U bent hier :  Rijksregister » Verslagen » RR Overlegcomité »25 september 2007

25 september 2007

 • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Dagorde

 1. Elektronische identiteitskaartkids-ID et identiteitskaart voor vreemdelingen : stand van zaken en evolutie. (J. Van Eyck)
 2. Synchronisatie RR - KSZ : evolutie (C. Rouma)
 3. Codificatie van de beroepen. (C. Rouma, S. Vande Venster)
 4. Project met het oog op de ontwikkeling van een systeem voor de automatische bekendmaking van de mutaties (D. Pedoux)
 5. SLA voor de invoering van de bijwerkingen (T. Bols, S. Boulanger) - Project met het oog op het vaststellen van criteria voor de personeelsbezetting in de bevolkingsdiensten (MPM 3 Population) (S. Boulanger)
 6. Actieplan met het oog op het vermideren van het aantal ambtshalve schrapping (E. Vanverdegem)
 7. Webservices van het RR en plan voor de omschakeling van de X25 - verbindingen naar een verbinding die gebaseerd is op TCP/IP (J. Cuvelier)
 8. Aanpassing van de raadplegingstransactie TX 24 (D. Pedoux)
 9. Synchronisatie RR en afgeleide databanken (D. Pedoux, C. Rouma)
 10. Inventaris van de projecten die aan de gang zijn of die besproken worden met als doel de reglementering betreffende het Rijksregistre of het bevolkingsregister aan te passen. (L. Renders, I. Delhez)
 11. Het registeren van de scheiding van tafel en bed, alsmede van de verzoening. (C. Rouma)
 12. Voorstel van de KSZ om de melding "geannuleerd dossier" of "overleden" niet meer te vermelden tegenover het IT 001 "COM" "Verblijfsgemeente". (KSZ)
 13. Centralisatie van de uitreiking van de voorlopige identiteitskaarten (E. Vanverdegem)
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst