Vous êtes ici :  Commissions » Publicité de l'administration » Avis »2024

2024

  • print
Dernières nouvelles

Pas d'article dans la liste.

Document Mots-clés Date
Advies 2024-080 FOD Financiën – Fiscaal dossier – Stilzwijgen van de overheid 06/06/2024
Avis 2024-079 Police judiciaire fédérale de Bruxelles – Procédure de sélection – RGPD – Article 6, § 2, 1° 06/06/2024
Avis 2024-078 SPF Justice – Avis sur l’authenticité d’un document – Silence de l’administration 06/06/2024
Avis 2024-077 SPF Finances – Dossier relatif à une plainte – Silence de l’administration – Séparation des pouvoirs 06/06/2024
Advies 2024-076 FOD Werkgelegenheid – correspondentie – stilzwijgen van de overheid 06/06/2024
Advies 2024-075 FOD Financiën – nota’s van juryleden – bestuursdocument 06/06/2024
Avis 2024-074 SPF Santé publique – Dossier disciplinaire – Article 6, § 1er, 5° et 8° 06/06/2024
Advies 2024-073 FOD Financiën – Examen – Geen uitzonderingsgrond voorzien in de wet van 11 april 1994 29/05/2024
Advies 2024-072 FOD Mobiliteit – e-mail correspondentie – wijziging van het voorwerp van het verzoek - voorbarig 29/05/2024
Avis 2024-071 Identité du plaignant – Article 6, § 2, 1° - Irrecevabilité 24/05/2024
Advies 2024-070 Kunstwerkcommissie – Artikel 8, § 3, Wet 11 april 1994 - 6, § 2, 3°, Wet van 11 april 1994 16/05/2024
Avis 2024-069 Commune de Saint-Gilles – Registre de l’état civil – Compétence de la Commission – Silence de l’administration 16/05/2024
Avis 2024-068 Ministre de l’Energie – Documents préparatoires – Silence de l’administration 16/05/2024
Advies 2024-066 Agodi – Diverse informatie – Samenvoeging – Onbevoegd 26/04/2024
Advies 2024-065 Federale Pensioendienst – Diverse informatie – Samenvoeging - Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-064 Sigedis – Diverse informatie – Samenvoeging – onontvankelijk 26/04/2024
Advies 2024-063 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Diverse informatie - Samenvoeging – Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-062 Agodi – Diverse informatie – Onbevoegdheid ratione personae 26/04/2024
Advies 2024-061 Federale Pensioendienst – Diverse informatie – Gedeeltelijk onontvankelijk - Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-060 Sigedis – Diverse informatie – zonder voorwerp 26/04/2024
Advies 2024-059 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Diverse informatie – Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-058 FAVV – Aangifte – Milieu-informatie 18/04/2024
Advies 2024-057 FOD Financiën – fiscaal dossier – stilzwijgen van de overheid 18/04/2024
Advies 2024-056 Minister van Volksgezondheid – IKW-verslagen – geheim van beraadslaging 18/04/2024
Avis 2024-055 Fedasil – Bail de location – Silence de l’administration 18/04/2024
Advies 2024-054 FOD Economie – stukken uit een dossier mbt een opsporingsonderzoek – bevoegdheid - beroepsgeheim 18/04/2024
Advies 2024-053 Genootschap van Notarissen Vlaams-Brabant – Informatie mbt permanent opleiding – Voorwerp van een verzoek tot inzage 18/04/2024
Avis 2024-052 Chambre des représentants – Liste de titulaires d’une fonction rémunérée – Autorité administrative fédérale 18/04/2024
Avis 2024-051 Ministre de la Justice – Documents préparatoires – Silence de l’administration 18/04/2024
Avis 2024-050 Chambre des Représentants – Documents préparatoires – Autorité administrative fédérale – Incompétence de la Commission 18/04/2024
Avis 2024-049 SPF Economie (Banque-Carrefour des Entreprises) – Liste de noms de titulaires de certaines fonctions légales 18/04/2024
Advies 2024-048 FOD Financiën – Administratief Dossier – Stilzwijgen van de overheid 03/04/2024
Advies 2024-047 Minister van Volksgezondheid – Verscheidene documenten ivm een dading – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-046 Minister van Volksgezondheid – Facturen – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-045 Minister van Volksgezondheid – Verscheidene documenten ivm een dading – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-044 Minister van Volksgezondheid – Verscheidene documenten ivm een dading – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-043 Minister van Volksgezondheid – Bijlage bij nota – Artikel 8, § 2, van de wet van 11 april 1994 03/04/2024
Avis 2024-042 Ministre de la Défense – Procédure d’avancement – Refus partiel – Article 6, § 2, 1er 03/04/2024
Advies 2024-041 FAVV – Aangifte – Artikel 8, § 2, Wet van 11 april 1994 03/04/2024
Avis 2024-040 SPF Pensions – Dossier personnel – Refus implicite 03/04/2024
Advies 2024-039 FOD Volksgezondheid / College van Geneesheren – registratiesysteem BELRAP – slaagkansen centra reproductieve geneeskunde – administratieve overheid 03/04/2024
Advies 2024-038 Minister van Volksgezondheid – Opdrachtdocumenten – 6, § 1, 5°, van de wet van 11 april 1994 – Impact van een audit 03/04/2024
Avis 2024-037 SPF Affaires étrangères - Sentence arbitrale - Article 6, § 1er, 3°, 6° et 7° 14/03/2024
Advies 2024-036 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Artikel 8, § 2, Wet 11 april 1994 14/03/2024
Avis 2024-035 SPF Justice - Registre des visites en prison - Silence de l'administration 14/03/2024
Avis 2024-034 ONDRAF - Marché public - Article 6, § 1er, 1° et 4° - Article 6, § 3, 3° et 4° 14/03/2024
Advies 2024-033 Meergemeentepolitiezone - onbevoegdheid 14/03/2024
Advies 2024-032 Nationale Bank van België - Informatie mbt noodliquiditeiten - Artikel 35 van de wet van 22 februari 1998 14/03/2024
Advies 2024-031 FOD BOSA - Jaarverslagen - Herkwalificatie Hergebruik Bestuursdocumenten 14/03/2024
Avis 2024-030 SPF Finances - Documentation cadastrale - Interdiction de consultation sur place - Absence de motivation 14/03/2024
Avis 2024-029 Commune de Saint-Gilles - Registre de l'état civil - Compétence de la Commission - Silence de l'administration 14/03/2024
Avis 2024-028 INAMI - Etablissement cotisation indemnitaire - Procédure judiciaire pendante 27/02/2024
Advies 2024-027 RIZIV - Documenten n.a.v. een vergadering - Impact van een gerechtelijke procedure 27/02/2024
Advies 2024-026 Ministerie van Landsverdediging - Documenten betreffende het lanceren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Impact procedure bij de Raad van State 27/02/2024
Advies 2024-025 Agodi - Diverse informatie - Onbevoegdheid ratione personae 27/02/2024
Advies 2024-024 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 27/02/2024
Advies 2024-023 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - Verzoek om advies in cc. - Informatie in een elektronisch bestand - Stilzwijgen van de overheid 27/02/2024
Advies 2024-022 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - artikel 8, § 2 Wet 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-020 Agodi - Diverse informatie - Onbevoegdheid ratione personae 15/02/2024
Advies 2024-019 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-018 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - Verzoek om advies in cc. - Informatie in een elektronisch bestand - Stilzwijgen van de overheid 15/02/2024
Advies 2024-017 Eerste Minister - Correspondentie - Stilzwijgen van de overheid 15/02/2024
Advies 2024-016 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-015 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-014 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-013 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-012 FOD Financiën - Fiscale Inbreuken - Persoonlijke levenssfeer van ondernemingen - art. 337 WIB92 - art. 57 W.Sv. 15/02/2024
Avis 2024-011 SNCB - Permis d'urbanisme - Silence de l'administration 06/02/2024
Advies 2024-010 Gemeente Lochristi - Bevoegdheid van de CTB 06/02/2024
Advies 2024-009 Federale Raad voor Landmetersexperten - Administratieve Overheid 06/02/2024
Avis 2024-008 SPF Justice - Marché public - Silence de l'administration 18/01/2024
Avis 2024-007 Beliris - Permis d'urbanisme - Silence de l'administration 18/01/2024
Advies 2024-006 Algemeen Rijksarchief - Schorsing en tuchtprocedure - Stilzwijgen van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-005 FOD Justitie - Bestuursdocumenten - Document in het bezit van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-004 FOD Sociale Zekerheid - Documenten in het bezit van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-003 FOD Financiën - Fiscaal dossier - Artikel 374 WIB 92 18/01/2024
Avis 2024-002 INAMI - Avis d'un comité de gestion des indemnités - Silence de l'administration 18/01/2024
Avis 2024-001 ONEM - Allocation de chômage - Contenu du droit d'accès (remise d'une copie) 18/01/2024
Statut BAEC :
Statut BELPIC :
Statut RN :
BAEC fonctionne de manière stable
BAEC est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BAEC est momentanément hors service
BELPIC fonctionne de manière stable
BELPIC (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BELPIC est momentanément hors service
Le Registre National fonctionne de manière stable
Le Registre national (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
Le Registre National est momentanément hors service