U bent hier :  Rijksregister »Tarieven

Tarieven

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Op 1 januari 2020 is het Koninklijk Besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven in werking getreden.

Dit heeft als gevolg dat vanaf 1 januari 2020 de vergoeding voor transacties in het Rijksregister als volgt wordt vastgesteld:

  • Transacties die door de gemeenten worden verricht, zijn kosteloos. (artikel 2 van het Koninklijk Besluit).
  • Belgische Federale overheden genieten een tarief van 0,05 euro per transactie, zonder evenwel een jaarlijks maximumbedrag van 1.200.000 euro te overschrijden (artikel 5 van het Koninklijk Besluit).
  • Transacties die worden verricht door de andere gebruikers van het Rijksregister, worden aangerekend aan 0,13 euro per transactie (artikel 3 van het Koninklijk Besluit).
  • Voor de instanties die gemachtigd zijn om collectes en bijwerkingen te doen in het Rijksregister wordt het tarief forfaitair vastgelegd op 3.246 EUR per jaar (artikel 4 van het Koninklijk Besluit).

Het volledige Koninklijk Besluit kan u hier raadplegen:
Koninklijk Besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven

Indexering

Jaarlijks op 1 januari worden de hierboven beschreven tarieven geïndexeerd.
U vindt het geïndexeerd tarief voor 2024 in de tabel hieronder.

Tarieven 2024 voor de verschillende prestaties van het Rijksregister

Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst