U bent hier :  Rijksregister » Machtigingen »2023

2023

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Titel Datum
Beslissing 008/2023 Het Agentschap Binnenlands Bestuur om een steekproef van gegevens van het Rijksregister te ontvangen met het oog op de verwezenlijking van de bevraging "Taalbarometeronderzoek" 08/03/2023
Beslissing 007/2023 Ministerie van de Franse Gemeenschap 14/02/2023
Beslissing 006/2023 Verlenging van de duur van de beslissing nr. 055/2022 van 4 juli 2022 van de Minister van Binnenlandse Zaken betreffende de aanvraag ingediend door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Bijlage van de Beslissing 055/2022
06/02/2023
Beslissing 005/2023 De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 03/02/2023
Beslissing 004/2023 De Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Huisvesting 20/01/2023
Beslissing 003/2023 De Direction des instruments économiques et outils financiers (DIOF) van het département du Sol et des Déchets (DSD) van de Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (SPW ARNE) 18/01/2023
Beslissing 002/2023 De "Direction des instruments économiques et outils financiers" (DIOF) van het département "du Sol et des Déchets" (DSD) van de "Service Public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement" (SPW ARNE) 18/01/2023
Beslissing 001/2023 Leefmilieu Brussel 13/01/2023
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst