U bent hier :  Commissies » Openbaarheid van bestuur »Adviezen

Adviezen

  • print
Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst:

Document Sleutelwoorden Datum
Advies 2024-080 FOD Financiën – Fiscaal dossier – Stilzwijgen van de overheid 06/06/2024
Avis 2024-079 Police judiciaire fédérale de Bruxelles – Procédure de sélection – RGPD – Article 6, § 2, 1° 06/06/2024
Avis 2024-078 SPF Justice – Avis sur l’authenticité d’un document – Silence de l’administration 06/06/2024
Avis 2024-077 SPF Finances – Dossier relatif à une plainte – Silence de l’administration – Séparation des pouvoirs 06/06/2024
Advies 2024-076 FOD Werkgelegenheid – correspondentie – stilzwijgen van de overheid 06/06/2024
Advies 2024-075 FOD Financiën – nota’s van juryleden – bestuursdocument 06/06/2024
Avis 2024-074 SPF Santé publique – Dossier disciplinaire – Article 6, § 1er, 5° et 8° 06/06/2024
Advies 2024-073 FOD Financiën – Examen – Geen uitzonderingsgrond voorzien in de wet van 11 april 1994 29/05/2024
Advies 2024-072 FOD Mobiliteit – e-mail correspondentie – wijziging van het voorwerp van het verzoek - voorbarig 29/05/2024
Avis 2024-071 Identité du plaignant – Article 6, § 2, 1° - Irrecevabilité 24/05/2024
Advies 2024-070 Kunstwerkcommissie – Artikel 8, § 3, Wet 11 april 1994 - 6, § 2, 3°, Wet van 11 april 1994 16/05/2024
Avis 2024-069 Commune de Saint-Gilles – Registre de l’état civil – Compétence de la Commission – Silence de l’administration 16/05/2024
Avis 2024-068 Ministre de l’Energie – Documents préparatoires – Silence de l’administration 16/05/2024
Advies 2024-066 Agodi – Diverse informatie – Samenvoeging – Onbevoegd 26/04/2024
Advies 2024-065 Federale Pensioendienst – Diverse informatie – Samenvoeging - Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-064 Sigedis – Diverse informatie – Samenvoeging – onontvankelijk 26/04/2024
Advies 2024-063 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Diverse informatie - Samenvoeging – Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-062 Agodi – Diverse informatie – Onbevoegdheid ratione personae 26/04/2024
Advies 2024-061 Federale Pensioendienst – Diverse informatie – Gedeeltelijk onontvankelijk - Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-060 Sigedis – Diverse informatie – zonder voorwerp 26/04/2024
Advies 2024-059 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid – Diverse informatie – Stilzwijgen van de overheid 26/04/2024
Advies 2024-058 FAVV – Aangifte – Milieu-informatie 18/04/2024
Advies 2024-057 FOD Financiën – fiscaal dossier – stilzwijgen van de overheid 18/04/2024
Advies 2024-056 Minister van Volksgezondheid – IKW-verslagen – geheim van beraadslaging 18/04/2024
Avis 2024-055 Fedasil – Bail de location – Silence de l’administration 18/04/2024
Advies 2024-054 FOD Economie – stukken uit een dossier mbt een opsporingsonderzoek – bevoegdheid - beroepsgeheim 18/04/2024
Advies 2024-053 Genootschap van Notarissen Vlaams-Brabant – Informatie mbt permanent opleiding – Voorwerp van een verzoek tot inzage 18/04/2024
Avis 2024-052 Chambre des représentants – Liste de titulaires d’une fonction rémunérée – Autorité administrative fédérale 18/04/2024
Avis 2024-051 Ministre de la Justice – Documents préparatoires – Silence de l’administration 18/04/2024
Avis 2024-050 Chambre des Représentants – Documents préparatoires – Autorité administrative fédérale – Incompétence de la Commission 18/04/2024
Avis 2024-049 SPF Economie (Banque-Carrefour des Entreprises) – Liste de noms de titulaires de certaines fonctions légales 18/04/2024
Advies 2024-048 FOD Financiën – Administratief Dossier – Stilzwijgen van de overheid 03/04/2024
Advies 2024-047 Minister van Volksgezondheid – Verscheidene documenten ivm een dading – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-046 Minister van Volksgezondheid – Facturen – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-045 Minister van Volksgezondheid – Verscheidene documenten ivm een dading – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-044 Minister van Volksgezondheid – Verscheidene documenten ivm een dading – Art. 8, § 2, Wet 11 april 1994 03/04/2024
Advies 2024-043 Minister van Volksgezondheid – Bijlage bij nota – Artikel 8, § 2, van de wet van 11 april 1994 03/04/2024
Avis 2024-042 Ministre de la Défense – Procédure d’avancement – Refus partiel – Article 6, § 2, 1er 03/04/2024
Advies 2024-041 FAVV – Aangifte – Artikel 8, § 2, Wet van 11 april 1994 03/04/2024
Avis 2024-040 SPF Pensions – Dossier personnel – Refus implicite 03/04/2024
Advies 2024-039 FOD Volksgezondheid / College van Geneesheren – registratiesysteem BELRAP – slaagkansen centra reproductieve geneeskunde – administratieve overheid 03/04/2024
Advies 2024-038 Minister van Volksgezondheid – Opdrachtdocumenten – 6, § 1, 5°, van de wet van 11 april 1994 – Impact van een audit 03/04/2024
Avis 2024-037 SPF Affaires étrangères - Sentence arbitrale - Article 6, § 1er, 3°, 6° et 7° 14/03/2024
Advies 2024-036 Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Artikel 8, § 2, Wet 11 april 1994 14/03/2024
Avis 2024-035 SPF Justice - Registre des visites en prison - Silence de l'administration 14/03/2024
Avis 2024-034 ONDRAF - Marché public - Article 6, § 1er, 1° et 4° - Article 6, § 3, 3° et 4° 14/03/2024
Advies 2024-033 Meergemeentepolitiezone - onbevoegdheid 14/03/2024
Advies 2024-032 Nationale Bank van België - Informatie mbt noodliquiditeiten - Artikel 35 van de wet van 22 februari 1998 14/03/2024
Advies 2024-031 FOD BOSA - Jaarverslagen - Herkwalificatie Hergebruik Bestuursdocumenten 14/03/2024
Avis 2024-030 SPF Finances - Documentation cadastrale - Interdiction de consultation sur place - Absence de motivation 14/03/2024
Avis 2024-029 Commune de Saint-Gilles - Registre de l'état civil - Compétence de la Commission - Silence de l'administration 14/03/2024
Avis 2024-028 INAMI - Etablissement cotisation indemnitaire - Procédure judiciaire pendante 27/02/2024
Advies 2024-027 RIZIV - Documenten n.a.v. een vergadering - Impact van een gerechtelijke procedure 27/02/2024
Advies 2024-026 Ministerie van Landsverdediging - Documenten betreffende het lanceren van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking - Impact procedure bij de Raad van State 27/02/2024
Advies 2024-025 Agodi - Diverse informatie - Onbevoegdheid ratione personae 27/02/2024
Advies 2024-024 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 27/02/2024
Advies 2024-023 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - Verzoek om advies in cc. - Informatie in een elektronisch bestand - Stilzwijgen van de overheid 27/02/2024
Advies 2024-022 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-021 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - artikel 8, § 2 Wet 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-020 Agodi - Diverse informatie - Onbevoegdheid ratione personae 15/02/2024
Advies 2024-019 Sigedis - Diverse informatie - Artikel 5 W. 11 april 1994 15/02/2024
Advies 2024-018 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Diverse informatie - Verzoek om advies in cc. - Informatie in een elektronisch bestand - Stilzwijgen van de overheid 15/02/2024
Advies 2024-017 Eerste Minister - Correspondentie - Stilzwijgen van de overheid 15/02/2024
Advies 2024-016 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-015 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-014 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-013 Minister van Justitie - informatie in het bezit van het kabinet - hoedanigheid van de minister als hoofd van de FOD 15/02/2024
Advies 2024-012 FOD Financiën - Fiscale Inbreuken - Persoonlijke levenssfeer van ondernemingen - art. 337 WIB92 - art. 57 W.Sv. 15/02/2024
Avis 2024-011 SNCB - Permis d'urbanisme - Silence de l'administration 06/02/2024
Advies 2024-010 Gemeente Lochristi - Bevoegdheid van de CTB 06/02/2024
Advies 2024-009 Federale Raad voor Landmetersexperten - Administratieve Overheid 06/02/2024
Avis 2024-008 SPF Justice - Marché public - Silence de l'administration 18/01/2024
Avis 2024-007 Beliris - Permis d'urbanisme - Silence de l'administration 18/01/2024
Advies 2024-006 Algemeen Rijksarchief - Schorsing en tuchtprocedure - Stilzwijgen van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-005 FOD Justitie - Bestuursdocumenten - Document in het bezit van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-004 FOD Sociale Zekerheid - Documenten in het bezit van de overheid 18/01/2024
Advies 2024-003 FOD Financiën - Fiscaal dossier - Artikel 374 WIB 92 18/01/2024
Avis 2024-002 INAMI - Avis d'un comité de gestion des indemnités - Silence de l'administration 18/01/2024
Avis 2024-001 ONEM - Allocation de chômage - Contenu du droit d'accès (remise d'une copie) 18/01/2024
Document Titel Datum
Advies 2023-208 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de verslagen van vergaderingen 21/12/2023
Advies 2023-207 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot de berekening van het aantal werkdagen 21/12/2023
Advies 2023-206 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot de berekening van het aantal werkdagen 21/12/2023
Advies 2023-205 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot de berekening van het aantal werkdagen 21/12/2023
Advies 2023-204 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot de berekening van het aantal werkdagen 21/12/2023
Advies 2023-203 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot de berekening van het aantal werkdagen 21/12/2023
Advies 2023-202 Met betrekking tot de weigering om toegang tot een tuchtbeslissing 21/12/2023
Avis 2023-201 Concernant le refus de donner accès aux informations permettant de comprendre le refus d'octroi d'une prime de chauffage 21/12/2023
Avis 2023-200 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à l'arrêté royal du 10 septembre 2023 modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police 21/12/2023
Advies 2023-199 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde informatie met betrekking tot de intrekking van een accreditatie 21/12/2023
Advies 2023-198 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de lopende huurcontracten van FEDASIL 06/12/2023
Advies 2023-197 Met betrekking tot de weigering om toegang tot stukken over een uitwijzing 06/12/2023
Advies 2023-196 Met betrekking tot de weigering om toegang tot het wetenschappelijk advies om het CST bij minderjarigen toe te passen 06/12/2023
Advies 2023-195 Met betrekking tot de weigering om toegang tot alle documentatie ter voorbereiding van een bestek voor een dienstenconcessie 06/12/2023
Advies 2023-194 Met betrekking tot de weigering om toegang tot documenten aangaande de inbreng van de BMA bij de totstandkoming van de herziene Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten (C (2023) 3445) van de Europese Commissie 06/12/2023
Advies 2023-193 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de reactie op en de notulen van vergaderingen over de Cerebro-wet 06/12/2023
Advies 2023-192 Advies over de gelijktijdige indiening van een verzoek tot heroverweging en een vraag om advies cf. artikel 8, § 2, van de wet van 11 april 1994 23/11/2023
Avis 2023-191 Concernant le refus de donner accès à des documents détenus par une zone de police pluricommunale 23/11/2023
Advies 2023-190 Met betrekking tot de weigering om toegang tot alle documentatie ter voorbereiding van een bestek voor een dienstenconcessie 23/11/2023
Avis 2023-189 Concernant le refus de donner copie des factures reprenant le coût total des prestations d'avocats qui ont assuré la défense de Beliris devant le Conseil d'Etat 23/11/2023
Advies 2023-188 Met betrekking tot de weigering om inzage in het verslag en bijhorende documenten met betrekking tot een door de NMBS georganiseerde audit van de NV Ypto 23/11/2023
Avis 2023-187 Concernant le refus de donner accès au contenu intégral de l'arrêté royal de nomination d'un procureur général près la Cour d'appel 23/11/2023
Avis 2023-186 Concernant le refus de donner accès à certains documents administratifs 23/11/2023
Avis 2023-185 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à une procédure de recrutement menée par un groupement d'employeurs 08/11/2023
Avis 2023-184 Concernant le refus de donner accès au dossier de succession d'une personne 08/11/2023
Avis 2023-183 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à un projet urbanistique de rénovation de la gare de Bockstael 08/11/2023
Advies 2023-182 Met betrekking tot de weigering om toegang tot het auditrapport van VIAS 08/11/2023
Avis 2023-181 Concernant le refus de donner copie d'un extrait du règlement de travail d'une ASBL 19/10/2023
Avis 2023-180 Concernant le silence du Conseil national de l'Ordre des Médecins sur des questions relatives à la vaccination obligatoire du personnel de santé contre la Covid-19 19/10/2023
Avis 2023-179 Concernant le silence de l'Académie royale de Médecine de Belgique sur des questions relatives à la vaccination obligatoire du personnel de santé contre la Covid-19 19/10/2023
Advies 2023-178 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de evaluatiefiches van kandidaten in een bevorderingsprocedure 19/10/2023
Avis 2023-177 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs au ripage d'une voie ferrée latérale de chemin de fer par Infrabel 19/10/2023
Avis 2023-176 Concernant le silence du Comité consultatif de bioéthique de Belgique sur des questions relatives à la vaccination obligatoire du personnel de santé contre la Covid-19 19/10/2023
Avis 2023-175 Concernant le silence du Conseil supérieur de la santé sur des questions relatives à la vaccination obligatoire du personnel de santé contre la Covid-19 19/10/2023
Avis 2023-174 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs aux activités de l'usine Ferrero située à Arlon 19/10/2023
Avis 2023-173 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à un contrat de rénovation urbaine prévu sur le territoire de la commune de Forest 19/10/2023
Advies 2023-172 Met betrekking tot de weigering om toegang tot een verslag van een incident opgemaakt door de Politiezone VLAS 19/10/2023
Advies 2023-171 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde dossiers bij de Federale Interne Audit 19/10/2023
Advies 2023-170 Met betrekking tot de weigering om toegang tot informatie in verband met de vaststelling van boetes bij de overtreding van het UBO-register 19/10/2023
Avis 2023-169 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à un projet urbanistique de piste cyclo-piétonne sur le territoire de la commune de Koekelberg 19/10/2023
Advies 2023-168 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de notulen en lijst van beslissingen van de interkabinettenwerkgroepen en ministerbijeenkomsten waarop het wetsontwerp inzake de openbaarheid van bestuur besproken werd 04/10/2023
Avis 2023-167 Concernant le refus de donner copie des factures reprenant le coût total des prestations d'avocats qui ont assuré la défense de Beliris devant le Conseil d'Etat 04/10/2023
Avis 2023-166 Concernant le refus de donner accès à un dossier administratif contenant procès-verbaux, constats et observations ainsi qu'un rapport de mission de l'Offie européen de lutte anti-fraude 04/10/2023
Advies 2023-165 Met betrekking tot de weigering om toegang tot informatie op basis waarvan de RSZ simulatieberekeningen heeft gemaakt 04/10/2023
Advies 2023-164 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de e-mailcorrespondentie van de Corona-commissaris en de GEMS-voorzitter aan de Minister van Volksgezondheid 04/10/2023
Avis 2023-163 Concernant le refus de donner accès aux instructions administratives quant à l'application de la nouvelle réglementation en matière de chômage pour ce qui concerne le régime spécifique des artistes 04/10/2023
Avis 2023-162 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à la demande de permis d'urbanisme pour procéder au démontage d'une partie d'un site classé sur le territoire de la commune de Laeken 04/10/2023
Advies 2023-161 Met betrekking tot de weigering om inzage in een besluit van de Gouverneur van Antwerpen 04/10/2023
Advies 2023-160 Met betrekking tot een verzoek om advies van de CREG inzake de noodzaak om anonieme vragen te behandelen alsook inzake de mogelijkheid om louter algemene e-mailadressen voor het bekomen van informatie te gebruiken 04/10/2023
Avis 2023-159 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à l'octroi des marchés publics octroyés dans le cadre de la rédaction du guide Evras 04/10/2023
Advies 2023-158 Met betrekking tot de weigering om toegang tot een juryverslag 04/10/2023
Avis 2023-157 Concernant le refus de communiquer les informations relatives à la méthodologie utilisée pour déterminer la répartition des distributeurs de billets sur le territoire des différentes provinces 04/10/2023
Avis 2023-156 Concernant le refus de communiquer les informations relatives à la méthodologie utilisée pour déterminer la répartition des distributeurs de billets sur le territoire des différentes provinces 04/10/2023
Avis 2023-155 Concernant le refus de communiquer les informations relatives à la méthodologie utilisée pour déterminer la répartition des distributeurs de billets sur le territoire des différentes provinces 04/10/2023
Avis 2023-154 Concernant le refus de communiquer copie de la Notice of Dispute reçue par la Belgique de la part de la Libyan Investment Authority 04/10/2023
Avis 2023-153 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à l'octroi des marchés publics dans le cadre des campagnes de vaccination contre la Covid-19 28/09/2023
Advies 2023-152 Met betrekking tot de weigering om toegang tot persoonlijke nota's genomen naar aanleiding van een hoorzitting 28/09/2023
Advies 2023-151 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de persoonlijke nota's van een behandelende ambtenaar genomen naar aanleiding van een plaatsbezoek 28/09/2023
Advies 2023-150 Met betrekking tot de weigering om toegang tot bepaalde interventiegegevens inzake de tussenkomst door de Politiezone Limburg Regio Hoofdstad 28/09/2023
Avis 2023-149 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à la réunion de présentation du projet de piste cyclo-piétonne et de rénovation du Parc Annie Cordy 28/09/2023
Advies 2023-148 Met betrekking tot de weigering om bepaalde informatie te geven over een personeelslid van de HVW 28/09/2023
Avis 2023-147 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à un projet de réaménagement des abords de l'ancienne gare de Laeken 28/09/2023
Avis 2023-146 Concernant le refus de donner accès à l'ensemble des correspondances relatives à des actes de délégations 28/09/2023
Avis 2023-145 Concernant le refus de donner accès aux documents administratifs relatifs à un projet urbanistique de piste cyclo-piétonne sur le territoire de la commune de Koekelberg 28/09/2023
Advies 2023-144 Met betrekking tot de weigering om inzage in verscheidene documenten betreffende de activiteiten van het Rijksarchief en een tuchtprocedure ten aanzien van de verzoeker 28/09/2023
Advies 2023-143 Met betrekking tot de weigering om inzage in verscheidene documenten betreffende de activiteiten van het Rijksarchief en een tuchtprocedure ten aanzien van de verzoeker 28/09/2023
Advies 2023-142 Met betrekking tot de weigering om inzage in verscheidene documenten betreffende de activiteiten van het Rijksarchief en een tuchtprocedure ten aanzien van de verzoeker 28/09/2023
Advies 2023-141 Met betrekking tot de weigering om inzage in verscheidene documenten betreffende de activiteiten van het Rijksarchief en een tuchtprocedure ten aanzien van de verzoeker 28/09/2023
Advies 2023-140 Met betrekking tot de weigering om inzage in elk bestuursdocument bij de FOD Financiën betreffende de selectie van een onderneming voor een fiscale controle (met in begrip van de algemene selectiecriteria) 31/08/2023
Advies 2023-139 Met betrekking tot de weigering om toegang tot de databank van de Tuchtraad van de Politiediensten 31/08/2023
Advies 2023-138 Met betrekking tot de weigering om inzage in bepaalde informatie bij de FOD Financiën betreffende een financiële toestand 31/08/2023
Avis 2023-137 Concernant le refus de donner accès au contenu de l'avis de la Cellule de Traitement des Informations Financières 31/08/2023
Advies 2023-136 Met betrekking tot de weigering om inzage in de analyseformulieren voor verkeersongevallen met doden of gewonden in het bezit van Statbel 31/08/2023
Advies 2023-135 Met betrekking tot de weigering om inzage in de analyseformulieren voor verkeersongevallen met doden of gewonden, die de Federale Politie ontvangen heeft voor de ongevallen te 1000 Brussel tijdens het jaar 2022 in bepaalde straten 31/08/2023
Advies 2023-134 Met betrekking tot de weigering om inzage in de facturen, contracten en verslagen van de raad van bestuur van Ypto gedurende de afgelopen tien jaar 31/08/2023
Advies 2023-133 Met betrekking tot de weigering om inzage in een besluit van de Gouverneur van Antwerpen 31/08/2023
Advies 2023-132 Met betrekking tot de weigering om inzage in een rapport en een advies betreffende de belangenverklaring van een expert bij de Hoge Gezondheidsraad 31/08/2023
Advies 2023-131 Met betrekking tot de weigering om inzage in documenten die betrekking hebben op fraudezaken en klachtenprocedures bij het Rijksarchief 31/08/2023
Advies 2023-130 Met betrekking tot de weigering om inzage in documenten die betrekking hebben op fraudezaken en klachtenprocedures bij het Rijksarchief 31/08/2023
Advies 2023-129 Met betrekking tot de weigering om inzage in documenten die betrekking hebben op fraudezaken en klachtenprocedures bij het Rijksarchief 31/08/2023
Advies 2023-128 Met betrekking tot de weigering om inzage in documenten die betrekking hebben op fraudezaken en klachtenprocedures bij het Rijksarchief 31/08/2023
Advies 2023-127 Met betrekking tot de weigering om inzage in bepaalde vastgoedverrichtingen en de communicatie daarover van het Federaal Aankoopcomité 31/08/2023
Advies 2023-126 Met betrekking tot de weigering om toegang tot het dossier op basis waarvan basisbankdiensten aan de aanvrager geweigerd werden 31/08/2023
Advies 2023-125 Met betrekking tot de weigering om toelichting over het Koninklijk Besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen 31/08/2023
Avis 2023-124 Concernant le refus de communiquer copie de la Notice of Dispute reçue par la Belgique de la part de la Libyan Investment Authority 31/08/2023
Avis 2023-123 Concernant le refus de donner accès au contenu intégral de l'arrêté royal de nomination d'un procureur général près la Cour d'appel 31/08/2023
Avis 2023-122 Concernant le refus de donner des informations relatives à la gestion des trousses d'urgence des services SMUR, et plus particulièrement à la gestion des substances psychotropes et drogues 01/08/2023
Avis 2023-121 Concernant le refus de donner copie des correspondances entre le Vice-premier ministre ou son cabinet et le Conseil musulman de Belgique 01/08/2023
Advies 2023-120 Met betrekking tot de weigering om inzage in de documenten met betrekking tot de aanstelling van een persoonlijke bewaker voor het Algemeen Rijksarchief 01/08/2023
Advies 2023-119 Met betrekking tot de weigering om inzage in de documenten met betrekking tot de aanstelling van een persoonlijke bewaker voor het Algemeen Rijksarchief 01/08/2023
Avis 2023-118 Concernant le refus de donner accès aux notes prises lors d'une réunion d'informations qui avait pour objet la présentation d'un projet de piste cyclo-piétonne sur le territoire de la commune de Laeken 01/08/2023
Avis 2023-117 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à la rénovation d'un site classé - le Passage Chambon - sur le territoire de la commune de Laeken 01/08/2023
Advies 2023-116 Met betrekking tot de weigering om inzage in de adviezen van de gemengde commissie - kamer voor producten voor menselijk gebruik 01/08/2023
Advies 2023-115 Met betrekking tot de weigering om inzage in alle documenten met betrekking tot een uittredingsvergoeding betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 01/08/2023
Advies 2023-114 Met betrekking tot de weigering om inzage in alle documenten met betrekking tot een uittredingsvergoeding betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 01/08/2023
Advies 2023-113 Met betrekking tot de weigering om inzage in alle documenten met betrekking tot een uittredingsvergoeding betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 01/08/2023
Advies 2023-112 Met betrekking tot de weigering om inzage in alle documenten met betrekking tot een uittredingsvergoeding betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 01/08/2023
Avis 2023-111 Concernant le refus de donner copie de l'extrait d'un dossier fiscal 01/08/2023
Avis 2023-110 Concernant le refus de donner accès à une déclaration d'acte de violence introduite par un membre du personnel 01/08/2023
Advies 2023-109 Met betrekking tot de weigering om inzage in de interne discussies binnen de administratie en de OESO die geleid hebben tot de wijziging van de dual resident tiebreaker voor legal entities van POEM naar MAP 01/08/2023
Avis 2023-108 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à un projet de piste cyclo-piétonne sur le territoire de la commune de Laeken 01/08/2023
Avis 2023-107 Concernant le refus de donner copie des factures reprenant le coût total des prestations d'avocats qui ont assuré la défense de Beliris devant le Conseil d'Etat 01/08/2023
Avis 2023-106 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à la rénovation d'une gare située sur le territoire de la commune de Laeken 01/08/2023
Advies 2023-105 Met betrekking tot de weigering om inzage in het fiscaal dossier van een rechtspersoon 13/07/2023
Avis 2023-104 Concernant le refus de donner accès aux documents contenant les algorithmes utilisés dans l’outil Big Data Analytics Platform (BDAP) par l’ONSS 13/07/2023
Advies 2023-103 Met betrekking tot de weigering om inzage in alle documenten met betrekking tot een uittredingsvergoeding betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 13/07/2023
Avis 2023-102 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à une enquête de satisfaction menée par la Chambre d'arrondissement des huissiers d'Anvers 13/07/2023
Advies 2023-101 Met betrekking tot de weigering om inzage in documenten in verband met het Stikstofakkoord van de Vlaamse regering 13/07/2023
Advies 2023-100 Met betrekking tot de weigering om inzage in documenten in verband met het Stikstofakkoord van de Vlaamse regering 13/07/2023
Advies 2023-99 Met betrekking tot de weigering om inzage in alle documenten met betrekking tot een uittredingsvergoeding betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 13/07/2023
Advies 2023-98 Met betrekking tot de weigering om inzage in alle documenten met betrekking tot een uittredingsvergoeding betaald door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 13/07/2023
Advies 2023-97 Met betrekking tot de weigering om digitale kopie te sturen van alle correspondentie in verband met controles en waarschuwingen op basis van milieuclaims 23/06/2023
Avis 2023-96 Concernant le refus de donner accès à un extrait du règlement de travail d'une ASBL 23/06/2023
Avis 2023-95 Concernant le refus de donner accès au dossier de pièces relatif à une enquête menée par l'Autorité de protection des données 23/06/2023
Advies 2023-94 Met betrekking tot een vraag over de permanente toegang tot BCSD-dossiers 23/06/2023
Advies 2023-93 Met betrekking tot toegang tot documenten in verband met een beslissing van het Parket 23/06/2023
Avis 2023-92 Concernant le refus de donner accès aux avis de l'Inspecteur des Finances concernant des contrats liant le SPF Mobilité et le SPF Justice à BPost 23/06/2023
Avis 2023-91 Concernant le refus de donner accès à l'avis de l'Inspecteur des Finances concernant un contrat liant le SPF Finances à BPost 23/06/2023
Advies 2023-90 Met betrekking tot de weigering om afschrift te krijgen van beslissingen van de NMBS in verband met de desaffectatie en het toewijzen van een stationsgebouw en omliggende grond aan een privaatpersoon 23/06/2023
Advies 2023-89 Met betrekking tot de weigering om inzage te verlenen in het volledige fiscaal dossier 23/06/2023
Advies 2023-88 Met betrekking tot de weigering om inzage in de agenda en het verslag van vergadering van het directiecomité van OCMW van Schaarbeek 23/06/2023
Advies 2023-87 Met betrekking tot de weigering om een afschrift van de documenten vereffende een examen voor een promotie 23/06/2023
Advies 2023-86 Met betrekking tot de weigering om digitale kopie te sturen van alle correspondentie in verband met controles en waarschuwingen op basis van milieuclaims 08/06/2023
Advies 2023-85 Met betrekking tot de weigering om digitale kopie te krijgen van verslagen tot alle vergaderingen van de Hoge Gezondheidsraad waarin de belangen van een bepaalde professor werd gegeven of besproken 08/06/2023
Avis 2023-84 Concernant le refus de donner accès à l'ensemble de la correspondance survenue entre plusieurs entités publiques suite au retrait d'un permis d'urbanisme 08/06/2023
Advies 2023-83 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde formulieren die ingevuld worden bij ongevallen met lichamelijke letsel op de openbare weg 08/06/2023
Advies 2023-82 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te bezorgen van het volledige fiscale dossier dat betrekking heeft op een regularisatieaanvraag ingediend door een rechtspersoon 08/06/2023
Advies 2023-81 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot- en integrale kopie te nemen van het volledige dossier bij de FOD Economie in het kader van een opsporingsonderzoek 08/06/2023
Avis 2023-80 Concernant le refus de donner accès au contenu intégral de l'arrêté royal de nomination d'un procureur général près la cour d'appel 08/06/2023
Advies 2023-79 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in verband met administratieve sancties opgelegd door de gemeentelijke overheid 08/06/2023
Advies 2023-78 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in verband met administratieve sancties opgelegd door de gemeentelijke overheid 08/06/2023
Advies 2023-77 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in verband met administratieve sancties opgelegd door de gemeentelijke overheid 08/06/2023
Advies 2023-76 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de lijst met namen en functies van alle Russische diplomaten die momenteel werken voor de Russische ambassade in Ukkel 08/06/2023
Avis 2023-75 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à la procédure de sélection du directeur d'un domaine provincial 08/06/2023
Advies 2023-74 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de opgesplitste cijfers per gemeente of politiezone van de uitgevoerde verkeerscontroles 08/06/2023
Advies 2023-73 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot communicatie over de totstandkoming van de interventieverklaring tussen Engie en de Federale Regering 08/06/2023
Advies 2023-72 Met betrekking tot de weigering om een afschrift van de handleidingen betreffende een flitstoestel 08/06/2023
Avis 2023-71 Concernant le refus de donner accès à un avocat à l'avertissement-extrait de rôle d'un ancien client 08/06/2023
Advies 2023-70 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen, toegang te verlenen tot bepaalde documenten en informatie te corrigeren 11/05/2023
Advies 2023-69 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het overlegdossier tussen de FOD Financiën en de Luxemburgse fiscale administratie 11/05/2023
Advies 2023-68 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te bezorgen van invoeraangiften van diamanten 11/05/2023
Advies 2023-67 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen over tot documenten over een aanhouding van bestuurlijke aard 11/05/2023
Avis 2023-66 Concernant une demande d'avis sur l'application de la loi du 11 avril 1994 11/05/2023
Advies 2023-65 Met betrekking tot de weigering om kopie te verstrekken van een kwalitatief onderzoeksrapport van de Hoge Raad voor de Justitie 11/05/2023
Advies 2023-64 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het dossier en in het bijzonder in de briefwisseling met de Bijzondere Belastinginspectie 11/05/2023
Advies 2023-63 Met betrekking tot de weigering om een kopie te krijgen van een opleidingsdossier bij de Federale Politie 25/04/2023
Advies 2023-62 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het verwerkingsregister van de Gegevensbeschermingsautoriteit 25/04/2023
Avis 2023-61 Concernant le refus de donner accès aux plans de prévention et de lutte contre les épidémies/pandémies en possession du SPF Santé publique 06/04/2023
Advies 2023-60 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen, toegang te verlenen tot bepaalde documenten en informatie te corrigeren 14/04/2023
Avis 2023-59 Concernant une demande d'avis sur le non-respect des règles de la publicité active, de la motivation formelles des actes administratives et de droit de correction 06/04/2023
Avis 2023-58 Concernant un refus de donner accès au dossier d'un marché public d'assurance dont l'objet est la désignation d'une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales 06/04/2023
Avis 2023-57 Concernant un refus de donner accès au dossier d'un marché public d'assurance dont l'objet est la désignation d'une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales 06/04/2023
Avis 2023-56 Concernant le refus de donner accès à l'ensemble des résultats détaillés des candidats ayant participé au screening spécifique et à l'entretien dans le cadre de la procédure de sélection de coordinateur de l'équipe AJI - Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes 06/04/2023
Advies 2023-55 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot aanmaningsbrief INFR(2022)4120 van de Europese Commissie 06/04/2023
Avis 2023-54 Concernant le refus de donner accès aux rapports établis par le service déconcentré de l'Inspection générale à Liège 06/04/2023
Advies 2023-53 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot orthofotoplannen bij het KB van 3 oktober 1979 06/04/2023
Advies 2023-52 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde documenten over brandpreventie inzake Fedopress, Luttrebruglaan 74, 1190 Vorst 06/04/2023
Avis 2023-51 Concernant une demande d'interprétation de la loi du 11 avril 1994 06/04/2023
Advies 2023-50 met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten verbonden aan het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 aangaande het COVID Safe Ticket 06/04/2023
Advies 2023-49 Met betrekking tot de weigering om het volledige administratief dossier en de met andere administraties gevoerde correspondentie te verstrekken over de multilaterale audit van de Randstad Groep 21/03/2023
Avis 2023-48 Concernant un refus de donner accès au dossier d'un marché public d'assurance dont l'objet est la désignation d'une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales 09/03/2023
Avis 2023-47 Concernant un refus de donner accès au dossier d'un marché public d'assurance dont l'objet est la désignation d'une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales 09/03/2023
Advies 2023-46 Met betrekking tot de weigering om het evaluatieverslag te verstrekken van de FOD Economie inzake de gedragscode voor goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector 09/03/2023
Avis 2023-45 Concernant le refus de donner accès à un copie du coût total (facture/s) des prestations de/s avocat/s qui ont assuré la défense de Beliris devant le Conseil d'Etat 09/03/2023
Advies 2023-44 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de plannen van Infrabel om de spoorwegovergang op de Kampweg-Meiboomweg op buurtweg nr. 124 ter Erpe-Mere af te schaffen 09/03/2023
Avis 2023-43 Concernant une demande d'avis sur le non-respect des règles de la publicité active, de la motivation formelles des actes administratives et de droit de correction 09/03/2023
Advies 2023-42 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de plannen van Infrabel om de spoorwegovergang op de Kampweg-Meiboomweg op buurtweg nr. 124 ter Erpe-Mere af te schaffen 09/03/2023
Avis 2023-41 Concernant un refus de donner accès à la Circulaire du ministre de la Justice et du ministre des Finances du 7 septembre 2015 09/03/2023
Advies 2023-40 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Advies 2023-39 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Advies 2023-38 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Advies 2023-37 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Advies 2023-36 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Advies 2023-35 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Avis 2023-34 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-33 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-32 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-31 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-30 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-29 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Advies 2023-28 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Avis 2023-27 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-26 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-25 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Avis 2023-24 Concernant un refus de donner accès aux données concernant les laboratoires de la plateforme fédérale de tests 09/03/2023
Advies 2023-23 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de universiteiten en laboratoria die betrokken zijn bij het Federale Testplatform 09/03/2023
Avis 2023-22 Concernant un refus de donner accès au dossier d'un marché public d'assurance dont l'objet est la désignation d'une institution de retraite professionnelle pour des administrations provinciales et locales 09/03/2023
Avis 2023-21 Concernant un refus de donner accès l'accès aux deux demandes d'extradition formulées par les Etats-Unis, analyse juridique, comptes rendus de réunions, belge ou communes avec les autorités américaines, et autres, en possession du Ministre de la Justice, relatif à l'extradition d'un personne demandée par les Etats-Unis 09/02/2023
Advies 2023-20 Met betrekking tot een vraag tot heroverweging van een weigering om een vergunning te verstrekken 09/02/2023
Avis 2023-19 Concernant une demande d'avis sur le non-respect des règles de la publicité active, de la motivation formelle des actes administratifs et de droit de correction 09/02/2023
Avis 2023-18 Concernant une demande d'avis sur l'application de la loi du 11 avril 1994 09/02/2023
Advies 2023-17 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot de werking van het Algemeen Rijksarchief 09/02/2023
Avis 2023-16 Concernant le refus de donner accès aux documents de formation qui seront mis à disposition des nouvelles personnes pour les former à traiter les demandes introduites en application de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 et le listing à jour comprenant les nom, affectation et numéros de téléphone (à l'Office) de tous les agents de l'Office des étrangers 09/02/2023
Advies 2023-15 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle metadata over zijn bestelbon aan en de facturen van Toja die betaald zijn door de centrale boekhouding van het Algemeen Rijksarchief op grond van het aan de aanvrager in februari en maart toegekende budget 09/02/2023
Avis 2023-14 Concernant le refus de donner accès à un rapport d'expertise avec produit colorant ainsi que le courrier d'Infrabel adressé à la Ville de Bruxelles reprenant ce rapport 09/02/2023
Avis 2023-13 Concernant le refus de donner accès à tous les actes de délégation relatifs à chacune des réunions ici recensées, mais également tous les échanges de courriers, de courriers électroniques ou de notes internes à votre cabinet relatifs à ces délégations 09/02/2023
Advies 2023-12 Met betrekking tot de weigering om informatie te krijgen over de dienst 112 09/02/2023
Avis 2023-11 Concernant le refus de réponse de la part de l'administration de la Commission des bons offices 09/02/2023
Avis 2023-10 Concernant le refus de donner accès aux comparatifs détaillés entre les candidats retenus pour l'entretien complémentaire avec les ministres et au compte-rendu détaillé de l'entretien avec les ministres réalisé par les rapporteurs, et ce également pour les deux candidats interviewés par les ministres 24/01/2023
Avis 2023-9 Concernant le refus de donner accès aux expertises de Zara ou encore de l'Apple Store car, à [leur] connaissance, des diminutions de coefficients ont été retenues pour ces magasins 24/01/2023
Avis 2023-8 Concernant le refus de donner accès à un compte rendu d'une réunion 24/01/2023
Advies 2023-7 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle (geanonimiseerde) rechterlijke uitspraken in afgesloten dossiers waarbij de overheid betrokken was als procespartij 24/01/2023
Advies 2023-6 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige dossier in het bezit van het Fonds voor de Medische Ongevallen 24/01/2023
Avis 2023-5 Concernant le refus de donner accès à l'intégralité des pièces d'un dossier administratif concernant un contrôle 29/06/2022
Advies 2023-4 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het advies van de juridische dienst in het kader van het fiscaal dossier 24/01/2023
Avis 2023-3 Concernant une demande d'avis dans le cadre d'une demande au sujet d'une candidature non désignée pour le poste 24/01/2023
Avis 2023-2 Concernant le refus de donner accès au récépissé de l'envoi recommandé d'une déclaration de créance et l'accusé de l'envoi délivré par la Poste 24/01/2023
Avis 2023-1 Concernant le refus de donner accès au dossier de « Belgische Federatie voor Massage en Schoonheidszorg » 24/01/2023
Document Titel Datum
Advies 2022-109 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier over de samenstelling van het Paritair Comité inzake internationale handel, transport en logistiek 22/12/2022
Advies 2022-108 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de schriftelijke bewijzen waaruit blijkt dat alle geldboetes, gerechtskosten en eventueel verbeurd verklaarde bedragen betaald zijn 22/12/2022
Advies 2022-107 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een administratief dossier opgesteld naar aanleiding van klachten 22/12/2022
Avis 2022-106 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure d'accession 22/12/2022
Avis 2022-105 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure d'accession 22/12/2022
Avis 2022-104 Concernant le refus de donner connaissance de l'identité de l'acquéreur du bien sis à Sclaigneaux, rue de la Limite n° 684 à 5300 Andenne (ancienne gare) et du prix d'adjudication finalement retenu 22/12/2022
Advies 2022-103 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot onder meer alle documenten in het dossier over de meststof Sunplant - Groene planten en in de dossiers betreffende biureet en biureet-onderzoeken inzake NPK-meststoffen, al dan niet in combinatie met micro-nutriënten 22/12/2022
Advies 2022-102 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle documenten die de overheid bezit m.b.t. “ziekteverlof en aangepast werkrooster van de kennisgeving tot een taxatie en de berekening ervan 22/12/2022
Advies 2022-101 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten die verband houden met een administratief dossier van de nv Belgium Centrum voor Certificatie 22/12/2022
Advies 2022-100 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over de formule “bij gratie gods” 22/12/2022
Advies 2022-99 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het integraal dossier aangelegd in het kader van een aanvraag ingediend met betrekking tot het schip Pioneering Spirit voor de erkenning van vaste activa 22/12/2022
Avis 2022-98 Concernant le refus de donner accès à l'appel d'offres permettant de sélectionner le bureau d'étude pour exécuter l'évaluation du système d'asile/migration belge, les documents administratifs reprenant le contenu de la mission d'étude et ses objectifs méthodologiques et le rapport de l'audit 22/12/2022
Avis 2022-97 Concernant le refus de donner accès à l'appel d'offres permettant de sélectionner le bureau d'étude pour exécuter l'évaluation du système d'asile/migration belge, les documents administratifs reprenant le contenu de la mission d'étude et ses objectifs méthodologiques et le rapport de l'audit 22/12/2022
Advies 2022-96 Met betrekking tot de weigering om informatie te verlenen over het RescEU project 22/12/2022
Avis 2022-95 Concernant le refus de donner certaines informations concernant des personnes qui attendent à être hébergées suite à une décision de justice 22/12/2022
Advies 2022-94 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot videobeelden of audio-opnames gemaakt bij een inval 22/12/2022
Advies 2022-93 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot drie fiscale dossiers van rechtspersonen 22/12/2022
Advies 2022-92 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een administratief dossier dat is aangemaakt naar aanleiding van een fiscale controle 22/12/2022
Avis 2022-91 Concernant le refus de donner des explications et la communication de documents administratifs justifiant du bon établissement des revenus cadastraux 22/12/2022
Advies 2022-90 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot informatie en documenten over een uitvoerend beslag 22/12/2022
Advies 2022-89 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een nota waarin een beoordeling wordt gemaakt over een locatie voor een nieuwe kazerne 22/12/2022
Advies 2022-88 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten over het functioneren van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën 22/12/2022
Avis 2022-87 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre d'informations relatif à la vaccination contre le covid-19 17/11/2022
Advies 2022-86 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het integraal dossier aangelegd in het kader van een aanvraag ingediend met betrekking tot het schip Pioneering Spirit voor de erkenning van vaste activa 17/11/2022
Advies 2022-85 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten over het gebruik van een centrale mailbox 17/11/2022
Advies 2022-84 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier in het bezit van de BBI 17/11/2022
Avis 2022-83 Concernant le refus de donner accès à un dossier fiscal 17/11/2022
Advies 2022-82 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot correspondentie over verdwenen stukken uit het Algemeen Rijksarchief 17/11/2022
Advies 2022-81 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een administratief dossier over een persoon bij de Veiligheid van de Staat 17/11/2022
Advies 2022-80 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking die informatie bevatten over leden van de beleidscellen 17/11/2022
Avis 2022-79 Concernant le refus de donner accès à certains documents établis dans le cadre du Contrat de Quartier Durable 'Bockstael' à Laeken 17/11/2022
Avis 2022-78 Concernant le refus de donner accès à la liste anonymisée des personnes qui attendent d'être hébergées suite à une condamnation par le tribunal du travail 17/11/2022
Avis 2022-77 Concernant le refus de donner accès au dossier d'extradition tunisien 17/11/2022
Advies 2022-76 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de selectie- en benoemingsprocedure van de Ombudsman voor de Luchthaven-Nationaal 17/11/2022
Advies 2022-75 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het verwerkingsregister van de Gegevensbeschermingsautoriteit 17/11/2022
Avis 2022-74 Concernant le refus de donner accès au dossier administratif et la correction de certains éléments 20/10/2022
Advies 2022-73 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie gevoerd via e-mail in het kader van COVID-19 20/10/2022
Advies 2022-72 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de adviezen, raad en documenten ter ondersteuning die gaan over het screenen van embryo’s op de aanwezigheid (of afwezigheid) van erfelijke doofheid 20/10/2022
Avis 2022-71 Concernant le refus de donner accès à des documents concernant une piste cyclo-piétonne 20/10/2022
Avis 2022-70 Concernant le refus de donner accès à des documents administratifs qui l’ont conduite à parvenir aux conclusions que leur cliente a de potentiels liens avec les Frères musulmans et qu’elle rectifie les informations erronées quant à l’apparence religieuse et/ou politique 20/10/2022
Avis 2022-69 Concernant le refus de donner accès à des documents concernant la politique de migration 20/10/2022
Avis 2022-68 Concernant le refus de donner connaissance de l’identité de l’acquéreur du bien sis à Sclaigneaux, rue de la limite n° 684 à 5300 Andenne (ancienne gare) et du prix d’adjudication finalement retenu 20/10/2022
Advies 2022-67 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het integrale fiscaal dossier 20/10/2022
Advies 2022-66 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een integrale kopie met inventaris van alle stukken, nota’s, verslagen, processen-verbaal die werden opgesteld ten aanzien van een bepaalde persoon 20/10/2022
Avis 2022-65 Concernant le refus de donner accès à l’ensemble des documents internes, et notamment les décisions, les courriers et les courriers électroniques 20/10/2022
Advies 2022-64 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de nota betreffende de retroactiviteit voor de overgang B2-B3 20/10/2022
Avis 2022-63 Concernant le refus de donner accès à tout document concernant une action menée par le SPF Intérieur 04/10/2022
Advies 2022-62 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier van een asielaanvraag 19/09/2022
Avis 2022-61 Concernant le refus de donner accès à un contrat 19/09/2022
Advies 2022-60 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de audit en de inspectie/controleverslagen van het contract en de kosten van het beheer van de strategische voorraad vaccins 19/09/2022
Advies 2022-59 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier 19/09/2022
Avis 2022-58 Concernant le refus de donner accès aux documents classifiés 19/09/2022
Avis 2022-57 Concernant le refus de donner accès à une sentence arbitrale 08/09/2022
Advies 2022-56 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot het personeelsbeheer van het Algemeen Rijksarchief 08/09/2022
Advies 2022-55 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een vergunning 08/09/2022
Avis 2022-54 Concernant le refus de donner accès à un formulaire « article 43b » 08/09/2022
Avis 2022-53 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à une commission ad hoc 08/09/2022
Avis 2022-52 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à des examens 08/09/2022
Advies 2022-51 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de aanstelling van Luchthaven Ombudsman 08/09/2022
Advies 2022-50 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 08/09/2022
Advies 2022-49 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot informatie over de hoeveelheid titaniumdioxide in geneesmiddelen 29/08/2022
Avis 2022-48 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-47 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-46 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 29/08/2022
Avis 2022-45 Concernant le refus de donner accès à une liste des marchés publics de Smals 29/08/2022
Advies 2022-44 Met betrekking tot de hervorming van de openbaarheidwetgeving 29/08/2022
Avis 2022-43 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à un examen 01/08/2022
Avis 2022-42 Concernant le refus de donner accès au dossier du père de la demanderesse 01/08/2022
Avis 2022-41 Concernant le refus de donner accès au dossier du père de la demanderesse 01/08/2022
Advies 2022-40 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle documenten, beslissingen, lijst van betrokken personen en diensten en hun correspondentie evenals een tijdlijn van alle handelingen die enig betrokkenheid hadden bij het tot stand komen van het uitvoerend beslag 01/08/2022
Advies 2022-39 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de documenten in bevorderingsdossiers 01/08/2022
Advies 2022-38 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een expertenverslag 01/08/2022
Advies 2022-37 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een expertenverslag 01/08/2022
Advies 2022-36 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een reeks documenten met betrekking tot het Algemeen Rijksarchief 01/08/2022
Advies 2022-35 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie van het FAVV met fabrikant Ferrero over de salmonella-crisis in de fabriek in Aarlen 01/08/2022
Avis 2022-34 Concernant le refus de laisser consulter les expertises de Zara ou encorde de l’Apple Store 01/08/2022
Avis 2022-33 Concernant le refus de donner accès aux annexes mentionnées dans un Pro-Justitia 14/07/2022
Avis 2022-32 Concernant le refus de donner accès à certains documents dans le cadre d’un projet visant a réamenager les abords de l’ancienne gare de Laeken 14/07/2022
Advies 2022-31 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten 14/07/2022
Advies 2022-30 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het register met machtigingen en tot alle machtigingen van de Kruispuntbank van de Voertuigen 14/07/2022
Avis 2022-29 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec une procédure auprès de la Commission médicale du Brabant d’expression française 14/07/2022
Avis 2022-28 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec une promotion 14/07/2022
Advies 2022-27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/07/2022
Advies 2022-26 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het gevoerde e-mailverkeer tussen de minister van Volksgezondheid en de Corona-commissaris en de voorzitter van de GEMS 14/07/2022
Advies 2022-25 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot bepaalde documenten van BELIAC 14/07/2022
Avis 2022-24 Concernant le refus de donner accès à des documents en relation avec la crise de Covid 14/07/2022
Advies 2022-23 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot bepaalde documenten van BELIAC 14/07/2022
Advies 2022-22 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de documenten uit een fiscaal dossier 14/07/2022
Avis 2022-21 Concernant le refus de donner accès à la déclaration de l’OMS sur laquelle s’appuie l’arrêté royal du 28 octobre 2021 14/07/2022
Advies 2022-20 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de documenten die de aanleiding vormden van het onderzoek en de visitaties en de informatie die de FOD Financiën van de RSZ uitwisselenden 29/06/2022
Advies 2022-19 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het arrest van het Hof van Beroep te Brussel (Marktenhof) van 23 maart 2022 in de zaak tussen FSMA en Peter Paul de Vries en Value8 29/06/2022
Advies 2022-18 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten die voorbereid werden in het kader van gesprekken over economische sancties tegen Rusland, meer bepaald een lijst met gevoelige sectoren in België 29/06/2022
Advies 2022-17 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten m.b.t. een fiscaal dossier 29/06/2022
Advies 2022-16 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot fiches/rapporten/verslagen met de Standardized Mortality Rates per ziekenhuis (of een lagere granulariteit indien beschikbaar) van de covid-19 patiënten die opgenomen zijn op intensieve zorgen (van 1 maart 2020 tot heden) en per ziekenhuis het aantal verpleegkundigen per bed op intensieve zorgen 29/06/2022
Avis 2022-15 Concernant le refus de donner accès à une circulaire du code de déontologie des mandataires publics 29/06/2022
Advies 2022-14 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot (geanonimiseerde) rechterlijke uitspraken in afgesloten dossiers waarbij de overheid betrokken was als procespartij 29/06/2022
Avis 2022-13 Concernant le refus de donner accès aux fiches d’observations 29/06/2022
Avis 2022-12 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre de documents concernant un marché public 29/06/2022
Avis 2022-11 Concernant le refus de donner accès à un grand nombre de documents concernant un marché public 29/06/2022
Avis 2022-10 Concernant le refus de donner accès à certaines conventions collectives de travail 29/06/2022
Avis 2022-9 Concernant le refus de le laisser connaître les interlocuteurs du SPF Finances 29/06/2022
Advies 2022-8 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de aanvraag- en goedkeuringsdossiers met hun bijlagen in verband met de aanpassingen en/of nieuwe aanleg van luchthaveninfrastructuur van de luchthaven van Deurne 29/06/2022
Avis 2022-7 Concernant le refus de donner accès au rapport d’audit 29/06/2022
Avis 2022-6 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs à la crise de Covid 29/06/2022
Advies 2022-5 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de gegevens van ligduur en mortabiliteit, zowel voor de gewone opnames als intensieve zorgen, per ziekenhuis en per provincie en dit op geanonimiseerde wijze 29/06/2022
Avis 2022-4 Concernant le refus de communication des données statistiques 29/06/2022
Advies 2022-3 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot het fiscaal dossier 29/06/2022
Avis 2022-2 Concernant le refus de donner accès aux documents relatifs au crise de Covid 29/06/2022
Advies 2022-1 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten over de luchthaven van Antwerpen 29/06/2022
Document Titel Datum
Advies 2021-116 Over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 april 2008 betreffende de samenstelling en de werking van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten teneinde de federale wetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur te moderniseren en af te stemmen op de regelgeving in de gewesten (Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 552127/001) 31/08/2021
Advies 2021-115 Over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de beslissingen van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten afdwingbaar te maken (Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 55 2086/001) 31/08/2021
Advies 2021-114 Met betrekking tot het verkrijgen van een advies over wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 om meer transparantie te verschaffen over het gebruik van algoritmen door de overheid 31/08/2021
Avis 2021-113 Concernant le refus de donner accès à certains documents relatifs à l’installation d’une serre urbaine à Laeken 31/08/2021
Avis 2021-112 Concernant le refus de donner accès à certains documents 31/08/2021
Avis 2021-111 Concernant le refus de donner accès au dossier intégral d’un réfugié 31/08/2021
Avis 2021-110 Concernant la non-application de l’article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration 31/08/2021
Advies 2021-109 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot de verslagen van de arbeidsinspectie over de fabriek in Zwijndrecht van 3 M 09/08/2021
Avis 2021-108 Concernant le refus de donner accès de toutes les amendes imposées et payées suite a la violation de la législation sur les temps de conduite et de repos 09/08/2021
Advies 2021-107 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot stukken uit het gerechtsdossier 09/08/2021
Advies 2021-106 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot stukken uit het gerechtsdossier 09/08/2021
Avis 2021-105 Concernant une demande pour une régularisation de séjour en Belgique et pour recevoir une carte de travail 09/08/2021
Avis 2021-104 Concernant le refus de donner accès aux dossiers fiscaux sur papier 09/08/2021
Avis 2021-103 Concernant le refus de donner accès aux dossiers fiscaux sur papier 09/08/2021
Advies 2021-102 Met betrekking de weigering om afschrift te bezorgen van het volledige dossier over de aanvrager bij de Dienst Vreemdelingenzaken 09/08/2021
Avis 2021-101 Concernant le refus de donner accès aux informations relatives à des rapports, déclarations, accusations et/ou procès-verbaux des services de police concernant des contrôles, perquisitions et/ou arrestations à ou près de la frontière 09/08/2021
Avis 2021-100 Concernant le refus de donner accès aux documents en possession de l’Office médico-legal 09/08/2021
Avis 2021-99 Concernant le refus de donner accès aux éléments directs et indirects concernant le demandeur et la communication du numéro du compte sur lequel un certain montant d’argent a été versé 09/08/2021
Advies 2021-98 Met betrekking de weigering om afschrift te bezorgen van het volledige fiscaal dossier 09/08/2021
Avis 2021-97 Concernant le refus de donner accès au dossier fiscal 09/08/2021
Advies 2021-96 Met betrekking de weigering om een lijst van vertalers-tolken met aanvullende informatie te verstrekken 09/08/2021
Avis 2021-95 Concernant le refus de donner accès aux documents et informations relatives au personnel du SPF Affaires etrangères 05/07/2021
Advies 2021-94 Met betrekking tot ‘problemen’ om een fiscaal dossier te raadplegen 05/07/2021
Avis 2021-93 Concernant le refus de donner accès à des documents relatifs à une selection 05/07/2021
Advies 2021-92 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle dossiers m.b.t. de zaak ‘GNT/21/0023’ 05/07/2021
Avis 2021-91 Concernant le refus de donner accès au plan d’implantation d’un bâtiment avec le relevé topographique des repères visibles 05/07/2021
Advies 2021-90 Met betrekking tot de weigering om het origineel van het document “kennisgeving van geboorte” te verstrekken 05/07/2021
Advies 2021-89 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van documenten m.b.t. de keuze om medewerkers van justitie te laten werken op Microsoft 365 omgevingen 05/07/2021
Avis 2021-88 Concernant le refus de donner accès au dossier d’une promotion 05/07/2021
Advies 2021-87 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van documenten met betrekking tot de toepassing van de wetgeving welzijn op het werk bij Defensie 05/07/2021
Advies 2021-86 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het verslag van de gestelde onderzoeksdaden en de gedane vaststellingen van een controlebezoek door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 05/07/2021
Advies 2021-85 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het personeelsplan van het NICC 05/07/2021
Advies 2021-84 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van bepaalde informatie/documenten 05/07/2021
Avis 2021-83 Concernant le refus de donner accès à l’avis du Comité de gestion de l’Office national des pensions du 22 avril 2013 05/07/2021
Advies 2021-82 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van bepaalde documenten met betrekking tot We Love BXL in het bezit van de FOD Binnenlandse Zaken 08/06/2021
Advies 2021-81 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van bepaalde documenten in het fiscaal dossier van de aanvraagster 08/06/2021
Advies 2021-80 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het schattingsverslag opgesteld om de Arsenaalsite in Gentbrugge op de markt te brengen 08/06/2021
Advies 2021-79 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van inspectieverslagen van sociaal inspecteurs 08/06/2021
Avis 2021-78 Concernant le refus de donner accès aux documents concernant une serre urbaine 08/06/2021
Avis 2021-77 Concernant le refus de donner accès à un procès-verbal dans son intégralité 08/06/2021
Advies 2021-76 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de documenten in het dossier van de mandant 08/06/2021
Avis 2021-75 Concernant le refus de donner accès au dossier d’une promotion 08/06/2021
Advies 2021-74 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een auditverslag bij het FAGG 08/06/2021
Advies 2021-73 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de documenten in het dossier van de mandant 08/06/2021
Avis 2021-72 Concernant le refus de donner accès au dossier d’une promotion 19/05/2021
Advies 2021-71 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van interne richtlijnen en van de identiteit van politieagenten 10/05/2021
Avis 2021-70 Concernant le refus de donner accès à une lettre 10/05/2021
Advies 2021-69 Met betrekking tot de impliciete weigering om een kopie te verstrekken van de documenten die aanleiding hebben gegeven tot een onderzoek door de FOD Financiën 10/05/2021
Avis 2021-68 Concernant le refus de donner accès aux décisions prises en conseil d’administration de la SNCB concernant la fermeture de 44 guichets dans les gares de la SCNB 10/05/2021
Avis 2021-67 Concernant le refus de donner accès d’un extrait d’une déliberation et des extraits du bulletin du personnel 10/05/2021
Advies 2021-66 Met betrekking tot de impliciete weigering om een kopie te verstrekken van de notulen van een vergadering 10/05/2021
Advies 2021-65 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een reeks documenten met betrekking tot een selectie- en wervingsprocedure 10/05/2021
Avis 2021-64 Concernant le refus de donner accès aux décisions d’une fabrique d’église 10/05/2021
Advies 2021-63 Met betrekking tot de weigering om een kopie te ontvangen van een beslissing genomen door de federale regering 10/05/2021
Advies 2021-62 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot alle beleidsstukken, analyses en adviezen, gespreksverslagen en/of andere rapportages met betrekking tot de International Holocaust Remembrance Alliance vergadering van mei 2016 19/04/2021
Advies 2021-61 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de samenstelling van het Adviescomité voor de aankoop van (corona)vaccins en tot de notulen van de laatste vergadering ervan 19/04/2021
Avis 2021-60 Concernant le refus implicite de donner accès aux avis demandés par le Gouvernement fédéral à la SFPI portant sur la banque BELFIUS 19/04/2021
Advies 2021-59 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te krijgen tot de documenten in het dossier dat werd aangelegd in het kader van een controle 19/04/2021
Advies 2021-58 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het reglement voor de oprichting van en overlegorgaan en de ministeriële besluiten hierover 19/04/2021
Avis 2021-57 Concernant le refus de donner accès aux courriers échangés entre le Bourgmestre et le Procureur du Roi 19/04/2021
Avis 2021-56 Concernant le refus implicte de recevoir une copie des examens de navigation 19/04/2021
Avis 2021-55 Concernant le refus implicte de recevoir une copie des factures 19/04/2021
Advies 2021-54 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een evaluatieverslag van een interventie van een hulpverleningszone 19/04/2021
Advies 2021-53 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de data met betrekking tot de vergunningen die verwerkt zijn in de toepassing “Eloket” van het BIPT 19/04/2021
Avis 2021-52 Concernant le refus d’accès à une étude qui constate des infiltrations d’eau sur le site du Quartier Bockstael 19/04/2021
Advies 2021-51 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde informatie over de behandeling van dossiers over vluchtelingen afkomstig uit de provincie Raghlan 19/04/2021
Advies 2021-50 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een kopie van een akkoord afgesloten tussen de Belgische en Zweedse autoriteiten over de toepassing van artikel 15, § 3 van het dubbel belastingverdrag tussen Zweden en België 19/04/2021
Avis 2021-49 Concernant l’annulation d’une note interne du comité d’acquisition fédéral des biens et de recevoir une copie des plans originaux de bornage 19/04/2021
Avis 2021-48 Concernant l’accès aux examens théoriques de permis de conduire 19/04/2021
Advies 2021-47 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de bijlagen bij een proces-verbaal 19/04/2021
Avis 2021-46 Concernant le refus d’accès à une étude technique « patrimoine » sur le passage Chambon et d’une étude de ‘faisabilité’ 15/03/2021
Avis 2021-45 Concernant le refus d’accès à un avis, une plainte et une déclaration 19/04/2021
Advies 2021-44 Met betrekking tot de weigering om een document en/of informatie waaruit blijkt in welke stand he dossier zich bevindt 19/04/2021
Avis 2021-43 Concernant le refus d’accès aux documents du dossier des travaux qui ont été menés sur le Parvis Notre-Dame à Laeken 15/03/2021
Advies 2021-42 Met betrekking tot de weigering om een kopie van briefwisseling en eventuele resultaten van metingen of andere vaststellingen in een bepaald dossier 19/04/2021
Advies 2021-41 Met betrekking tot de weigering om documenten over een selectieprocedure te verstrekken 15/03/2021
Advies 2021-40 Met betrekking tot de weigering om een advies te verstrekken 15/03/2021
Advies 2021-39 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken die verband houden met een selectieprocedure 15/03/2021
Advies 2021-38 Met betrekking tot de weigering om bepaalde documenten te verstrekken 15/03/2021
Avis 2021-37 Concernant le refus d’accès à des listes des lauréats d’une sélection comparative de recrutement 15/03/2021
Advies 2021-36 Met betrekking tot de weigering om documenten te bezorgen over de toepassing van een dubbelbelastingsverdrag 15/03/2021
Advies 2021-35 Met betrekking tot een vraag over de toepassing van de wet van 11 april 1994 op sociale inspectiediensten 15/03/2021
Advies 2021-34 Met betrekking tot de weigering om informatie te verstrekken over een procedure 15/03/2021
Avis 2021-33 Concernant l’interprétation de la procédure de la loi du 11 avril 1994 15/03/2021
Avis 2021-32 Concernant la communication des protocoles individuels de la commission de sélection 15/03/2021
Avis 2021-31 Concernant la communication des protocoles individuels de la commission de sélection 15/03/2021
Avis 2021-30 Concernant la communication de la liste des hôpitaux qui ont bénéficié d’un financement 15/03/2021
Avis 2021-29 Concernant la communication des données en relation avec Covid-19 15/03/2021
Advies 2021-28 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een lijst van websites 15/03/2021
Advies 2021-27 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een controleverslag 15/03/2021
Advies 2021-26 met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de presentatie “Ervaringen van hoofdartsen in de 1ste helft van de crisis” 15/02/2021
Advies 2021-25 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het verslag van de gestelde onderzoeksdaden en de gedane vaststellingen van een controlebezoek 15/02/2021
Advies 2021-24 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken met betrekking tot de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland met betrekking tot de toepassing van artikel 18 van het Verdrag van 5 maart 2018 15/02/2021
Advies 2021-23 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken met betrekking tot de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland met betrekking tot de toepassing van artikel 18 van het Verdrag van 5 maart 2018 15/02/2021
Advies 2021-22 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken die verband houden met de bijzondere maatregelen die betrekking hebben op het afkondigen van verbod tot het gebruik van pyrotechnische artikelen 15/02/2021
Advies 2021-21 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken waaruit blijkt dat kappers en schoonheidsspecialisten tussen september en november opvallend vaker besmet geraakten met corona dan andere beroepsgroepen 15/02/2021
Advies 2021-20 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken over de leden van de regeringen Michel en Wilmès die gebruik hebben gemaakt van artikel 8, derde lid van het koninklijk besluit van 19 juli 2001 15/02/2021
Advies 2021-19 Met betrekking tot de weigering om een aantal documenten te verstrekken over de tussenkomst van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 15/02/2021
Avis 2021-18 Concernant la communication d’une liste des avis demandés par le gouvernement belge relatifs a la politique industrielle de l’État 15/02/2021
Advies 2021-17 Met betrekking tot de weigering om de wekelijkse rapporten over het verloop van de pandemie voor de autoriteiten vrij te geven opgemaakt door Sciensano 15/02/2021
Advies 2021-16 Met betrekking tot de weigering om de passages over de aansprakelijkheid van (neven)effecten in de contracten afgesloten met AstraZeneca, Johnson&Johson, Curevac en BioNTech/Pfizer m.b.t. COVID-19 vaccins 15/02/2021
Avis 2021-15 Concernant la communication de l’identité des personnes qui ont participé à un contrôle multidisciplinaire 15/02/2021
Advies 2021-14 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een digitale kopie van de verkoopakte uit 1989 van het kasteel (des milles fenêtres) van Leignon door de NMBS verkocht aan een privaat persoon 18/01/2021
Advies 2021-13 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een digitale kopie van de inventaris die consultant PwC maakte over het vastgoed van de NMBS 18/01/2021
Avis 2021-12 Concernant l’accès aux documents qui lui ont été présentés lors de la consultation du 25 novembre 2020 dans le cadre d’une procédure de sélection à laquelle il a participé 18/01/2021
Avis 2021-11 Concernant l’accès aux documents qui lui ont été présentés lors de la consultation du 25 novembre 2020 dans le cadre d’une procédure de sélection à laquelle il a participé 18/01/2021
Advies 2021-10 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het advies van het adviescomité dat de IMC Volksgezondheid ondersteunt met betrekking tot de analyse van de aankoopdossiers van vaccins en tot het afgesloten contract met Johnson & Johnson 18/01/2021
Advies 2021-9 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot het advies van het adviescomité dat de IMC Volksgezondheid ondersteunt met betrekking tot de analyse van de aankoopdossiers van vaccins en tot het afgesloten contracten met AstraZenica, Sanofi/GSK en Johnson & Johnson en de samenstelling van het adviescomité 18/01/2021
Advies 2021-8 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot het advies van het adviescomité dat de IMC Volksgezondheid ondersteunt met betrekking tot de analyse van de aankoopdossiers van vaccins en tot het afgesloten contracten met AstraZenica en Sanofi/GSK en de samenstelling van het adviescomité 18/01/2021
Avis 2021-7 Concernant l’accès au document par lequel une plainte a été introduite et au dossier qui a été établi en lien avec le problème de larves 18/01/2021
Advies 2021-6 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het overlegdossier tussen de FOD Financiën en de Luxemburgse fiscale administratie 18/01/2021
Avis 2021-5 Concernant l’accès à des documents en relation avec l’incapacité de travail du demandeur 18/01/2021
Advies 2021-4 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de agenda’s en verslagen van de politieraad van 2019 en 2020 van de politiezone Grens 18/01/2021
Avis 2021-3 Concernant l’accès aux propositions en annexe au procès-verbal de la Commission des jeux de hasard du 30 juin 2020 18/01/2021
Avis 2021-2 Concernant l’accès aux documents en relation avec le ‘New Reward Plan’ 18/01/2021
Avis 2021-1 Concernant l’accès aux documents en relation avec le ‘New Reward Plan’ 18/01/2021
Advies 160 Met betrekking tot het verkrijgen van een document en/of regels bestemd voor de nachtploeg in de gevangenis 14/12/2020
Avis n° 159 Concernant une question sur l’interprétation de l’article 8, § 1 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatif à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises concernant une balance des intérêts relative à la pseudonymization des noms des agents sur certains documents 14/12/2020
Advies 158 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de rapport(en) van het onderzoek naar de “Opinie van de gebruiker over de werking van de (familie)rechtbanken en datasets die bij het onderzoek horen 14/12/2020
Advies 157 Met betrekking tot het verkrijgen van het advies waarin het FAGG in 2018 de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu adviseerde m.b.t. de toekomst van de strategische stock mondmaskers 14/12/2020
Avis n° 156 Concernant l’accès à la demande du Bourgmestre de la Commune de Villers-le-Lebouillet au parquet de faire procéder à l’examen psychiatrique de Madame X et à la réponse reçue de monsieur le Bourgmestre le 14 novembre 2020 14/12/2020
Advies 155 Met betrekking tot het verkrijgen van een advies aangevraagd door een burger los van de uitoefening van de administratieve beroepsprocedure op grond van artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 14/12/2020
Advies 154 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en documenten met betrekking tot een selectieprocedure bij de Hoge Raad voor de Justitie 14/12/2020
Advies 153 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van verslagen van de Federale Raad voor Landmetersexperten 23/11/2020
Avis n° 152 Concernant l’accès aux listes des exposés des délibérations d’un Conseil de police de la zone 23/11/2020
Avis n° 151 Concernant l’accès au dossier concernant une demande de visa 23/11/2020
Avis n° 150 Concernant l’accès à une circulaire ministérielle 23/11/2020
Advies 149 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie te verkrijgen van de brieven die de FOD Financiën heeft ontvangen van de correctionele rechtbank Antwerpen 23/11/2020
Avis n° 148 Concernant l’accès à un ensemble de documents échangés dans l’administration fiscale 23/11/2020
Advies 147 Met betrekking tot het verkrijgen van een digitaal afschrift van alle bestuursdocumenten op grond waarvan de minister van Justitie op 6 februari 2019 in de bevoegde commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers kon verklaren dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 23/11/2020
Advies 146 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van verslagen van de Federale Raad voor Landmetersexperten 23/11/2020
Avis n° 145 Concernant l’accès aux dossiers présentés aux séances de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilite (CCATM) 23/11/2020
Advies 144 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en documenten over de COVID-19 vaccinatie 23/11/2020
Avis n° 143 Concernant l’accès au dossier administratif auprès de l’administration fiscale 23/11/2020
Advies 142 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in de verkoopakte uit 1989 van het kasteel (des milles fenêtres) van Leignon door de NMBS verkocht aan een privaat persoon 23/11/2020
Avis n° 141 Concernant l’accès au plan stratégique du gouvernement fédéral pour affronter la deuxième vague du coronavirus en Belgique 23/11/2020
Advies 140 Met betrekking tot het verkrijgen van een digitale kopie van de inventaris die consultant PwC (allicht in 2017) maakte over het vastgoed van de NMBS 23/11/2020
Advies 139 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en documenten over maatregelen genomen in het kader van COVID-19 23/11/2020
Advies 138 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de motieven van de Inspectie van Financiën die hebben geleid tot de in de e-mail van 23 april 2020 opgenomen beslissing 23/11/2020
Advies 137 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie een aantal documenten met betrekking tot de werking van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën 23/11/2020
Advies 136 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de bestelbonnen en de facturen van de maaltijden die op 27 november en 11 december 2015 aan de leden van de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen werden aangeboden 23/11/2020
Advies 135 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de bestelbonnen en de facturen van de maaltijden die op 27 november en 11 december 2015 aan de leden van de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen werden aangeboden 23/11/2020
Advies 134 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten over een ongeval en de werken uitgevoerd op het perron te Maria-Aalter 05/11/2020
Advies 133 Met betrekking tot het verkrijgen van een document en/of regels bestemd voor de nachtploeg in de gevangenis 05/11/2020
Advies 132 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten met betrekking tot een selectieprocedure 26/10/2020
Advies 131 Met betrekking tot het verkrijgen van de notulen van de vergaderingen van de commissie van geneesmiddelenbewaking voor het jaar 1975, inclusief vergaderstukken 05/10/2020
Advies 130 Met betrekking tot het verkrijgen van geanonimiseerde gegevens per ziekenhuis van opnames en sterfgevallen ten gevolge van COVID-19 05/10/2020
Avis n° 129 Concernant l’accès aux contrats et correspondances concernant les commandes effectuées par l’Etat qui portent sur les tests PCR, ainsi que ceux portant sur les tests sérologiques 21/09/2020
Advies 128 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking de verplaatsing van een bushokje 21/09/2020
Advies 127 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking de verplaatsing van een bushokje 21/09/2020
Avis n° 126 Concernant l’accès à une copie des documents utilisés à fixer le revenu cadastral 21/09/2020
Advies 125 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking tot COVID-patiënten in Belgische ziekenhuizen 21/09/2020
Advies 124 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de interne correspondentie tussen de fiscus en de Dienst Voorafgaande Beslissingen 21/09/2020
Avis n° 123 Concernant l’accès à une copie de l’ensemble des rapports transmis par les opérateurs belges à la Taskforce « Data Against Corona » 21/09/2020
Avis n° 122 Concernant l’accès à une copie de l’ensemble des rapports transmis par les opérateurs belges à la Taskforce « Data Against Corona » 21/09/2020
Avis n° 121 Concernant l’accès à une copie de la demande d’autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique 21/09/2020
Avis n° 120 Concernant l’accès à des pièces préalables à une réunion et au procès-verbal et minutes de cette réunion 02/09/2020
Avis n° 119 Concernant l’accès à des documents relatifs à une étude dans le cadre des projets d’investissements de « tunder power » sur l’ancien site de Caterpillar à Charleroi 02/09/2020
Advies 118 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten in het fiscaal dossier van Bra-Doprava S.R.O. 02/09/2020
Avis n° 117 Concernant l’accès aux informations sur la composition des comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 02/09/2020
Avis n° 116 Concernant l’accès à la déclaration relative aux rétributions que la zone de police Hermeton-et-Heure a accordé au cours de l’année 2018 aux membres de son Conseil de Police 02/09/2020
Advies 115 Met betrekking tot het verkrijgen van de beslissing genomen door de Veiligheidsraad met betrekking tot de beschermingsmaatregelen van niveau 4 met betrekking tot de 5 G-technologie 02/09/2020
Avis n° 114 Concernant copie de tous les échanges de correspondance entre les services de l’AFMPS et le ministre concernant l’opération de supervision du test ARN du Covid-19 02/09/2020
Avis n° 113 Concernant l’accès aux documents relatifs à des demandes de l’admission dans la liste des spécialités remboursables 02/09/2020
Avis n° 112 Concernant l’accès aux documents relatifs à des demandes de l’admission dans la liste des spécialités remboursables 02/09/2020
Advies 111 Met betrekking tot het verkrijgen documenten i.v.m. de uitbating van het asielcentrum in Kalmthout 17/08/2020
Advies 110 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een schattingsfiche van een onroerend goed 17/08/2020
Advies 109 Met betrekking tot het verkrijgen van de correspondentie uitgewisseld in het kader van de overlegprocedure tussen de Belgische en de Britse belastingdiensten met het oog op het vermijden van dubbelbelastingen 17/08/2020
Advies 108 Met betrekking tot het verkrijgen van het administratief dossier opgesteld door de Veiligheid van de Staat in het kader van een aanvraag van de Belgische nationaliteit voor de kinderen 17/08/2020
Avis n° 107 Concernant l’accès de tous les échanges de correspondances concernant l’opération de supervision des tests ARN du Covid-19 17/08/2020
Advies 106 Met betrekking tot het verkrijgen van kopies van de overschrijvingen van verschillende notariële akten 17/08/2020
Avis n° 105 Concernant la composition et des décisions de désignation/nomination des membres de l’Economic Risk Management Group depuis sa création jusqu’à ce jour 17/08/2020
Avis n° 104 Concernant l’accès de tous les échanges de correspondances concernant l’opération de supervision des tests ARN du Covid-19 17/08/2020
Advies 103 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over het beschikken over een fytolicentie 17/08/2020
Advies 102 Met betrekking tot het verkrijgen van nota’s, verslagen en briefwisseling over het bedrijf Febelta Ninove in het kader van het Fonds van Beroepsziekten 17/08/2020
Advies 101 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde documenten en een juridisch advies over het dossier van de vaarroutes in Frankrijk 17/08/2020
Avis n° 100 Concernant une copie des documents relatifs en matière de retenue de cotisations sociales AMI de 3,55% 17/08/2020
Avis n° 99 Concernant l’accès à l’achat des masques par la Défense 17/08/2020
Advies 98 Met betrekking tot het verkrijgen van een elektronische kopie van ongepubliceerde ministeriële omzendbrieven en richtlijnen en van de richtlijnen en nota’s van de Task Force GPI met betrekking tot de maatregelen ter bestrijding van corona 17/08/2020
Avis n° 97 Concernant l’accès à l’achat des masques par la Défense 17/08/2020
Advies 96 Met betrekking tot verkrijgingen van kopies van facturen van een firma 17/08/2020
Avis n° 95 Concernant l’accès à certains documents administratifs concernant des licences B+ 17/08/2020
Avis n° 94 Concernant copie du dossier administratif relatif aux deux demandes d’extradition formulées par les Etats-Unis 13/07/2020
Advies 93 Met betrekking tot verkrijgingen van inzage en eventueel afschrift van het integrale administratieve dossier bij de BBI 13/07/2020
Avis n° 92 Concernant copie du dossier administratif relatif aux deux demandes d’extradition formulées par les Etats-Unis 13/07/2020
Advies 91 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van alle in het systeem van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten geregistreerde of gelogde gegevens met betrekking tot twee specifieke lastgevingsovereenkomsten 13/07/2020
Advies 90 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van alle in het systeem van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten geregistreerde of gelogde gegevens met betrekking tot twee specifieke lastgevingsovereenkomsten 13/07/2020
Advies 89 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de beslissingen van de burgemeester van de stad Gent over de aanstellingen in hogere ambt en van de adviezen van de korpschef van de Politiezone Gent 13/07/2020
Advies 88 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een advies van de Hoge Raad voor de Justitie over een lopende selectieprocedure voor het mandaat van directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 13/07/2020
Avis n° 87 Concernant copie de tous les échanges de correspondance entre les services de l’AFMPS et le ministre concernant l’opération de supervision du test ARN du Covid-19 13/07/2020
Advies 86 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over coronabesmettingen in asielcentra in het bezit van Fedasil 13/07/2020
Avis n° 85 Concernant copie des documents relatifs en matière de retenue de cotisations sociales AMI de 3,55% 13/07/2020
Avis n° 84 Concernant copie des documents relatifs en matière de retenue de cotisations sociales AMI de 3,55% 13/07/2020
Avis n° 83 Concernant copie de tout document en possession de l’AFMPS se rapportant à la task force testing 13/07/2020
Avis n° 82 Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres d'un Comité 13/07/2020
Avis n° 81 Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités 13/07/2020
Avis n° 80 Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités 13/07/2020
Advies 79 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten met betrekking tot de vernietiging van de strategische voorraad mondmaskers 13/07/2020
Advies 78 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle adviezen van de Risk Management Group met betrekking tot veiligheidsmaatregelen in woonzorgcentra 13/07/2020
Advies 77 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle adviezen van de Risk Management Group 13/07/2020
Advies 76 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de adviezen van de Risk Management Group met betrekking tot contact tracing 13/07/2020
Advies 75 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op vragen met betrekking tot een vereffening en verdeling van een nalatenschap 13/07/2020
Advies 74 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op vragen met betrekking tot een vereffening en verdeling van een nalatenschap 13/07/2020
Advies 73 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de notulen van de vergaderingen van de Risk Management Group 13/07/2020
Advies 72 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het integraal dossier met betrekking tot de drie weigeringen tot het verlenen van een toeristenvisum voor Nederland 29/06/2020
Advies 71 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde documenten en een juridisch advies over het dossier van de vaarroutes in Frankrijk 29/06/2020
Advies 70 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten met betrekking tot het toekomstig asielzoekersopvangcentrum in Kalmthout 29/06/2020
Advies 69 Met betrekking tot het verkrijgen van een elektronische kopie van ongepubliceerde beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot maatregelen ter bestrijding van corona en eventuele richtlijnen, omzendbrieven en interpretatieve nota’s 29/06/2020
Advies 68 Met betrekking tot het verkrijgen van een elektronische kopie van ongepubliceerde ministeriële omzendbrieven en richtlijnen en van de richtlijnen en nota’s van de Task Force GPI met betrekking tot de maatregelen ter bestrijding van corona 29/06/2020
Advies 67 Met betrekking tot het verkrijgen van kopie van de notulen van een interview 29/06/2020
Advies 66 Met betrekking tot het verkrijgen van alle nieuwe stukken die toegevoegd werden aan het fiscaal dossier 29/06/2020
Advies 65 Met betrekking tot het verkrijgen van een document betreffende de bestelling van mondmaskers 29/06/2020
Advies 64 Met betrekking tot het verkrijgen van kopie van de notulen van een interview 29/06/2020
Avis n° 63 Concernant l’accès aux dossiers administratifs relatifs à deux demandes d’extradition de la part des autorités kazakhes 29/06/2020
Avis n° 62 Concernant l’accès à une copie du document l-126/jetons de présence pour les membres du Conseil de Police 29/06/2020
Avis n° 61 Concernant l’accès aux documents et informations relatives à la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 60 Concernant l’accès aux documents et informations relatifs à la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 59 Concernant l’accès aux informations sur la composition des Comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 58 Concernant l’accès aux informations sur la composition des Comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 57 Concernant l’accès à des documents relatifs à des fournisseurs 29/06/2020
Advies 56 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van verslagen en adviezen van het Wetenschappelijk Comité voor het Coronavirus 29/06/2020
Avis n° 55 Concernant l’accès à certaines informations concernant l’établissement des barêmes pour la calcul des valeurs des biens 29/06/2020
Avis n° 54 Concernant l’accès à la demande introduite auprès de la police pour des travaux d’Infrabel 09/06/2020
Avis n° 53 Concernant l’accès aux documents relatifs à un examen de promotion 09/06/2020
Advies 52 Met betrekking tot het verkrijgen van een overzicht van de verslagen van de Risk Management Group voor de periode 22/03/2020 tot 16/04/2020 09/06/2020
Advies 51 Met betrekking tot het verkrijgen van een digitale kopie van de agenda’s van de nationale Veiligheidsraad sinds het begin van de Coronacrisis 09/06/2020
Avis n° 50 Concernant l’accès aux délibérations certifiées conformes des collège et conseil de police de la zone Vesdre 09/06/2020
Avis n° 49 Concernant l’accès à une étude 09/06/2020
Avis n° 48 Concernant une réponse à quelques questions 09/06/2020
Advies 47 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19 en de adviezen van Celeval een uitleg over de cijfergegevens die uit deze documenten blijken en over de mate waarin zij de grondslag vormen van de genomen beslissingen 09/06/2020
Avis n° 46 Concernant une réponse à quelques questions 09/06/2020
Advies 45 Met betrekking tot een kopie een overeenkomst en de briefwisseling met betrekking tot een aankoop bod op een bepaald perceel 18/05/2020
Avis n° 44 Concernant l’accès au dossier complet relatif à une éventuelle autorisation donnée à un operaton gsm 18/05/2020
Advies 43 Met betrekking tot een kopie van alle notulen opgemaakt tijdens vergaderingen van de GEES 18/05/2020
Advies 42 Met betrekking tot een kopie van alle notulen opgemaakt tijdens vergaderingen van de Economic Risk Management Group 18/05/2020
Advies 41 Met betrekking tot een antwoord op een aantal vragen met betrekking tot het geplande asielzoekersopvangcentrum in de gemeente Kalmthout 18/05/2020
Advies 40 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen en adviezen van de Risk Assessment Group 18/05/2020
Advies 39 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen van de Risk Management Group en de Risk Assessment Group 18/05/2020
Advies 38 Met betrekking tot de toegang tot een geheel van documenten die betrekking hebben op de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 27/04/2020
Advies 37 Met betrekking tot de toegang tot het advies van de Hoge Raad voor Justitie in het raam van de nieuwe selectieprocedure voor het mandaat van directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 27/04/2020
Advies 36 Met betrekking tot de toegang tot alle documenten die betrekking hebben op de gunning voor het uitbaten van een tijdelijk asielcentrum of opvangcentrum voor asielzoekers aan de firlma G4S Care in Kalmthout 27/04/2020
Advies 35 Met betrekking tot de toegang tot de richtlijnen Task Force GPI, waarvan sprake in de Ministeriële Omzendbrief GPI 94 27/04/2020
Advies 34 Met betrekking tot de toegang tot de aanbestedingsdocumenten tussen het Agentschap Fedasil en 4Gs over het tijdelijk opvangcentrum in Kalmthout 27/04/2020
Advies 33 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. het personeels- en managementplan van de Regie der Gebouwen 01/04/2020
Advies 32 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van facturen en bestelbons 01/04/2020
Avis n° 31 Concernant l’accès à des pièces préalables à une réunion et au procès verbal et minutes de cette réunion 01/04/2020
Advies 30 Met betrekking tot de toegang tot inspectieverslagen en een overzicht van de opgelegde administratieve boetes van de Voetbalcel 01/04/2020
Avis n° 29 Concernant l’accès à une liste à jour des agents de l’Office des étrangers avec leur numéro de téléphone 01/04/2020
Advies 28 Met betrekking tot alle stukken in het bezit van de FOD Financiën met betrekking tot de aanvrager 01/04/2020
Advies 27 Met betrekking tot het verkrijgen van een lijst van de ondernemingen die een vrijstelling van accijnzen op fossiele brandstoffen hebben gekregen 02/03/2020
Advies 26 Met betrekking tot het verkrijgen van criminaliteitscijfers naar nationaliteit politiezone VLAS 02/03/2020
Advies 25 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 24 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 23 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 22 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 21 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 20 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering en de jaarrekening van de vzw Sociale Cohesie 02/03/2020
Advies 19 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de databank van het nationaal register van beëdigd vertalers, beëdigd tolken en beëdigd vertalers-tolken 17/02/2020
Advies 18 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopie van een fiscaal dossier van een accountantskantoor 17/02/2020
Advies 17 Met betrekking tot het verkrijgen van AIP’s met betrekking tot de luchthaven van Deurne 17/02/2020
Avis n° 16 Concernant la réception d’une copie des listes contenant un bref exposé des déliberations du conseil communal sur des question relatives à la police locale 17/02/2020
Avis n° 15 Concernant la réception d’une copie de la déclaration de créance transmise au médiateur de dettes 17/02/2020
Avis n° 14 Concernant des informations quant à l’affirmation de la position du SPF Finances 17/02/2020
Avis n° 13 Concernant l’accès aux documents liés à l’octroi ou au renouvellement d’une licence pour exploiter un casino 17/02/2020
Advies 12 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de aankomst en vertrekuren van een bepaald treintrajet en van een analysedocument over de stiptheid op dat traject 13/01/2020
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een verslag van een bijeenkomst 13/01/2020
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de brief van de Staatsveiligheid aan de Minister van Justitie waarin ze stelt dat ze de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 13/01/2020
Advies 9 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het ontwerp van koninklijk besluit over de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten 13/01/2020
Avis n° 8 Concernant le manque d’une réponse sur la question sur le nombre de candidats ayant postulé la fonction de conseiller 13/01/2020
Avis n° 7 Concernant l’accès aux documents et échanges concernant le refus de remboursement des frais engagés d’un atelier d’accréditation 13/01/2020
Avis n° 6 Concernant l’accès aux documents en relation avec les procédures d’information et de communication auprès des agents absents 13/01/2020
Avis n° 5 Concernant l’accès aux documents en lien avec l’évaluation dans le cadre d’une candidature pour l’emploi de formateur permanent 13/01/2020
Avis n° 4 Concernant l’accès à certains dossiers concernant des procédures de sanction à l’égard des établissements de jeux de hasard de classe IV 13/01/2020
Advies 3 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de verslagen van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Schenking van de afgelopen vijf jaar 13/01/2020
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in verband met een selectieprocedure 13/01/2020
Avis n° 1 Concernant l’accès aux documents concernant une selection 13/01/2020
Advies 154 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen documenten met betrekking tot de inschrijving van een motorboot 16/12/2019
Advies 153 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen documenten met betrekking tot de verlenging van een startbaan van de luchthaven van Deurne 16/12/2019
Advies 152 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde documenten over twee pilootprojecten van transitiehuizen 16/12/2019
Advies 151 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot informatie uit de burgerlijke stand 16/12/2019
Avis n° 150 Concernant l’accès à une note de service et aux dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de force majeure 16/12/2019
Advies 149 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de Veiligheid van de Staat 16/12/2019
Advies 148 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten die de Staatsveiligheid aan de Vlaamse regering heeft bezorgd 16/12/2019
Avis n° 147 Concernant l’accès aux extraits cadastraux de certaines parcelles 16/12/2019
Advies 146 Met betrekking tot de weigering om inzageen afschrift te verstrekken van het volledige dossier over de weigering tot inschrijving in het bevolkingsregister 16/12/2019
Avis n° 145 Concernant l’accès à une note de service et aux dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été retenue comme cas de force majeure 16/12/2019
Advies 144 Met betrekking tot het verkrijgen van advies over het al dan niet toestaan van een afschrift van het eindrapport dat een asbestdeskundige heeft opgesteld en van de analyses van de genomen stalen 2/12/2019
Advies 143 Met betrekking tot het verkrijgen van een correcte emaillijst van de Franstalige en Nederlandstalige parlementairen en senatoren 2/12/2019
Avis n° 142 Concernant l’accès aux dossiers administratifs concernant un marché public de travaux 2/12/2019
Advies 141 Met betrekking tot het verkrijgen van een integrale kopie van het dossier met betrekking tot de weigering om tot de voltrekking van een huwelijk over te gaan 2/12/2019
Advies 140 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op twee vragen 4/11/2019
Advies 139 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten die betrekking hebben op het terugbetalingsdossier Scenesse 4/11/2019
Advies 138 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een reeks documenten met betrekking tot een geneesmiddel van de firma Nobel Biocare 4/11/2019
Advies 137 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle documenten en/of correspondentie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de klacht die hij had geuit tegen het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 4/11/2019
Avis n° 136 Concernant l’accès aux documents concernant une sélection 4/11/2019
Avis n° 135 Concernant l’accès aux documents concernant une sélection 4/11/2019
Advies 134 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een reeks documenten met betrekking tot een geneesmiddel van de firma Nobel Biocare 4/11/2019
Advies 133 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle documenten en/of correspondentie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de klacht die hij had geuit tegen het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 4/11/2019
Avis n° 132 Concernant l’accès à une liste des lobbyistes 4/11/2019
Avis n° 131 Concernant l’accès aux déclarations d’interêts des collaborateurs de la Ministre de l’environnement 4/11/2019
Advies 130 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de uitgewisselde communicatie tussen de directie van de gevangenis Leuven en de werkplaats boekbinderij 4/11/2019
Advies 129 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het fiscaal dossier 4/11/2019
Avis n° 128 Concernant l’accès aux rapports sur l’antisémitisme 4/11/2019
Avis n° 127 Concernant l’accès à une note de service et aux dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de force majeure 17/10/2019
Advies 126 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de voorgelegde vragen, van de antwoorden van betrokkene op de gestelde vragen en van de correcte antwoorden 17/10/2019
Advies 125 Met betrekking tot het verkrijgen van de straatplannen met de verkeersborden van een bepaald traject 17/10/2019
Advies 124 Met betrekking tot het verkrijgen van charters die betrekking hebben op enerzijds, de functie van overheidsholding en anderzijds, de operaties die worden uitgevoerd voor rekening van de Staat 17/10/2019
Advies 123 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de volledige tekst van de examenopgaven en van de oplossingen van een afgelegde test 17/10/2019
Advies 122 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het administratief dossier en van informatie die op een beslissing betrekking heeft 17/10/2019
Avis n° 121 Concernant une copie du document par lequel l’autorité compétente de la zone de police a informé la direction de la gestion des carrières de la date d’affectation d’une personne 17/10/2019
Avis n° 120 Concernant une copie signée d’un procès-verbal 17/10/2019
Avis n° 119 Concernant l’absence d’une motivation suffisante 17/10/2019
Advies 118 Met betrekking tot het verkrijgen van een studie over de juridische en veiligheidsaspecten van een gedeeltelijke opstelling van het Koninklijk domein van Laken en van het register ‘openbaarheid’ 17/10/2019
Avis n° 117 Concernant l’accès à toutes les pièces composant le dossier de l’asbl acfi_fias relatif au soutien fse dans le cadre de la programmation fédérale docup 2000-2006 23/09/2019
Avis n° 116 Concernant l’accès à l’avis juridique quant à la compétence du comité des droits de l’enfant et la valeur juridique de ses décisions 23/09/2019
Avis n° 115 Concernant l’accès à une note de service et les dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de force majeure 23/09/2019
Advies 114 Met betrekking tot het verkrijgen van een PV waarbij illegale reclame voor een website zonder vergunning werd aangebracht op een bus van De Lijn werd vastgesteld 23/09/2019
Avis n° 113 Concernant l’accès à une copie des examens 23/09/2019
Avis n° 112 Concernant l’accès à toutes les pièces composant le dossier de récuperation d’une somme au profit du SPF Intégration sociale 23/09/2019
Advies 111 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over het actieplan ter preventie van suïcide op de spoorwegen 23/09/2019
Avis n° 110 Concernant l’accès a une copie de l’examen de mathématiques 23/09/2019
Advies 109 Met betrekking tot het verkrijgen van een overzicht van de uitgevoerde controles bij Havian bvba alsook de onderbouwende communicatie hiervan 23/09/2019
Avis n° 108 Concernant l’accès au dossier administratif relatif à la radiation d’une personne des registres de population 23/09/2019
Avis n° 107 Concernant une question concernant l’application de la loi du 11 avril 1994 et la loi du 5 mai 2019 23/09/2019
Advies 106 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van alle stukken die een accountant heeft aangebracht in het kader van een tuchtonderzoek ten laste van hem 5/09/2019
Advies 105 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van het volledige examen dat de betrokkene heeft afgelegd 5/09/2019
Avis n° 104 Concernant une copie d’un nombre de documents relatifs aux évènements d’un repas de corps et d’un changement de poste d’une personne 5/09/2019
Advies 103 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in het volledige fiscaal dossier 5/09/2019
Avis n° 102 Concernant une copie d’une éventuelle décision par laquelle le ministre aurait octroyé le maintien temporaire de l’autorisation d’une ouverture d’une officine pharmaceutique 5/09/2019
Advies 101 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van examenvragen, de antwoorden op de examenvragen en de correcte antwoorden op de test 5/09/2019
Avis n° 100 Concernant une copie de la liste des licences actuellement actives 5/09/2019
Avis n° 99 Concernant une copie de la liste des licences actuellement actives 5/09/2019
Avis n° 98 Concernant une copie des conventions et les dossiers accompagnants et les dossiers administratifs inventoriés accompagnant de certains arrêtés royaux 19/08/2019
Avis n° 97 Concernant une copie des instruments de payements et de documents échangés entre l’Etat et des institutions financières 19/08/2019
Avis n° 96 Concernant une copie du contenu de la déclaration d’acte de violence 19/08/2019
Advies 95 Met betrekking tot het verkrijgen van een aantal documenten die de risicobeoordeling van gewasbeschermers en de bescherming van bijen betreffen 19/08/2019
Avis n° 94 Concernant une copie des dossiers administratifs inventoriés accompagnant certains arrêtés royaux et ministériels 19/08/2019
Advies 93 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de volledige tekst van de examenopgaven en oplossingen over een meerkeuze-examen 19/08/2019
Advies 92 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de volledige tekst van de examenopgaven en oplossingen over een meerkeuze-examen 19/08/2019
Advies 91 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken 19/08/2019
Advies 90 Met betrekking tot het verkrijgen van een volledig afschrift van het dossier van betrokkene dat van ambtswege werd opgestart en inlichting/uitleg in de vorm van een nominatieve lijst met functie van de betrokkenen bij een genomen beslissing 19/08/2019
Advies 89 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten met betrekking tot contracten die de Federale Politie heeft afgesloten met een aantal beveiligingsfirma’s 19/08/2019
Advies 88 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en toelichting van de verbetering van de situationele beoordelingstest en verduidelijking en eventueel inzage in documenten die werden opgesteld voor het mondeling gedeelte van een examen 19/08/2019
Advies 87 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie een onderzoek dat de geneesmiddelencommissie voerde in 1975 naar zwangerschapsdiagnostica 19/08/2019
Avis n° 86 Concernant une copie des documents en possession de l’administration générale de la documentation patrimonale en relation d’un bien 19/08/2019
Advies 85 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie een onderzoek dat de geneesmiddelencommissie voerde in 1975 naar zwangerschapsdiagnostica 19/08/2019
Advies 84 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een integraal afschrift van het fiscaal dossier en alle onderliggende documenten verbonden aan en/of bij de taxatieprocedure die leidde tot de inkohiering van de betwiste belastingaanslag voor het aanslagjaar 2016 19/08/2019
Avis n° 83 Concernant une copie de tout document relatif à certains biens exportés du port d’Anvers vers l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Canada 19/08/2019
Advies 82 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een studie of het resultaat van een rondvraag over het openstellen van het park aan het Koninklijk Paleis te Laken en het mailverkeer tussen de Regie der Gebouwen en derden hierover 19/08/2019
Avis n° 81 Concernant une copie de la partie du procès-verbal qui justifie sa cotation et qui concerne les candidats retenus, qui seront nommés 19/08/2019
Avis n° 80 Concernant une copie des documents en relation avec des contrats que la SNCB a conclu 19/08/2019
Avis n° 79 Concernant une copie de tous les documents relatifs à un licenciement 11/07/2019
Advies 78 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die aantonen dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 11/07/2019
Advies 77 Met betrekking tot het verkrijgen van een hele reeks van documenten met betrekking tot overeenkomsten afgesloten met private veiligheidsfirma’s 11/07/2019
Advies 76 Met betrekking tot het verkrijgen van toelichting bij het verkrijgen van een C-attest 11/07/2019
Advies 75 Met betrekking tot het verkrijgen van een hele reeks van documenten met betrekking tot overeenkomsten afgesloten met private veiligheidsfirma’s 11/07/2019
Advies 74 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die betrekking hebben op een tuchtdossier 11/07/2019
Avis n° 73 Concernant une copie de tous les documents relatifs au refus de transférer la demande 9bis a l’Office des étrangers 11/07/2019
Avis n° 72 Concernant une copie des documents relatif à un immeuble 11/07/2019
Avis n° 71 Concernant une copie de l’ensemble des éléments ayant trait aux décisions de la Commission sur le trafic ferroviaire diffus 11/07/2019
Avis n° 70 Concernant une copie de l’ensemble des documents relatifs à la mise en oeuvre du plan de restructuration par les autorités belges a la Commission européenne 11/07/2019
Avis n° 69 Concernant une copie des rapports de mise en oeuvre du plan de restructuration fournis par les autorités belges à la Commission 11/07/2019
Avis n° 68 Concernant une copie des échanges entre la Commission et les autorités belges concernant une plainte 11/07/2019
Avis n° 67 Concernant une copie complète du dossier administratif relatif aux légalisations de plusieurs documents d’état civil auprès du consulat belge a Kinshasa 25/06/2019
Avis n° 66 Concernant l’accès à un rapport d’inspection 25/06/2019
Advies 65 Met betrekking tot een vraag over problemen om met eID in te loggen op overheidswebsites 25/06/2019
Advies 64 Met betrekking tot het verkrijgen van een toelichting over een zin in brief 25/06/2019
Advies 63 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in het dossier van de benoemde kandidaat voor het mandaat van eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen 25/06/2019
Avis n° 62 Concernant une question sur l’application de l’article l1112-10 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 27/05/2019
Avis n° 61 Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers 27/05/2019
Advies 60 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over de bijstand van advocaten bij het eerste verhoor zoals verplicht wordt door de Salduzwetgeving 27/05/2019
Advies 59 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een interne studie over de juridische en veiligheidsaspecten van een gedeeltelijke openstelling van het koninklijk domein van Laken 27/05/2019
Advies 58 Met betrekking tot het verkrijgen van een advies over de toepassing van de openbaarheidswetgeving 27/05/2019
Advies 57 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de interne reglementen van de gesloten centra in België 27/05/2019
Advies 56 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de lopende en de vorige raamovereenkomst van de Regie der Gebouwen met Interim Vastgoedbeheer en van een overzicht van de panden die binnen deze overeenkomsten vielen 27/05/2019
Advies 55 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de afgelopen huurovereenkomst WTC II 27/05/2019
Advies 54 Met betrekking tot het verkrijgen van een advies over de verenigbaarheid van een nieuwe aanpak van de FOD Financiën om de vlotte toegankelijkheid te garanderen met artikel 2, 3° van de wet van 11 april 1994 27/05/2019
Advies 53 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten in het kader van prijsverhogingen van geneesmiddelen 27/05/2019
Advies 52 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten in het kader van prijsverhogingen van een geneesmiddel 27/05/2019
Advies 51 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een erfpachtovereenkomst 27/05/2019
Advies 50 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten met betrekking tot een tuchtprocedure die tegen de aanvrager werd ingediend 27/05/2019
Advies 49 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de klachten over de gesloten centra 27/05/2019
Advies 48 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over het aanbrengen van wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen 27/05/2019
Avis n° 47 Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers 27/05/2019
Advies 46 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die aantonen dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 27/05/2019
Avis n° 45 Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers 27/05/2019
Avis n° 44 Concernant l’accès à un contrat d’un tiers utilisé par l’administation fiscale pour fonder son argumentaire 29/04/2019
Avis n° 43 Concernant l’accès à un contrat d’un tiers utilisé par l’administation fiscale pour fonder son argumentaire 29/04/2019
Advies 42 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een fiscaal dossier 29/04/2019
Advies 41 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een administratief dossier aangemaakt met het oog op de toepassing van artikel 133 en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet 29/04/2019
Avis n° 40 Concernant l’accès au dossier administratif auprès de l’administration de l’Office des Étrangers 29/04/2019
Advies 39 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een juridische nota 29/04/2019
Avis n° 38 Concernant l’accès à l’offre de la société CSL Behring dans le cadre du « plasma tender » 29/04/2019
Avis n° 37 Concernant l’accès à une copie des documents « plasma master file » des firmes qui fournissent le plasma en belgique 29/04/2019
Advies 36 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de documenten die deel uitmaken van een tuchtdossier 29/04/2019
Advies 35 Met betrekking tot het verkrijgen van de gekende luchterfdienstbaarheden op het grondgebied van de gemeente Zaventem 29/04/2019
Advies 34 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een gedeelte van het Luchthavenhandboek EBAW 29/04/2019
Advies 33 Met betrekking tot de inroepbaarheid van de uitzonderingsgrond ‘kennelijke onredelijkheid’ 1/04/2019
Avis n° 32 Concernant des questions sur l’accès à des documents d’une zone de police 1/04/2019
Avis n° 31 Concernant l’accès à un dossier administratif 1/04/2019
Advies 30 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het officieel advies vanwege de FOD BiZa over het Migratiepact 1/04/2019
Advies 29 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de algemene dienstvoorwaarden voor de uitbating van postwinkels 1/04/2019
Advies 28 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het volledige dossier van een bepaalde persoon 1/04/2019
Avis n° 27 Concernant l’accès à certains dossiers de demande et d’octroi de licenses 1/04/2019
Advies 26 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die aantonen dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 1/04/2019
Avis n° 25 Concernant l’accès a un dossier intégral 1/04/2019
Advies 24 Met betrekking tot het verkrijgen van vertrouwelijke documenten en het gebruik van een vertrouwelijkheidsverklaring 1/04/2019
Avis n° 23 Concernant l’accès aux documents à l’appui de la demande d’une personne 5/03/2019
Avis n° 22 Concernant l’accès aux directives par lesquelles il serait interdit aux agents de faire application de la théorie du retrait des actes administratifs 5/03/2019
Advies 21 Met betrekking tot het verkrijgen van de goedkeuringsbeslissing van de Controledienst der Ziekenfondsen waarbij het CM de premies en franchise van het Mediko Plan kan wijzigen 5/03/2019
Advies 20 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de FEDERALE POLITIE 5/03/2019
Advies 19 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot alle lopende overeenkomsten waarbij de Regie der Gebouwen delen van de Thesaurie ter beschikking stelt en de stedenbouwkundige en milieuvergunningen van dit gebouw 11/02/2019
Advies 18 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken 11/02/2019
Advies 17 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 11/02/2019
Advies 16 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken 11/02/2019
Advies 15 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een fiscaal dossier en tot de dossiers van invordering ten aanzien van medeveroordeelden in een strafzaak inzake douane-overtredingen 11/02/2019
Avis n° 14 Concernant informations concernant l’octroi d’un subside qui paraît discutable pour les riverains 11/02/2019
Advies 13 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten met betrekking tot de situatie in Libië 14/01/2019
Advies 12 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. een ingestelde rechtsvordering tot collectief herstel 14/01/2019
Advies 11 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. bedrijven met tegoeden in Libië 14/01/2019
Advies 10 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië 14/01/2019
Advies 9 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten in het bezit van de ondernemingsrechtbank Gent 14/01/2019
Advies 8 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten de niet-vergunde export van chemicaliën naar Syrië 14/01/2019
Avis n° 7 Concernant des copies de formulaires de questions 14/01/2019
Advies 6 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. het onderhoud van de Koninklijke Serres van Laken 14/01/2019
Advies 5 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het volledig dossier over de installatie van windturbines 14/01/2019
Avis n° 4 Concernant l’accès au dossier auprès de l’office des étrangers 14/01/2019
Advies 3 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 14/01/2019
Advies 2 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 14/01/2019
Advies 1 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 14/01/2019
Advies 125 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op een reeks vragen 17/12/2018
Advies 124 Met betrekking tot het verkrijgen van een rapport intern onderzoek met betrekking tot gemelde onregelmatigheden 17/12/2018
Avis n° 123 Concernant l’accès aux dossiers en applicaton de l’arrête ministériel du 30 septembre 2002 17/12/2018
Advies 122 Met betrekking tot het verkrijgen van de goedkeuringsbeslissing van de Controledienst der Ziekenfondsen waarbij het CM de premies en franchise van het Mediko Plan kan wijzigen 17/12/2018
Advies 121 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het verslag van de dossierbespreking 17/12/2018
Advies 120 Met betrekking tot het verkrijgen een kopie een PSDdossier/ rapport van zijn cliënt 03/12/2018
Advies 119 Met betrekking tot het verkrijgen een kopie van zijn eigen PSD-dossier/rapport 03/12/2018
Advies 118 Met betrekking tot het verkrijgen een elektronische afschrift van een e-mail 03/12/2018
Advies 117 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie van bepaalde ondernemingen die vrijstelling van belasting ontvangen 03/12/2018
Advies 116 Met betrekking tot de inzage in het volledige selectiedossier voor het behalen van een directiebrevet 19/11/2018
Advies 115 Met betrekking tot de inzage van de facturen op de naam van een firma die in de CGAB werden geregistreerd 05/11/2018
Avis n° 114 Concernant l’accès au rapport d’instruction 05/11/2018
Avis n° 113 Concernant l’accès aux documents d’une personne morale auprès de l’AFSCA 05/11/2018
Avis n° 112 Concernant l’accès au dossier fiscal 05/11/2018
Advies 111 Met betrekking tot de toegang tot alle documenten die verband houden met door de Kansspelcommissie opgestarte sanctieprocedures tegen vergunninghouders klasse B die werden gesteund op de niet-exploitatie van de vergunning 05/11/2018
Advies 110 Met betrekking tot de toegang tot onderhoudscontracten en aanbestedingsdocumenten met betrekking tot het Koninklijk Paleis te Brussel en het Kasteel te Laken 05/11/2018
Advies 109 Met betrekking tot de plan en het advies over de opportuniteit van een reis naar het buitenland door leden van de Koninklijke Familie 08/10/2018
Avis n° 108 Concernant la communication de la décision ayant procédé à la désignation du tiers candidat pour une fonction de chef d’atelier 08/10/2018
Advies 107 Met betrekking tot de toegang tot een detentiedossier 08/10/2018
Advies 106 Met betrekking tot aankoopfacturen groente en fruit 08/10/2018
Advies 105 Met betrekking tot de mogelijkheid om toegang tot een bestuursdocument te weigeren omdat de informatie erin aanleiding kan geven tot misvatting 08/10/2018
Advies 104 Met betrekking tot het gebruik van elektronische platforms voor aanvragen om toegang tot bestuursdocumenten 08/10/2018
Avis n° 103 Concernant l’accès au cahier spécial des charges pour la rénovation de la tour des Finances 17/09/2018
Advies 102 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de brieven die werden verstuurd aan de FOD Financiën door de aanvrager 17/09/2018
Advies 101 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de nota’s die het Rekenhof opmaakt na nazicht van het jaarverslag en de rekeningen van de Koninklijke Schenking 17/09/2018
Advies 100 Met betrekking tot het verkrijgen van de data van de bezettingsgraad per treinlijn en van de ITRIS-toestellen 17/09/2018
Advies 99 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een integriteitsstudie bij het Antwerpse politiekorps 20/08/2018
Avis n° 98 Concernant l’accès à des directives reprenant les situations dans lesquelles une régularisation est accordée 20/08/2018
Avis n° 97 Concernant l’accès d’un dossier à l’Office des étrangers 20/08/2018
Advies 96 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een proces-verbaal van de Hoge Raad dat door alle leden is goedgekeurd en de briefwisseling die het bureau of de Hoge Raad heeft ontvangen m.b.t. de installatievergadering van de NGROD in 2016 20/08/2018
Avis n° 95 Concernant l’accès à une copie de l’audit de performance des services vétérinaires belges 20/08/2018
Advies 94 Met betrekking tot het verkrijgen van een toelichting hoe de VDAB naar bepaalde informatie verwijst en/of wie de VDAB die informatie heeft gegeven 20/08/2018
Avis n° 93 Concernant l’accès à la lettre de créance ou de l’introduction présentée par le consul général de belgique à Jérusalem, en sa qualité de représentant auprès de l’autorité palestinienne 20/08/2018
Avis n° 92 Concernant l’accès à des décisions en la matière de la part de la commission artiste 20/08/2018
Avis n° 91 Concernant l’accès à des décisions d’octroi ou de refus des allocations de chômage aux artistes 20/08/2018
Advies 90 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde informatie 12/07/2018
Advies 89 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten waarin het antwoord op bepaalde vragen is terug te vinden 12/07/2018
Avis n° 88 Concernant l’accès à tous les dossiers administratifs concernant les titres « mcs » 12/07/2018
Advies 87 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en kopies van documenten die tot het passend gevolg hebben geleid 12/07/2018
Advies 86 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het volledige fiscaal dossier 12/07/2018
Avis n° 85 Concernant une question sur une demande de communiquer des informations relatives aux collaborateurs des cabinets des membres du collège provincial 12/07/2018
Advies 84 Met betrekking tot het verkrijgen van een reeks documenten de Orde der Dierenartsen 12/07/2018
Advies 83 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een ontwerp van koninklijk besluit 12/07/2018
Advies 82 Met betrekking tot het verkrijgen van alle verslagen, adviezen, nota’s .. van de Taxatiecommissie geformuleerd t.a.v. de rechtbank, de stafhouder of partijen over betwistingen die verband houden met erelonen van advocaten 12/07/2018
Advies 81 Met betrekking tot het verkrijgen van het Normenboek voor schietstanden die door Politie worden gebruikt 26/06/2018
Advies 80 Met betrekking tot het verkrijgen van de National Competent Authority Reports die het FAGG sinds 2013 heeft opgesteld 26/06/2018
Advies 79 Met betrekking tot het verkrijgen van alle meldingen van ‘adverse events’ met betrekking tot medische implantaten die het FAGG sinds 2013 heeft ontvangen 26/06/2018
Advies 78 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten over klinische testen van implantaten (risicoclass III) sinds 2013 26/06/2018
Advies 77 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten sinds 2013 over inspecties die het FAGG uitvoerde bij fabrikanten van medische implantaten 26/06/2018
Advies 76 Met betrekking tot het verkrijgen van alle documenten die het FAGG vanaf 2013 heeft opgesteld met betrekking tot de terugroeping van medische implantaten 26/06/2018
Advies 75 Met betrekking tot het verkrijgen van alle audits van de Belgische notified bodies SGS Belgium en Apragaz die het FAGG heeft uitgevoerd sinds 2013 26/06/2018
Advies 74 Met betrekking tot het verkrijgen van alle verslagen van vergaderingen van de Evaluatiecommissie voor de medische hulpmiddelen sinds 2013 26/06/2018
Advies 73 Met betrekking tot het verkrijgen van alle incidentendossiers over implantaten die het FAGG sinds 2013 heeft opgesteld 26/06/2018
Advies 72 Met betrekking tot het verkrijgen van de notulen van de vergaderingen van de Kansspelcommissie 26/06/2018
Avis n° 71 Concernant l’accès à une lettre de plainte 26/06/2018
Avis n° 70 Question d’une commune relative à la mise à disposition des données cadastrales 26/06/2018
Advies 69 Met betrekking tot het verkrijgen van een ondertekende gebruiksovereenkomst voor spoorweginfrastructuur tussen Infrabel en NMBS 26/06/2018
Advies 68 Met betrekking tot het verkrijgen van een ondertekende gebruiksovereenkomst voor spoorweginfrastructuur tussen Infrabel en NMBS 26/06/2018
Avis n° 67 Sur le refus d’accès au rapport établi par l’administration fiscale américaine 26/06/2018
Advies 66 Met betrekking tot het verkrijgen van de bedragen die sinds de huidige legislatuur ten voordele van een advocatenkantoor zijn vastgelegd en vereffend door de FOD Justitie 04/06/2018
Avis n° 65 Sur le refus d’accès aux documents administatifs liés aux épreuves de promotion 04/06/2018
Avis n° 64 Sur le refus d’accès aux listings individualisés 04/06/2018
Advies 63 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 62 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 61 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 60 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 59 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 58 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 57 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 56 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 55 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 54 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 53 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 52 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 51 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 50 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 49 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Advies 48 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle studies en adviezen besteld in de huidige legislatuur 04/06/2018
Avis n° 47 Sur le refus d’accès aux avis d’admission dans la liste des spécialistes pharmaceutiques remboursables 04/06/2018
Advies 46 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een verzoek vanuit een departement van de Vlaamse overheid aan Belgocontrol en het antwoord hierop met betrekking tot ongebruikte FM-frequenties 04/06/2018
Advies 45 Met betrekking tot het verkrijgen van het volledige nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken 04/06/2018
Advies 44 Met betrekking tot het verkrijgen van afschriften van bijlagen gevoegd bij een besluit 04/06/2018
Advies 43 Met betrekking tot het verkrijgen van een hele reeks van documenten van De Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen 04/06/2018
Advies 42 Met betrekking tot het verkrijgen van alle documenten die betrekking hebben op een fiscaal dossier 04/06/2018
Advies 41 Met betrekking tot de toegang tot informatie die in een databank aanwezig is 07/05/2018
Advies 40 Met betrekking tot het verkrijgen van een brief en de reactie erop met betrekking tot de inzetbaarheid van ongebruikte FM frequenties zoals die aan Vlaanderen werden toegewezen 07/05/2018
Advies 39 Met betrekking tot het verkrijgen van een informatie over meldingen van voorvallen in de Belgische kerncentrales 07/05/2018
Advies 38 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een brief over de wijziging in de kinderbijslag en van andere brieven 07/05/2018
Advies 37 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de interne als de externe audit over de informatiedoorstroming met betrekking tot de F16-gevechtstoestellen 07/05/2018
Advies 36 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten met betrekking tot het doorvoeren van een wijziging in het personeelsstatuut, het NMBSpersoneelsstatuut en zijn evolutie en met betrekking tot de opleiding van treinbestuurders 16/04/2018
Advies 35 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten met betrekking tot het doorvoeren van een wijziging in het personeelsstatuut, het NMBSpersoneelsstatuut en zijn evolutie en met betrekking tot de opleiding van treinbestuurders 16/04/2018
Avis n° 35 Sur le refus d’accès à la liste des jeunes demandeurs d’emploi présents sur la commune d’Aubange, reprenant également leurs coordonnées 16/04/2018
Advies 34 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een brief met betrekking tot de wijziging van de terugbetaling in de medische kosten van haar kinderen gedomicilieerd bij de ex-echtgenoot 16/04/2018
Advies 33 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie met betrekking tot vliegbewegingen op de luchthaven van Deurne 16/04/2018
Advies 32 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van bepaalde documenten en van informatie met betrekking tot vliegbewegingen op de luchthaven van Deurne 16/04/2018
Advies 31 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de toepasselijke wetgeving en van uitleg 16/04/2018
Avis n° 30 Sur le refus d’accès à un procès-verbal d’une séance de la commission d’implantation 16/04/2018
Advies 29 Met betrekking tot documenten met betrekking tot aanstellingen in het kader van de beweging 2018 28/03/2018
Avis n° 28 Sur le refus d’accès à une demande d’autorisation de transfert d’une pharmacie 28/03/2018
Advies 27 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking tot niet doorgegane nucleaire explosies voor civiele doeleinden 28/03/2018
Advies 26 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het “ontwerp KB aanvaardingscommissie en de adviezen van de inspectie” 28/03/2018
Advies 25 Met betrekking tot kennis te kunnen nemen van een administratief dossier voor zover het bestaat 28/03/2018
Advies 24 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de notulen van de zittingen van de raad van bestuur en het directiecomité van de NMBS van de afgelopen anderhalf jaar 28/03/2018
Advies 23 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een “een anonieme klacht” 28/03/2018
Advies 22 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een “alle studies en adviezen die in de huidige legislatuur werden besteld” 28/03/2018
Advies 21 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een “alle studies en adviezen die in de huidige legislatuur werden besteld” 28/03/2018
Avis n° 20 Sur le refus d’accès au dossier d’une promotion 28/03/2018
Advies 19 Met betrekking tot verkrijgen van een kopie van een “ontwerp van kb en de adviezen van de inspectie” 05/03/2018
Advies 18 Met betrekking tot verkrijgen van een kopie van een afgesloten overeenkomst betreffende de oprichting van een windturbine in de haven van Antwerpen 05/03/2018
Advies 17 Met betrekking tot verkrijgen van toegang tot het dossier m.b.t. een vergelijkend examen 05/03/2018
Avis n° 16 Sur le refus d’accès à la décision d’attribution d’un marché public 05/03/2018
Avis n° 15 Demande d’avis sur la notion d’« intérêt » visée à l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration 05/03/2018
Advies 14 Met betrekking tot het verkrijgen van de inhoud van een openbaar register 12/02/2018
Advies 13 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot afgesloten (huur-)overeenkomsten met de Koninklijke Schenking 12/02/2018
Advies 12 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in het rapport van de Federale Ombudsman in het kader van de federale klokkenluidersregeling 12/02/2018
Advies 11 Met betrekking tot het verkrijgen van het aantal personen dat werkzaam is bij een bepaalde firma 12/02/2018
Advies 10 Met betrekking tot het verkrijgen van toelichting over bepaalde cijfergegevens 12/02/2018
Avis n° 9 Relatif à certaines questions 12/02/2018
Advies 8 Met betrekking tot de toegang informatie die in een databank aanwezig is 12/02/2018
Avis n° 7 Relatif à certaines questions sur les mandats et/ou fonctions exercés par une certaine personne 12/02/2018
Avis n° 6 Relatif à certaines questions 12/02/2018
Advies 5 Met betrekking tot de toegang tot de documenten in het fiscaal dossier van de ex-echtgenoot 15/01/2018
Avis n° 4 Question sur l’interpretation générale de la législation sur la publicité 15/01/2018
Avis n° 3 Sur le refus de donner accès aux documents relatifs à une sélection 15/01/2018
Advies 2 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 15/01/2018
Advies 1 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 15/01/2018
Avis n° 63 Sur le refus de donner accès à un dossier d’un marché public 18/12/2017
Advies 62 Betreffende de toegang tot het dossier opgesteld door de Federale Ombudsman in het bezit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Overleg 18/12/2017
Advies 61 Vragen van de gemeente Laarne met betrekking de opmaak van de registers inkomende en uitgaande briefwisseling – Openbaarheid van bestuur & privacywetgeving / inzagerecht van de mandatarissen 18/12/2017
Avis n° 60 Sur le refus de donner accès à un dossier d’allocataire social auprès le CPAS de Tournai 18/12/2017
Advies 59 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle stukken in een fiscaal dossier 18/12/2017
Advies 58 Met betrekking tot vragen met betrekking tot het bestaan van een register met aan asbest-gerelateerde ziektes en overlijdens en de toegang ertoe 18/12/2017
Advies 57 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/12/2017
Advies 56 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/12/2017
Avis n° 55 Sur le refus de donner une copie du rapport de monitoring/d’audit du Centre Etrangers 20/11/2017
Avis n° 54 Sur le refus de donner des copies de toutes les offres d’emploi de 2017 de la Zone de Police Vesdre 20/11/2017
Advies 53 Met betrekking tot eventuele documenten over een project voor een ondergrondse explosie in de Kempen 20/11/2017
Avis n° 52 Sur le refus de donner accès aux statistiques du nombre de voyageurs 20/11/2017
Advies 51 Met betrekking tot de toegang tot een aantal documenten met betrekking tot PMM Wing Service 23/10/2017
Advies 50 met betrekking tot de toegang tot de aanwezigheidslijsten van de bestuursorganen van het FANC 23/10/2017
Advies 49 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de financiële overgangsmaatregelen voor zelfstandigen 23/10/2017
Advies 48 Met betrekking tot de toegang tot het logboek van de provinciale crisiscel opgemaakt in het kader van de treinramp te Wetteren 23/10/2017
Avis n° 47 Sur le refus de donner des réponses aux certaines questions 23/10/2017
Advies 46 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 2/10/2017
Advies 45 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 2/10/2017
Advies 44 Met betrekking tot de toegang tot de documenten die de rechtsbasis en/of motivering vormen voor een beslissing tot weigering om deel te nemen aan een festival 2/10/2017
Advies 43 Met betrekking tot de toegang tot een klacht die werd ingediend bij de BBI 2/10/2017
Advies 42 Met betrekking tot de toegang tot een dossier in het bezit van het RIZIV 2/10/2017
Avis n° 41 Sur le refus de donner des réponses aux certaines questions 2/10/2017
Advies 40 Met betrekking tot de toegang tot het administratief dossier van de FOD Justitie over de uitlevering aan de Russische Federatie 2/10/2017
Advies 39 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de financiële overgangsmaatregelen voor zelfstandigen 2/10/2017
Avis n° 38 Sur le refus de donner accès au dossier administratif en particulier à l’avis motivé de l’autorité compétente qui est à la base de l’interdiction de délivrance de passeport 2/10/2017
Advies 37 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op een protocol tussen een gemeente, de lokale chiro en een meergemeentepolitiezone 2/10/2017
Advies 36 Met betrekking tot een kopie van documenten over een diefstal van wapens 24/04/2017
Advies 35 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot een bevordering 24/04/2017
Advies 34 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot de werking van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën 24/04/2017
Advies 33 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot een bevorderingsprocedure 24/04/2017
Advies 32 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot affichering 24/04/2017
Advies 31 Met betrekking tot een kopie van documenten met betrekking tot een stedenbouwkundig dossier 24/04/2017
Avis n° 30 Sur le refus de délivrer l’ensemble des pièces relatives à une solution pour maintenir une offre continue de dispositifs publicitaires sur le domaine ferroviaire 24/04/2017
Advies 29 Met betrekking tot een kopie van videobeelden 24/04/2017
Advies 28 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie onderbroken evaluatiecyclus tussen POD Belspo en het Algemeen Rijksarchief 27/03/2017
Advies 27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de bijlage bij de richtlijn “instructies betreffende het extremisme” 27/03/2017
Advies 26 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een studie over de fiscale behandeling van verschillende samenlevingsvormen 27/03/2017
Advies 25 Met betrekking tot de impliciete weigering om een aantal documenten te ontvangen met betrekking tot een ingediende klacht tegen een landmeter-expert 06/03/2017
Advies 24 Met betrekking tot het verzoek om antwoorden op een aantal vragen te ontvangen 06/03/2017
Advies 23 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot documenten in een dossier aanwezig bij het Centrum Integriteit van de Federale Ombudsman 06/03/2017
Advies 22 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot klachten en andere documenten van voedselleveranciers, voedseltoeleveranciers en andere bedrijven die levensmiddelen leveren aan bepaalde grootwarenhuizen en hun werkmaatschappijen 06/03/2017
Advies 21 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot de uitbating van een modelluchtvaartterrein 06/03/2017
Advies 20 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten i.v.m. een trainingsprogramma “senior potential program” 06/03/2017
Advies 19 Met betrekking tot de vraag om advies over een ontwerp van ministerieel besluit over de Diplomatieke Commissie 13/02/2017
Advies 18 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 13/02/2017
Advies 17 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een bestuurlijke akte van de lokale politie Leuven 13/02/2017
Advies 16 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle verslagen, teksten, publicaties die betrekking hebben op de professionalisering tot beroepsmajoor in de hulpverleningszone Meetjesland 13/02/2017
Advies 15 Met betrekking tot de weigering om een finaal rapport over de niet-conformiteit met de geclaimde analytische gevoeligheid voor syfilis en de bijhorende correspondentie met de bijhorende correctieve en preventieve acties ter beschikking te stellen 13/02/2017
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om een lijst van namen te ontvangen van de zes inspecteurs van de federale politie die de grote tweetaligheidspremie ontvangen hebben binnen het CIC Limburg 13/02/2017
Advies 13 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van documenten met betrekking tot de applicatie/website ‘kadasterfinder.be’ 13/02/2017
Advies 12 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het ontwerp van kwaliteitshandboek 13/02/2017
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de lijst van de actieve leden en van de verslagen van de vergadering van het lopende kalenderjaar van de Nationale raad voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening 13/02/2017
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van verslagen van de AIG uit 2015 waarnaar de AIG verwijst in zijn jaarverslag 2015 controle op de gedwongen terugkeer 16/01/2017
Advies 9 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van documenten met betrekking tot een aanbesteding en tot het keuringsverslag 16/01/2017
Avis n° 8 Sur le refus de délivrer une liste des secteurs d’activités professionnelles pour lesquels le demandeur est susceptible de postuler un emploi 16/01/2017
Advies 7 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een weigering voor de DVA en de motivering over de weigering van een job als sectiefatiek in de gevangenis 16/01/2017
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Advies 5 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Advies 4 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een rekruterings- en selectiedossier bij de Federale Politie 16/01/2017
Avis n° 3 Sur le refus de délivrer un copie du permis d’urbanisme, la demande de permis et des plans 16/01/2017
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 16/01/2017
Advies 134 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot correspondentie gevoerd door de Nationale Bank van België in 2011 met de CREG en met Electrabel/Engie over het berekenen van de nucleaire rente 20/12/2016
Advies 133 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten over slachtoffers als gevolg van de Belgische wapeninzet tijdens de operatie “Desert Falcon” 20/12/2016
Advies 132 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot gevoerde correspondentie 20/12/2016
Advies 131 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een door de minister met een farmaceutische firma afgesloten contract 20/12/2016
Advies 130 Met betrekking tot de weigering om bepaalde documenten te verbeteren en aan te vullen 20/12/2016
Advies 129 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de operatie “inherent Resolve” 20/12/2016
Advies 128 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een examendossier 22/11/2016
Advies 127 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een (af)leveringsbon 22/11/2016
Advies 126 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten i.v.m. een trainingsprogramma “senior potential program” 22/11/2016
Advies 125 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot drie inspectieverslagen van de AIG 22/11/2016
Advies 124 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de briefwisseling gevoerd tussen de advocaat en leidinggevende ambtenaren 22/11/2016
Avis n° 123 Demande suite aux demandes émises par la plateforme informatique « transparencia » d’accéder à certains documents administratifs 22/11/2016
Advies 122 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie tussen P&O Belspo en het Rijksarchief m.b.t. een onderbroken evaluatiecyclus 22/11/2016
Advies 121 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de briefwisseling gevoerd tussen de advocaat en leidinggevende ambtenaren 22/11/2016
Advies 120 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie tussen P&O Belspo en het Rijksarchief m.b.t. een onderbroken evaluatiecyclus 22/11/2016
Advies 119 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de briefwisseling gevoerd tussen de advocaat en leidinggevende ambtenaren 22/11/2016
Advies 118 Met betrekking tot de weigering om alle mails te bezorgen die tussen een zaakvoerder en het FAVV gedurende een bepaalde periode werden uitgewisseld 24/10/2016
Advies 117 Met betrekking tot de weigering om een pv van vaststelling door een gerechtsdeurwaarder te bezorgen 24/10/2016
Avis n° 116 Question sur l’application de la loi du 11 avril 1994 sur les documents qui se trouvent dans les dossiers en relation des autorisations de transferts internationaux de données à caractère personnel 24/10/2016
Advies 115 Met betrekking tot de weigering om een overzicht van de bij Delcredere ingediende exportverzekeringsdossiers met betrekking tot wapens, munitie en gerelateerd materieel te bezorgen 24/10/2016
Advies 114 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige dossier dat bij UNIA werd aangelegd als gevolg van een klacht 24/10/2016
Advies 113 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot de begroting 24/10/2016
Advies 112 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het fiscaal dossier van een onderneming 24/10/2016
Advies 111 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een ontwerpbrief en een officiële communicatie 24/10/2016
Advies 110 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot evaluatiefiches van een schriftelijk examen 26/9/2016
Advies 109 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een document afkomstig van het parket aanwezig in een fiscaal dossier 26/9/2016
Avis n° 108 Sur le refus de donner accès à une copie de la grille de correction au regard des réponses que le demandeur avait fournies au test 26/9/2016
Avis n° 107 Sur le refus implicite de donner accès aux documents en relation des coûts supplémentaires pour les zones de secours 26/9/2016
Advies 106 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot bevorderingen 26/9/2016
Advies 105 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot bevorderingen 26/9/2016
Advies 104 Met betrekking tot de mogelijkheid van het niet langer beantwoorden van aanvragen tot openbaarmaking 5/9/2016
Advies 103 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de procureur des Konings 5/9/2016
Advies 102 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 5/9/2016
Advies 101 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige dossier van de PSD over zijn eigen zaak 5/9/2016
Avis n° 100 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 99 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 98 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 97 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 96 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 95 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 94 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 93 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 92 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 91 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 90 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 89 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 88 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 87 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 5/9/2016
Avis n° 86 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Avis n° 85 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Avis n° 84 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Avis n° 83 Sur le refus de donner une liste exhaustive des membres faisant partie d’un cabinet 1/8/2016
Advies 82 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de voorbereidende fiches/investeringsvragen/overzichten zowel van Infrabel, de NMBS en de gewestregeringen 5/9/2016
Advies 81 Met betrekking tot de gedeeltelijke weigering om toegang te verlenen tot het fiscaal dossier 5/9/2016
Advies 80 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot tuchtdossiers van derden 5/9/2016
Advies 79 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten met betrekking tot bevorderingen 5/9/2016
Advies 78 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 5/9/2016
Advies 77 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een wachtlijst voor wat betreft werk voor gedetineerden 5/9/2016
Advies 76 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscale dossier 5/9/2016
Avis n° 75 Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa soeur et la classification de son handicap 1/8/2016
Advies 74 Met betrekking tot de publicatie van bepaalde gegevens uit de verslagen van het college van burgemeester en schepenen 1/8/2016
Advies 73 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot een fiscaal dossier 1/8/2016
Advies 72 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot een reeks brieven van 1 augustus 2002 1/8/2016
Advies 71 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot een proces-verbaal van vaststellingen en verklaringen 1/8/2016
Advies 70 Met betrekking tot de weigering toegang te geven tot de lijst van negatieve selectie en de verdeelsleutel met datum van verdeling van de lijst “negatieve selectie” 1/8/2016
Advies 69 Met betrekking tot de weigering om de notulen van de vergaderingen van het bureau van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik openbaar te maken 1/8/2016
Advies 68 Met betrekking tot de weigering om de notulen van de vergaderingen van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik openbaar te maken 1/8/2016
Advies 67 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde informatie over een faillissement 1/8/2016
Advies 66 Met betrekking tot de weigering om een aantal documenten ter verstrekking met betrekking tot het onderwerpen van personen van de Dominicaanse Republiek aan de luchthaventransitvisumplicht 1/8/2016
Avis n° 65 Sur le refus de donner des explications détaillées en ce qui concerne le revenu de remplacement de sa soeur et la classification de son handicap 1/8/2016
Advies 64 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een sociaal verslag 5/7/2016
Advies 63 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een rapport opgesteld ten behoeve van het Beheerscontroleorgaan van de RSZ 5/7/2016
Avis n° 62 Sur le refus de donner accès aux plans des permis d’urbanisme 5/7/2016
Advies 61 Met betrekking tot de impliciete weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen 5/7/2016
Advies 60 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het dossier over een ‘verkoop’ met middelen van het stedenfonds 5/7/2016
Advies 59 Met betrekking tot de impliciete weigering om nadere toelichting te geven bij een bestuursdocument 5/7/2016
Advies 58 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten voor een opdracht tot het leveren en plaatsen van elektrische inrichtingen voor commandowagens 5/7/2016
Avis n° 57 Sur le refus de donner accès du dossier fiscal à l’origine d’un dégrèvement litigieux 7/6/2016
Advies 56 Met betrekking tot het niet verstrekken van adviezen waarover nochtans een positieve beslissing was gegeven 7/6/2016
Advies 55 Met betrekking tot het verkrijgen van de financiële resultaten van een horecabedrijf 7/6/2016
Advies 54 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een advies van de Belgische Mededingingsautoriteit over havenarbeid 7/6/2016
Advies 53 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten voor een opdracht tot het leveren en plaatsen van elektrische inrichtingen voor commandowagens 7/6/2016
Advies 52 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de gepubliceerde jaarrekeningen van de bedrijven gevestigd in de provincie Antwerpen 7/6/2016
Avis n° 51 Sur le refus de donner accès aux documents administratif en relation d’une amende administative 7/6/2016
Advies 50 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de jaarrekeningen en jaarverslagen van de orde van Architecten 7/6/2016
Avis n° 49 Sur le refus de donner accès au document administratif qui a servi de base à la sélection ou aux choix des clients 7/6/2016
Advies 48 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot twee instructies 7/6/2016
Advies 47 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten van een evaluatietest van de generieke competenties 10/5/2016
Advies 46 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de overeenkomst voor de uitbating van het asielcentrum Reno in Gent 18/4/2016
Advies 45 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de Chroom6 problematiek in de stelplaats Gentbrugge 18/4/2016
Advies 44 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het financieel plan van de NMBS voor de periode 2016-2020 18/4/2016
Avis n° 43 Sur le refus de donner une réponse à des questions 18/4/2016
Advies 42 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een gemeentelijk politiereglement 18/4/2016
Advies 41 Advies uit eigen beweging over de toepassing van de wet van 11 april 1994 op hulpverleningszones 18/4/2016
Advies 40 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op hulpverleningszones 18/4/2016
Avis n° 39 Sur le refus de donner accès aux documents dans le dossier administratif relatif au recouvrement de droits à charge de la Fédération de Russie 18/4/2016
Avis n° 38 Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast 18/4/2016
Advies 37 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle stukken in het fiscaal dossier 18/4/2016
Avis n° 36 Sur le refus de donner accès à l’audit de B-Fast 18/4/2016
Advies 35 Met betrekking tot het niet vrijgeven van een rapport “Ex-post evaluatie van de duurzaamheid van 10 interventies van de Belgische gouvernementele samenwerking” 21/3/2016
Advies 34 Met betrekking tot het niet reageren op een ingediende klacht 21/3/2016
Advies 33 Met betrekking tot de gedeelte weigering om toegang te verlenen tot documenten in een dossier over een ingediende klacht 21/3/2016
Avis n° 32 Sur le refus de donner accès au dossier personnel d’une commune 21/3/2016
Advies 31 Met betrekking tot het geacht onvolledig ingaan op een vraag tot informatie over de organisatiecultuur van Defensie en eventuele gerelateerde info of studies of werkdocumenten of andere bestuursdocumenten die hier betrekking op hebben 21/3/2016
Advies 30 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot een examendossier 21/3/2016
Avis n° 29 Sur le refus implicite de donner accès à l’intégralité du dossier en relation avec une paiement d’une taxe communale pour frais d’enlèvement et de nettoyage de la voie publique 21/3/2016
Avis n° 28 Sur le refus de donner information sur des litiges dans le cadre desquels un contribuable mettait en cause la légalité en tant que telle des centimes additionnels communaux au précompte immobilier 21/3/2016
Avis n° 27 Sur le refus implicite de donner accès à deux documents formulaire 181 interrompant la prescription du recouvrement 29/2/2016
Advies 26 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de documenten met betrekking tot een examen 29/2/2016
Advies 25 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot brief van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie 29/2/2016
Advies 24 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een situationele beoordelingstest 29/2/2016
Advies 23 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot observatiefiches en meldingsverslagen 29/2/2016
Advies 22 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle stukken in het fiscaal dossier 29/2/2016
Avis n° 21 Sur le refus de donner accès à un dossier administratif dans le cadre de la contestation de deux décisions prises le 2 décembre 2015 29/2/2016
Avis n° 20 Sur le refus implicite de donner accès à des informations sur des lacune(s), erreur(s) dans un dossier 29/2/2016
Advies 19 Met betrekking tot de weigering om meer informatie te verstrekken over de klachten tegen taxichauffeurs in Gent 29/2/2016
Advies 18 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te bezorgen van het verslag aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds 1/2/2016
Advies 17 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verkrijgen van het volledige werkdossier van de PSD 1/2/2016
Advies 16 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van een bestuursdocument van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur 1/2/2016
Avis n° 15 Sur le refus de donner accès à l’ensemble des documents administratifs justifiant du dégrèvement de précompte immobilier et des documents comportant la preuve des paiements par le ou les contribuables des impôts en cause 1/2/2016
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot documenten in het bezit van de procureur-generaal 1/2/2016
Advies 13 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 12 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot een examendossier 1/2/2016
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot een fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het documenten van de verslaggever van het Genootschap van Notarissen Vlaams-Brabant naar aanleiding van een ingediende klacht 1/2/2016
Advies 9 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 8 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 7 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot het volledige fiscaal dossier 1/2/2016
Advies 5 Met betrekking tot de weigering om toegang te geven tot de voorbereidende fiches per investering uitgaande van Infrabel 11/1/2016
Advies 4 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te geven tot het fiscale dossier 11/1/2016
Advies 3 Met betrekking tot het niet ontvangen van een digitale kopie van auditrapporten en andere rapporten opgemaakt door de Dienst Godsdiensten en Vrijzinnigheid van de FOD Justitie 11/1/2016
Avis n° 2 Sur le refus de donner accès à tous les documents relatifs à l’exercice d’une fonction supérieure A4 à la division pénale de la DG Législation du SPF Justice 11/1/2016
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om opzoekingen te verrichten in de akten van de burgerlijke stand 11/1/2016
Advies 100 Over de weigering om toegang te verlenen tot een dossier met betrekking tot de overbrenging van een andere officina door een derde partij 21/12/2015
Advies 99 Vraag over de interpretatie van de wet betreffende de openbaarheid van bestuur in geval van samenloop met een gerechtelijke procedure 21/12/2015
Advies 98 Over de weigering tot het verlenen van toegang tot bepaalde documenten uit een fiscaal dossier 21/12/2015
Advies 97 Over de weigering om beslissingen en andere bestuursdocumenten met betrekking tot de aankoop van kaliber .300 whisper wapens openbaar te maken 21/12/2015
Advies 96 Over de weigering om het evaluatierapport 25 jaar bewakingswet openbaar te maken 21/12/2015
Advies 95 Over de weigering om beslissingen en andere bestuursdocumenten met betrekking tot de aankoop van kaliber .300 whisper wapens openbaar te maken 21/12/2015
Advies 94 Over de weigering om toegang te verlenen tot de inspectierapporten opgesteld naar aanleiding van de inbeslagname van goederen door het FAVV 1/12/2015
Advies 93 Over de weigering om toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten over de overeenkomst over de principes aangaande een af te sluiten akkoord over de levensduurverlenging van de kernreactoren Doel 1 & 2 1/12/2015
Avis n° 92 Sur le refus de donner accès à l’ensemble des documents administratifs comportant la preuve des paiements par le ou les contribuable(s) et de l’attribution à la commune 1/12/2015
Avis n° 91 Sur le refus de donner accès à des explications sur des calculs 1/12/2015
Avis n° 90 Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un mur bâti par la S.A. Cockerill Sambre 1/12/2015
Advies 89 Over de weigering om toegang te verlenen tot testresultaten en de hierover gevoerde correspondentie 1/12/2015
Advies 88 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een aanbestedingsdossier 1/12/2015
Advies 87 Over de weigering om toegang te verlenen tot milieudossiers 26/10/2015
Advies 86 Over de weigering om toegang te verlenen tot processenverbaal 26/10/2015
Avis n° 85 Sur le refus de donner accès à des documents en la possession de Proximus 26/10/2015
Advies 84 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten met betrekking tot een selectieprocedure 26/10/2015
Advies 83 Over de weigering om toegang te verlenen tot fiscale informatie over de ex-echtgenoot 26/10/2015
Avis n° 82 Sur le refus de donner accès à des documents et actes administratifs sur la base desquels une décision d’octroi de polices d’assurance-crédit a été pris 26/10/2015
Advies 81 Over de weigering om toegang te verlenen tot een brief verstuurd door een advocaat 26/10/2015
Advies 80 Over de weigering om toegang te verlenen tot een inventaris van extra voordelen van bestuurders van ziekenfondsen ontvangen 26/10/2015
Avis n° 79 Sur le refus de donner accès à un permis socioéconomique délivré à la S.A. AUDIMA ayant pour objet l’extension de la galerie commerciale « Cora » 28/9/2015
Advies 78 Over de weigering om een kopie van een klacht te verlenen 28/9/2015
Advies 77 Over de weigering om een kopie van een risicotaxatie-test te verlenen 28/9/2015
Advies 76 Over de weigering om een kopie van een observatiefiche te verlenen 28/9/2015
Advies 75 Over de weigering om inzage en kopie te verlenen van de erfenisaangifte van zijn grootvader en van zijn overgrootvader 28/9/2015
Advies 74 Over de weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen met betrekking tot een vraag om aangepast werk voor een griffier 28/9/2015
Advies 73 Over de weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen met betrekking tot een vraag om aangepast werk voor een griffier 28/9/2015
Advies 72 Over de weigering om een antwoord te geven op bepaalde vragen met betrekking tot een vraag om aangepast werk voor een griffier 28/9/2015
Advies 71 Over de weigering om toegang te geven tot bepaalde verslagen 28/9/2015
Advies 70 Over de weigering om toegang te geven tot een geregistreerd huurcontract afgesloten door derden 28/9/2015
Advies 69 Over de impliciete weigering om toegang te geven tot een advies uitgebracht door de Provinciale Raad van Limburg van de Orde van Apothekers 28/9/2015
Advies 68 Over de impliciete weigering om toegang te geven tot alle processen-verbaal die werden uitgeschreven naar aanleiding van inspecties 7/9/2015
Advies 67 over de impliciete weigering om toegang te geven tot de ingediende aangifte(s) van nalatenschap en van een eventuele boedelbeschrijving 7/9/2015
Advies 66 Over de weigering om toegang te geven tot de documenten opgemaakt in het kader van een visumaanvraag 7/9/2015
Avis n° 65 Sur le refus de donner accès à des informations sur l’évolution des indices spécifiques visés à l’art. 138bis- 4, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre 7/9/2015
Avis n° 64 Sur le refus de donner accès à la décision motivée et au détail des données chiffrées ayant présidé à la décision de la Banque Nationale de Belgique, autorisant ainsi la SA DKBV et la SA Axa Belgium à augmenter leurs primes 7/9/2015
Avis n° 63 Sur le refus de donner accès au document « relevé des décisions juridiques prises à l’encontre des membres des forces de l’ordre pour l’année 2014 » 7/9/2015
Advies 62 Met betrekking tot de herziening en nadere toelichting van een eerder advies 7/9/2015
Advies 61 Over de weigering om toegang te geven tot het akkoord over de verlengde uitbating van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2 7/9/2015
Advies 60 Over de weigering om toegang te geven tot de documenten in dossiers die geopend werden naar aanleiding van de aanvrager 7/9/2015
Avis n° 59 Sur le refus de donner accès au certificat CE du dispositif médical de diagnostic in vitro « One Touch Ulta » de Lifescan Europe 7/9/2015
Advies 58 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een voorgestelde wijziging aan de wet van 5 augustus 2006 27/7/2015
Avis n° 57 Sur le refus de donner accès à un projet de règlement de police 27/7/2015
Advies 56 Met betrekking tot de weigering om een kopie van TRACES-certificaat INTRA.SK.2014.0005425 te verstrekken 27/7/2015
Advies 55 Met betrekking tot de weigering om een afschrift over een dossier in de ambassade in Manilla te verstrekken 27/7/2015
Advies 54 Met betrekking tot de weigering om inzage en uitleg te verstrekken over de weigering een visa door de dienst Vreemdelingenzaken te verstrekken 27/7/2015
Advies 53 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken waaruit blijkt dat een notaris voldaan heeft aan de verplichting van art. 2 RPO 27/7/2015
Advies 52 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken waaruit de motivering blijkt dat een betrokken onderneming onder het Paritair Comité van de Petroleumnijverheid ressorteert 27/7/2015
Avis n° 51 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec un accord fiscal entre Belgacom S.A. et la Région wallonne 6/7/2015
Advies 50 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken m.b.t. een examen 6/7/2015
Advies 49 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken m.b.t. een examen 6/7/2015
Avis n° 48 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une comparaison des titres et mérites des candidats pour un mandat comme membre du Collège de dirigeants du Service de conciliation fiscale 6/7/2015
Advies 47 Met betrekking tot de weigering om briefwisseling te verstrekken 6/7/2015
Advies 46 Met betrekking tot de weigering om documenten te verstrekken over de werking van een Justitiehuis 6/7/2015
Advies 45 Met betrekking tot interpretatie van de wet van 11 april 1994 6/7/2015
Advies 44 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde documenten m.b.t. problemen met gezondheidsproducten 6/7/2015
Avis n° 43 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Liège 6/7/2015
Advies 42 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een examen 6/7/2015
Advies 41 Met betrekking tot de weigering om een kopie van een instructie te bezorgen 8/6/2015
Advies 40 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een aantal documenten met betrekking tot eventuele problemen met producten van Terumo 8/6/2015
Advies 39 Met betrekking tot de weigering om een kopie van een interne instructie te bezorgen 8/6/2015
Advies 38 Met betrekking tot het niet verkrijgen van een e-mail van de Indische Ambassade met betrekking tot de Tibetaanse gemeenschap in India 8/6/2015
Avis n° 37 Sur le refus de donner accès au certificat CE du dispositif médical de diagnostic in vitro “One Touch Ultra” de Lifescan Europe 8/6/2015
Advies 36 Met betrekking tot genomen beslissingen over de aanwezigheid van soldaten op het grondgebied van de stad Antwerpen 8/6/2015
Avis n° 35 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Avis n° 34 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Bruxelles 8/6/2015
Avis n° 33 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de Verviers 8/6/2015
Avis n° 32 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Avis n° 31 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Avis n° 30 Sur le refus de donner accès aux documents et décisions sur lesquels est fondée la présence actuelle des forces armées dans les rues de différentes communes du Royaume 8/6/2015
