse overheid - Departement Werk en Sociale Economie 23/09/2022
Beslissing 066/2022 Gewestelijke Overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting 15/09/2022
Beslissing 065/2022 Vrije Universiteit Brussel en het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid 15/09/2022
Beslissing 064/2022 Service public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Energie 15/09/2022
Beslissing 063/2022 Vita 15/09/2022
Beslissing 062/2022 Katholieke Universiteit Leuven 01/09/2022
Beslissing 061/2022 Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft 01/09/2022
Beslissing 060/2022 Société Wallonne du Crédit Social en de erkende Guichets du crédit social 01/09/2022
Beslissing 059/2022 Agentschap Justitie en Handhaving 11/08/2022
Beslissing 058/2022 Service Public de Wallonie Fiscalité 06/08/2022
Beslissing 057/2022 Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 20/07/2022
Beslissing 056/2022 Het Departement Werk en Sociale Economie en het Agentschap Vlaamse Belastingdienst 20/07/2022
Beslissing 055/2022 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie 04/07/2022
Beslissing 054/2022 SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement 05/07/2022
Beslissing 053/2022 Agentschap Binnenlands Bestuur 28/06/2022
Beslissing 052/2022 Nationale Bank van België 28/06/2022
Beslissing 051/2022 Interregionaal orgaan voor de gezinsbijslag (Orint) 15/06/2022
Beslissing 050/2022 Agentschap voor Onderwijsdiensten van de Vlaamse Overheid (AgODi) 03/06/2022
Beslissing 049/2022 Identifin 31/05/2022
Beslissing 048/2022 Vlaams Energie- en Klimaatagentschap 25/05/2022
Beslissing 047/2022 Wonen-Vlaanderen, Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) 25/05/2022
Beslissing 046/2022 Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme van de Service Public de Wallonie - Territoire, Logement, Patrimoine, Énergie en het Département de la Nature et des Forêts van de Service Public de Wallonie - Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement
Bijlage Beslissing 038/2021
23/05/2022
Beslissing 045/2022 Vlaams Woningfonds 23/05/2022
Beslissing 044/2022 Agentschap Binnenlands Bestuur 28/04/2022
Beslissing 043/2022 Opgroeien Regie : uitbreiding van de machtiging verleend bij Beslissing 007/2020 van 28 januari 2020 van de Minister van Binnenlandse Zaken 28/04/2022
Beslissing 042/2022 Direction de la Prévention des Pollutions van het Département de l'Environnement et de l'Eau van de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 28/04/2022
Beslissing 041/2022 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O. Middenstand en Energie 28/04/2022
Beslissing 040/2022 Universiteit Hasselt 28/04/2022
Beslissing 039/2022 Service public de Wallonie (SPW) Territoire, Logement, Patrimoine, Energie (SPW-TLPE) 27/04/2022
Beslissing 038/2022 Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid
Bijlage Beslissing 034/2019
19/04/2022
Beslissing 037/2022 Direction des Ressources forestières van het Département de la Nature et des Forêts van de Service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 06/04/2022
Beslissing 036/2022 Département de l'Inspection économique et sociale van de SPW Économie, Emploi, Recherche 19/03/2022
Beslissing 035/2022 Vlaams Communicatie Assistentiebureau voor doven (CAB Vlaanderen) 19/03/2022
Beslissing 034/2022 Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 18/03/2022
Beslissing 033/2022 Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, van Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures en van Brussel Mobiliteit 07/03/2022
Beslissing 032/2022 Département de l'Inspection économique et sociale van de SPW Économie, Emploi, Recherche 07/03/2022
Beslissing 031/2022 Département de l'Inspection économique et sociale van de SPW Économie, Emploi, Recherche 07/03/2022
Beslissing 030/2022 Département de l'Inspection économique et sociale van de SPW Économie, Emploi, Recherche 07/03/2022
Beslissing 029/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 24/02/2022
Beslissing 028/2022   24/02/2022
Beslissing 027/2022 FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 22/02/2022
Beslissing 026/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 22/02/2022
Beslissing 025/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 22/02/2022
Beslissing 024/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 22/02/2022
Beslissing 023/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 22/02/2022
Beslissing 022/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming 22/02/2022
Beslissing 021/2022 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 22/02/2022
Beslissing 020/2022 Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring 22/02/2022
Beslissing 019/2022 De griffies van de federale raden van de landmeters-experten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 22/02/2022
Beslissing 018/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming - multidisciplinair overleg 11/02/2022
Beslissing 017/2022 Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming - revalidatieziekenhuis 11/02/2022
Beslissing 016/2022 De Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken 11/02/2022
Beslissing 015/2022 Departement Onderwijs en Vorming van de Vlaamse overheid 14/02/2022
Beslissing 014/2022 Sciensano en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 14/02/2022
Beslissing 013/2022 CAW-groep (Centra voor Algemeen Welzijnswerk)
Bijlage Beslissing 004/2019
14/02/2022
Beslissing 012/2022 Service Public de Wallonie (SPW) Intérieur et Action sociale 03/02/2022
Beslissing 011/2022 Katholieke Universiteit Leuven 03/02/2022
Beslissing 010/2022 Cel voor Financiële Informatieverwerking - Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF-CFI) 03/02/2022
Beslissing 009/2022 Katholieke Universiteit Leuven 03/02/2022
Beslissing 008/2022 Vrije Universiteit Brussel 20/01/2022
Beslissing 007/2022   20/01/2022
Beslissing 006/2022 Fluvius System Operator cv 20/01/2022
Beslissing 005/2022 Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 12/01/2022
Beslissing 004/2022 7 erkende ondernemingen voor autokeuring 12/01/2022
Beslissing 003/2022 Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles (AVIQ) - Branche Santé 05/01/2022
Beslissing 002/2022 Reboot Democracy ASBL 05/01/2022
Beslissing 001/2022 Ministerium der Deutschprachigen Gemeinschaft 05/01/2022
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst