U bent hier :  Rijksregister »Statistieken van bevolking

Statistieken van bevolking

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Bevolkingscijfers op 1 januari 2024
Bevolkingscijfers op 1 januari 2023
Bevolkingscijfers op 1 januari 2022
Bevolkingscijfers op 1 januari 2021
Bevolkingscijfers op 1 januari 2020
Bevolkingscijfers op 1 januari 2019
Bevolkingscijfers op 1 januari 2018
Bevolkingscijfers op 1 januari 2017
Bevolkingscijfers op 1 januari 2016
Bevolkingscijfers op 1 januari 2015
Bevolkingscijfers op 1 januari 2014

 

 

De statistiek geeft het bevolkingscijfer per administratieve eenheid in België, op de vermelde observatiedatum van het Rijksregister.
In deze statistiek worden de personen opgenomen die zijn ingeschreven in het bevolkings- en het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.
Er wordt geen rekening gehouden met de personen die zijn ingeschreven in het wachtregister.
De officiële bevolkingsstatistieken worden aangemaakt en gepubliceerd door Statbel, het Belgische statistiekbureau:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/bevolking/structuur-van-de-bevolking

Statistieken van bevolking (05/2024)

 1. Globaal bevolkingscijfer per gemeente: Alle personen die ingeschreven zijn in de gemeente op de eerste dag van de afgelopen maand, ongeacht het register waarin zij ingeschreven staan (bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister).
  PDF-document  XLSX-document
 2. Bevolking in de grote steden en provinciehoofdplaatsen (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand) :
  • Aantal ingeschreven inwoners: het aantal personen, opgedeeld volgens geslacht, dat op de eerste dag van de maand in één van de betrokken steden is ingeschreven (zonder onderscheid van het inschrijvingsregister).
   PDF-document  XLSX-document
  • Aantal geboorten: het aantal kinderen dat, op hun geboortedatum, de voorbije maand in één van de betrokken steden werd ingeschreven.
   PDF-document  XLSX-document
  • Aantal overlijdens: het aantal personen, ingeschreven in één van de betrokken steden, voor wie een overlijden opgenomen werd tussen de 1ste en de laatste dag van de vorige maand.
   PDF-document  XLSX-document
 3. Belgische gemeenten met de jongste bevolking (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand): de 20 Belgische gemeenten met de jongste bevolking in verhouding tot het nationale gemiddelde.
  PDF-document  XLSX-document
 4. Belgische gemeenten met de oudste bevolking (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand) : de 20 Belgische gemeenten met de oudste bevolking in verhouding tot het nationale gemiddelde.
  PDF-document  XLSX-document
 5. Aantal huwelijken, per gewest: het aantal personen voor wie een huwelijk in het Rijksregister opgenomen werd tijdens de voorbije maand.
  PDF-document  XLSX-document
 6. Aantal wettelijk samenwonenden, per gewest: het aantal personen voor wie een verklaring van wettelijke samenwoning in het Rijksregister opgenomen werd tijdens de voorbije maand.
  PDF-document  XLSX-document
 7. Aantal personen dat Belg is geworden, per gewest: het aantal personen dat Belg is geworden; de datum van het verkrijgen van de Belgische nationaliteit ligt in de vorige maand.
  PDF-document  XLSX-document
 8. Nieuwe inschrijvingen: de 20 Belgische gemeenten waar het grootste aantal inschrijvingen in het Rijksregister opgenomen werd tijdens de vorige maand.
  PDF-document  XLSX-document
 9. Afvoeringen: de 20 Belgische gemeenten waar het grootste aantal afvoeringen van de registers werd opgenomen tijdens de vorige maand (het kan gaan om een verhuis naar een andere gemeente, een vertrek naar het buitenland of een ambtshalve schrapping; de overlijdens werden niet in dit cijfer opgenomen).
  PDF-document  XLSX-document
 10. Gemeente waar de oudste persoon woont (situatie op de 1e dag van de afgelopen maand):
  PDF-document  XLSX-document
 11. Aantal verhuizingen opgenomen tijdens de afgelopen maand, tussen de verschillende gewesten:
  1. Van het Vlaamse Gewest naar het Waalse Gewest.
  2. Van het Vlaamse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
  3. Van het Waalse Gewest naar het Vlaamse Gewest.
  4. Van het Waalse Gewest naar het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
  5. Van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest naar het Vlaamse Gewest.
  6. Van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest naar het Waalse Gewest.
  PDF-document  XLSX-document
 12. Aantal afvoeringen naar het buitenland opgenomen tijdens de afgelopen maand:
  • Zonder daaropvolgende inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters
  • Met daaropvolgende inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters
  PDF-document  XLSX-document
 13. Aantal inschrijvingen van personen die van het buitenland afkomstig zijn, opgenomen tijdens de afgelopen maand.
  PDF-document  XLSX-document
 14. Aantal echtscheidingen opgenomen tijdens de afgelopen maand (situatie op de 1ste dag van de afgelopen maand):
 15. Aantal opgenomen beëindigingen van wettelijke samenwoning tijdens de afgelopen maand:
 16. Totaal aantal raadplegingen van het Rijksregister opgenomen tijdens de afgelopen maand.
  PDF-document  XLSX-document
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst