U bent hier :  Rijksregister » Reglementering »Onderrichtingen

Onderrichtingen

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens

Onderrichtingen voor het bijhouden van de informatiegegevens - per informatietype

De verschillende informatietypes (IT) karakteriseren het administratief statuut van een persoon die in de loop van zijn leven verschillende fases doorloopt (vrijgezel/gehuwd, adreswijziging, verkrijgen van de Belgische nationaliteit,…). Al deze (status- of rechts-) wijzigingen van de IT worden in het dossier van de burger opgenomen. Al deze gegevens moeten in overeenstemming met de realiteit zijn.

  Instructies - Nota's

  2015

  2014

  • IT001 : Burgers uit de Europese Unie: Beslissing tot weigering van verblijf zonder bevel tot verlaten van het grondgebied. - Afvoering uit de registers.
  • IT010 : Registratie van de dubbele naam.
  • IT010 : Registratie van de dubbele naam.- Aanpassing van de collectestructuur en de structuren voor het bijwerken van de naam en de voornaam (IT010).
  • IT010 : Registratie van de dubbele naam.- Naamswijziging: Verduidelijking.
  • IT010 : Registratie van de naam.- Voorvoegsels.
  • IT031 : Bijwerking van de nationaliteit (IT031) in het Rijksregister na een beslissing tot erkenning.- Codes voor de vluchtelingen.
  • IT110 : De afstamming. Meemoederschap.
  • IT110 - IT114 : Bijwerking van het IT 110. - Automtische bijwerking van het IT 114 betreffende de afstamming in dalende lijn.
  • IT111 - IT113 : Hoofdstuk 19bis : Rechtsbekwaamheid - IT111 en IT113.
  • IT113 : Hoofdstuk 19bis : Rechtsbekwaamheid - IT 113 - Toevoeging codes.
  • IT123 : Invoering van een nieuwe code "6" : nietigverklaring van de wettelijke samenwoning bij rechterlijke beslissing in het IT123.
  • IT124 - IT125 : Informatiegegevens betreffende de formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan de huwelijksvoltrekking of aan de melding van de verklaring van wettelijke samenwoning. - IT124: Schijnhuwelijk. - IT125: Schijn-wettelijke samenwoning./
  • IT191 - IT194 : Rijbewijs (IT191 - IT194). - Raadpleging en bijwerking van de kruispuntbank van de rijbewijzen van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
  • IT210 : Informaties betreffende de formaliteiten en beslissingen voorafgaand aan de huwelijksafsluiting of het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning. - Procedure van inschrijving in het wachtregister IT210/9.
  • Openingsuren : Beschikbaarheid op zaterdag.
  • WS90 Handleiding : Handleiding voor de nieuwe transactie %WS90 (online aanvraag voor de aanmaak van nieuwe codes voor namen en voornamen en de vertaalbestanden van de toepassing RRNWEB).
  • Nieuwe transactie %WS90 : NOTA - online aanvragen en coderen van de namen en voornamen.

  2013

  Status DABS :
  Status BELPIC :
  Status RR :
  DABS werkt stabiel
  DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
  DABS is momenteel buiten dienst
  BELPIC werkt stabiel
  BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
  BELPIC is momenteel buiten dienst
  Rijksregister werkt stabiel
  Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
  Rijksregister is momenteel buiten dienst