Advies 29 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het aanvraagdossier en de verstrekte adviezen over een domeinconcessie voor de bouw van een energie-atol op de Wenduinebank (De Haan) 8/6/2015
Advies 28 Met betrekking tot het niet verstrekken van documenten met betrekking tot een gevangenisstraf 8/6/2015
Avis n° 27 Sur le refus implicite de donner accès à tout document relatif à l’attribution de l’emploi ou ayant des conséquences sur un emploi de conseiller général 4/5/2015
Avis n° 26 Sur le refus implicite de donner accès à une copie intégrale d’une note du service juridique qui a opéré un revirement fondamental dans la manière de calculer la durée de la carrière 4/5/2015
Advies 25 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het aanvraagdossier en de verstrekte adviezen over een domeinconcessie voor de bouw van een energie-atol op de Wenduinebank (De Haan) 4/5/2015
Avis n° 24 Sur le refus implicite de donner accès aux tableaux nominatifs de vote d’un syndic 13/4/2015
Avis n° 23 Sur le refus de donner accès aux documents qui révèlent les motifs justifiant les principaux dégrèvements octroyés en matière de centimes additionnels communaux 13/4/2015
Advies 22 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot werknota’s en informatie-uitwisseling 13/4/2015
Advies 21 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een instructie 13/4/2015
Advies 20 Met betrekking tot de impliciete weigering om informatie te verstrekken over het gevolg dat aan een klacht is gegegeven 13/4/2015
Advies 19 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op de toegang tot klachtendossiers 13/4/2015
Avis n° 18 Sur l’accès aux documents qui révèlent la position de la Belgique sur des décisions de l’Union européenne 13/4/2015
Avis n° 17 Sur le refus de donner une copie d’une réaction sur un licenciement 2/3/2015
Advies 16 Met betrekking tot de weigering om toegang te krijgen tot een vergunningsaanvraag en een vergunningsbeslissing afgeleverd door de FOD Financiën 2/3/2015
Advies 15 Met betrekking tot de moeilijkheden die werden ondervonden om toegang te krijgen tot inspectieverslagen van het FAVV 2/3/2015
Avis n° 14 Sur le refus de donner une copie d’un rapport du service d’incendie 2/3/2015
Advies 13 Met betrekking tot de moeilijkheden die werden ondervonden om toegang te krijgen tot inspectieverslagen van het FAVV 2/3/2015
Advies 12 Met betrekking tot de impliciete weigering om een advies over de toekenning van de uitbating van de 112-Ambulancedienst in Zele 2/3/2015
Avis n° 11 Sur l’application de la loi du 11 avril 1994 au Centre interfédéral pour l’égalité des Chances 2/3/2015
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om nadere toelichting te geven over de motieven op grond waarvan een beslissing werd genomen 2/2/2015
Avis n° 9 Sur le refus de donner accès au contrat « concernant la cession de la majorité des parts détenues par l’Etat dans l’aéroport de Bruxelles national » 2/2/2015
Advies 8 Met betrekking tot de weigering om een van het volledige fiscaal dossier te verstrekken 2/2/2015
Avis n° 7 Sur l’accès aux documents concernant l’introduction de deux procédures devant le Conseil d’Etat 12/1/2015
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om een convenant met betrekking tot de verlenging van de levensduur van een kerncentrale in Tihange 12/1/2015
Advies 5 Met betrekking tot de weigering om documenten en informatie te verstrekken over een procedure tot het toekennen van een verblijfsvergunning en over een gezinshereniging 12/1/2015
Advies 4 Met betrekking tot de weigering om informatie te verstrekken over de gevolgen van een eventueel ontslag 12/1/2015
Advies 3 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een databank met rechtspraak 12/1/2015
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van de vergaderingen van de Federale Wapendienst 12/1/2015
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om bepaalde documenten te verstrekken met betrekking tot een bevorderingsprocedure 12/1/2015
Advies 96 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen TRACES-certificaten 16/12/2014
Advies 95 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een afschrift van de historiek der inschrijvingen in het bevolkingsregister voor een pand 16/12/2014
Advies 94 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot notulen van de NMBS 24/11/2014
Avis n° 93 Sur l’accès aux documents qui révèlent la position de la Belgique sur des décisions de l’Union européenne 24/11/2014
Avis n° 92 Sur l’accès à un rapport du service de population 24/11/2014
Advies 91 Met betrekking tot de weigering om bestand die parameters bevatten m.b.t. een dataminingmodel in het kader van de personenbelasting 24/11/2014
Advies 90 Met betrekking tot de weigering om inzage te verlenen tot dossiers met betrekking tot wetenschappelijke manifestaties gesponsord door de farmaceutische sector 24/11/2014
Advies 89 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een kopie van de “Request for Information” m.b.t. gevechtsvliegtuigen 24/11/2014
Avis n° 88 Sur l’accès à des documents en relation avec un dossier fiscal 27/10/2014
Advies 87 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de notulen van enkele vergaderingen van het Directiecomité 27/10/2014
Advies 86 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de plannen van de nutsleidingen 27/10/2014
Advies 85 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van de verslagen van de interprovinciale vergaderingen 27/10/2014
Advies 84 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van een dossier bij de Federale Ombudsman 27/10/2014
Advies 83 Met betrekking tot de weigering om een kopie te verstrekken van het referentiebestand van het statuut van de artsen en de tandartsen 27/10/2014
Advies 82 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de notulen van enkele vergaderingen van het Directiecomité 27/10/2014
Advies 81 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de notulen van enkele vergaderingen van het Directiecomité 27/10/2014
Advies 80 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de notulen van enkele vergaderingen van het Directiecomité 27/10/2014
Advies 79 Met betrekking tot impliciete weigering om toegang te verlenen tot de notulen van enkele vergaderingen van het Directiecomité 27/10/2014
Advies 78 Met betrekking tot weigering om toegang te verlenen tot documenten in een eventueel dossier van het Comité P 27/10/2014
Advies 77 Over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 54 0061/001) 29/9/2014
Advies 76 Met betrekking tot weigering om toegang te verlenen tot een instructie tot invordering 29/9/2014
Avis n° 75 Sur le refus implicite de répondre à des questions et de donner accès à des documents concernant une désignation 29/9/2014
Avis n° 74 Sur le refus de donner accès à un dossier pénitentiaire 1/9/2014
Advies 73 Met betrekking tot weigering om toegang te verlenen tot een examendossier 1/9/2014
Advies 72 Met betrekking tot weigering om toegang te verlenen tot een aankoopdossier 1/9/2014
Advies 71 Met betrekking tot weigering om kopies te geven van akten over de burgerlijke stand 1/9/2014
Avis n° 70 Sur le refus implicite de donner accès à un grand nombre de documents relatifs au fonctionnement de l'Ordre des Médecins vétérinaires 1/9/2014
Advies 69 Met betrekking tot impliciete weigering om toegang te verlenen tot een brief 1/9/2014
Advies 68 Met betrekking tot weigering om toegang te verlenen tot een politieverslag 1/9/2014
Advies 67 Met betrekking tot weigering om toegang te verlenen tot statistische informatie over proefdiergebruik 2013 en formulieren die proefdiergebruikers moeten indienen 1/9/2014
Advies 66 Met betrekking tot een impliciete weigering om toegang te verlenen tot statistische informatie over proefdiergebruik 2013 28/7/2014
Avis n° 65 Sur le refus implicite de donner accès au dossier individuel du demandeur et au classement des candidats pour les heures de cours 28/7/2014
Avis n° 64 Sur un refus implicite de répondre à des questions 28/7/2014
Advies 63 Met betrekking tot een weigering om toegang te verlenen tot stukken m.b.t. de evaluatie van resultaten 28/7/2014
Avis n° 62 Sur le refus implicite de répondre à des questions et de donner accès aux documents concernant une désignation 28/7/2014
Advies 61 Met betrekking tot een weigering om toegang te verlenen van een origineel kohier 28/7/2014
Avis n° 60 Sur le refus implicite de donner accès à une instruction fiscale 28/7/2014
Avis n° 59 Sur une demande d'avis 28/7/2014
Advies 58 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van examenvragen van oude examens 30/6/2014
Advies 57 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van examenvragen van oude examens 30/6/2014
Advies 56 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van protocolakkoord voor luchtvaartmaatschappijen 30/6/2014
Avis n° 55 Sur le refus de donner accès au procès-verbal 30/6/2014
Advies 54 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van documenten met betrekking tot bevorderingen 30/6/2014
Advies 53 Met betrekking tot een weigering om toegang te verstrekken tot gevoerde correspondentie 30/6/2014
Advies 52 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van documenten over een fiscaal onderzoek 2/6/2014
Advies 51 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van documenten over een fiscaal onderzoek 2/6/2014
Advies 50 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van documenten over een fiscaal onderzoek 2/6/2014
Avis n° 49 Sur le refus implicite de donner accès à des documents concernant une voirie 2/6/2014
Avis n° 48 Sur le refus implicite de donner des réponses sur certaines questions 2/6/2014
Avis n° 47 Sur le refus de donner accès à une copie d'un rapport d'audit externe 2/6/2014
Avis n° 46 Sur le refus implicite de donner accès à une instruction ministérielle du 15 mars 2012 à Belgocontrol et à toutes les décisions d'application ou d'exécution de celle-ci 2/6/2014
Advies 45 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van verslagen van de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie 2/6/2014
Advies 44 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van bepaalde documenten uit een fiscaal dossier 2/6/2014
Advies 43 Met betrekking tot een weigering tot openbaarmaking van briefwisseling 2/6/2014
Avis n° 42 Sur le refus implicite de donner accès à un avis remis par le service incendie de la Ville de Liège 2/6/2014
Advies 41 Met betrekking tot een vraag om toelichting over de toepassing van de openbaarheidswetgeving op inspectiedocumenten in het bezit van de POD Maatschappelijke Integratie 2/6/2014
Advies 40 Met betrekking tot weigering tot mededeling in afschrift van de documenten in een dossier m.b.t. een vraag voor naamsverandering 2/6/2014
Advies 39 Met betrekking tot een vraag over de toepassing van de openbaarheidswetgeving 5/5/2014
Advies 38 Met betrekking tot documenten in verband met een overlegprocedure 5/5/2014
Advies 37 Met betrekking tot documenten in een penitentiair dossier 5/5/2014
Avis n° 36 Sur le refus implicite de donner accès à des documents en la possession d'un bureau d'avocats 5/5/2014
Advies 35 Met betrekking tot de toegang tot brandweerverslagen 5/5/2014
Advies 34 Met betrekking tot de toepassing van de federale wet op controleverslagen en processen-verbaal 5/5/2014
Advies 33 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot documenten waarop een uitspraak is gebaseerd 28/3/2014
Avis n° 32 Sur le refus implicite de donner accès à des documents en possession d'un bureau d'avocats 31/3/2014
Advies 31 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten m.b.t. een bevorderingsprocedure 31/3/2014
Avis n° 30 Sur le refus implicite de donner accès à des documents en relation avec une enquête sur ordre du SPF Finances 31/3/2014
Advies 29 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van een mutualiteit 31/3/2014
Advies 28 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een administratief rapport 31/3/2014
Advies 27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een rapport van de CREG 31/3/2014
Advies 26 Met betrekking tot de impliciete weigering toegang te verlenen tot het "dossier technische genade" 3/3/2014
Avis n° 25 Sur l'application de la loi du 12 novembre 1997 dans un cas concret 3/3/2014
Avis n° 24 Sur le refus de donner accès aux noms et titres/fonctions des personnes présentes à une réunion 3/3/2014
Avis n° 23 Sur le refus de donner accès au procès-verbal d'une réunion entre le SPF Economie et Ombudsfin 3/3/2014
Advies 22 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de Ombudsdienst Verzekeringen 3/3/2014
Advies 21 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot auditdocumenten 3/3/2014
Advies 20 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een aanstelling als gerechtsdeurwaarder 3/3/2014
Advies 19 Met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een beslissing waarbij zijn parkeerkaart voor mensen met een handicap werd ingehouden 3/3/2014
Advies 18 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten m.b.t. een interne mutatie 3/3/2014
Avis n° 17 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec la commercialisation de chiens ou de chats provenant d'une société slovaque 3/2/2014
Advies 16 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot brandweerverslagen 3/2/2014
Advies 15 Met betrekking tot een vraag over de weigering om toegang te verlenen tot een stuk uit een fiscaal dossier 3/2/2014
Advies 14 Met betrekking tot een weigering om toegang te verlenen tot de berekeningen en vergelijkingen die aan de grondslag liggen van een schattingsverslag 3/2/2014
Advies 13 Met betrekking tot een vraag met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een attest van de Slovaakse bevoegde autoriteiten 6/1/2014
Advies 12 Met betrekking tot een vraag met betrekking tot de impliciete weigering om toegang te verlenen tot documenten van het Auditcomité van de Federale Overheid 6/1/2014
Avis n° 11 Sur le refus de donner accès aux documents en la possession du Procureur du Roi et du Président du Tribunal de Première Instance de Bruxelles 6/1/2014
Advies 10 Met betrekking tot een vraag met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief onderzoek m.b.t. politieambtenaren 6/1/2014
Advies 9 Met betrekking tot een vraag met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief fiscaal dossier 6/1/2014
Advies 8 Met betrekking tot een vraag met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op de Controledienst voor de Ziekenfondsen 6/1/2014
Advies 7 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de notulen van het directiecomité en van de verslagen van de wetenschappelijke raden van de instellingen onder Belspo 6/1/2014
Avis n° 6 Sur le refus de donner accès au procès-verbal d'une réunion 6/1/2014
Avis n° 5 Sur le refus de donner accès à certaines lettres 6/1/2014
Avis n° 4 Sur le refus de donner accès aux noms et titres des personnes 6/1/2014
Advies 3 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot alle documenten m.b.t. een aangekondigde fusie van twee politiezones 6/1/2014
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een lijst van websites die werden geblokkeerd 6/1/2014
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten waarop de directeur van de gevangenis van Leuven Centraal zich heeft gebaseerd voor zijn advies over een aanvraag tot het verkrijgen van penitentiair verlof 6/1/2014
Advies 55 Met betrekking tot de weigering om toegang te verstrekken tot het volledige dossier met betrekking tot de aanvraag tot tijdelijke sluiting van een apotheek 2/12/2013
Avis n° 54 Sur le refus de donner accès au dossier administratif personnel 28/10/2013
Avis n° 53 Sur le refus implicite de donner accès à des copies des films et autre matériel audiovisuel 30/9/2013
Advies 52 Met betrekking tot de toegang tot een uitgevoerd veiligheidsonderzoek 28/10/2013
Advies 51 Met betrekking tot de toegang tot een wetenschappelijk rapport m.b.t. de fysieke belasting van postbodes 30/9/2013
Advies 50 Met betrekking tot de toegang tot de inspectieverslagen van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie over het optreden van de politiediensten bij de gedwongen repatriëringen van migranten zonder papieren 30/9/2013
Avis n° 49 Sur le refus de donner accès aux documents concernant une police d'assurance 30/9/2013
Advies 48 Met betrekking tot de toegang tot auditrapporten in het bezit van de Autoriteit voor financiële diensten en markten 30/9/2013
Avis n° 47 Sur le refus de donner accès au dossier fiscal 30/9/2013
Advies 46 Met betrekking tot de toegang tot notulen van de SIOD 30/9/2013
Advies 45 Met betrekking tot inzage in het fiscaal dossier 2/9/2013
Avis n° 44 Sur le refus de donner accès aux documents concernant une police d'assurance 2/9/2013
Advies 43 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 42 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 41 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 40 Met betrekking tot inzage in adviezen en processen- verbaal 2/9/2013
Advies 39 Met betrekking tot documenten die aan de grondslag liggen voor de regelgeving overheidsopdrachten 2/9/2013
Advies 38 Met betrekking tot documenten die aan de grondslag liggen voor de regelgeving overheidsopdrachten 2/9/2013
Advies 37 Met betrekking tot documenten die betrekking hebben op de voorbereiding voor een regeling voor paramotoren 2/9/2013
Avis n° 36 Sur le refus de donner accès aux documents internes 2/9/2013
Avis n° 35 Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la délibération du Comité de Direction et d'une note sur la demande de prolongement de l'indemnité de retour 2/9/2013
Advies 34 Met betrekking tot registratiegegevens van nieuwe voertuigen 2/9/2013
Advies 33 Met betrekking tot de documenten die betrekking hebben op de kredietverlening van baggerwerken in Rusland 2/9/2013
Advies 32 Met betrekking tot de documenten die op de betrokkene betrekking hebben m.b.t. zijn verblijf in een penitentiaire instelling 2/9/2013
Avis n° 31 Sur le refus de donner accès à documents et actes administratifs qui ont amenés à une affirmation et sur base desquels l'Office National du Ducroire s'est fondé pour octroyer deux polices d'assurance 29/7/2013
Advies 30 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot ziekenhuisgegevens m.b.t. cardiologische ingrepen 29/7/2013
Advies 29 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot notulen en andere communicatie tussen de FOD Mobiliteit en Eurocontrol inzake de toekenning van internationale nummerplaten aan hun personeel 29/7/2013
Avis n° 28 Sur le refus de donner accès à une copie d'un rapport rédigé par le SIPPT 29/7/2013
Advies 27 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 29/7/2013
Avis n° 26 Sur le refus de donner accès au procès-verbal de la délibération du Comité de Direction et d'une note sur la demande de prolongement de l'indemnité de retour 29/7/2013
Advies 25 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot vaststellingen van de arbeidsinspectie 29/7/2013
Advies 24 Met betrekking tot documenten over de verhuis van bepaalde diensten van de federale politie 8/7/2013
Advies 23 Met betrekking tot documenten over de verhuis van bepaalde diensten van de federale politie 8/7/2013
Advies 22 Met betrekking tot documenten in verband met een aanvraag om een wapenvergunning 8/7/2013
Advies 21 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 8/7/2013
Advies 20 Met betrekking tot documenten in verband met klachten over toestellen waarmee robotgeassisteerde chirurgie wordt uitgevoerd 8/7/2013
Avis n° 19 Sur le refus de donner accès à des copies des décisions 8/7/2013
Avis n° 18 Sur le refus de donner accès à un protocole de collaboration 8/7/2013
Avis n° 17 Sur le refus de donner accès à un protocole de collaboration 8/7/2013
Advies 16 Met betrekking tot documenten in verband met een aanvraag om een wapenvergunning 8/7/2013
Advies 15 Met betrekking tot de toepassing van de wet van 11 april 1994 op het Auditcomité van de Federale Overheid 8/7/2013
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot mails verstuurd door de gevangenisdirecteur aan de centrale administratie van de FOD Justitie 3/6/2013
Avis n° 13 Sur le refus de donner accès à des documents relatifs à une sélection 3/6/2013
Avis n° 12 Sur le refus de donner accès à des documents fiscaux de tiers 3/6/2013
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een document waarin een overplaatsing wordt geregeld 3/6/2013
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een opmetingsplan 3/6/2013
Avis n° 9 Sur le refus de donner accès aux documents fiscaux 14/1/2013
Advies 8 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de globale adviezen over de andere kandidaat-gerechtsdeurwaarders 14/1/2013
Advies 7 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de globale adviezen over de andere kandidaat-gerechtsdeurwaarders 14/1/2013
Advies 6 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot klachtdossiers 14/1/2013
Avis n° 5 Sur le refus de donner accès à un grand nombre de documents d'un intercommunale 14/1/2013
Advies 4 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een penitentiair dossier 14/1/2013
Advies 3 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het beschrijvend document met betrekking tot de concurrentiegerichte dialoog voor de eerste schijf van het Neo-project 14/1/2013
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de correspondentie die de stad Brussel heeft ontvangen van de aanvrager via e-mail 14/1/2013
Advies 1 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een eventuele beslissing over een klacht tegen belangenvermenging 14/1/2013
Avis n° 108 Sur le refus de donner accès au nom de l'auteur d'un rapport d'audit 10/12/2012
Avis n° 107 Sur une question sur l'application de la législation concernant la publicité de l'administration relative aux rapports d'interventions ambulances 10/12/2012
Advies 106 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de Inspectie van Financiën 10/12/2012
Advies 105 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het dossier waarin een klacht bij de Algemene Inspectie van de Federale en Lokale Politie werd behandeld 10/12/2012
Advies 104 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een benoemingsbesluit van de Hoge Raad voor de Justitie 10/12/2012
Advies 103 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een examendossier 10/12/2012
Advies 102 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een nota van de vroegere minister van Justitie met het oog op het zoeken van een 'gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden'/arresthuis 10/12/2012
Advies 101 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een dossier aangelegd naar aanleiding van een klacht 10/12/2012
Advies 100 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de FOD Financiën 10/12/2012
Avis n° 99 Sur le refus implicite de donner accès aux documents considérés internes 12/11/2012
Advies 98 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de Regie der Gebouwen na een verzoek tot heroverweging 12/11/2012
Advies 97 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten ingediend bij en opgesteld door de Inspectie van Financiën 12/11/2012
Advies 96 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot dossiers aangelegd naar aanleiding van klachten 12/11/2012
Advies 95 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een brief van de ex-echtgenote 12/11/2012
Advies 94 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een klachtenbehandelingsdossier 12/11/2012
Advies 93 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 12/11/2012
Advies 92 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot notulen van het uitvoerend comité van het Instituut voor bedrijfsrevisoren 12/11/2012
Advies 91 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het administratief dossier met betrekking tot een teruggave en de inhouding ervan om de eerder gevestigde belastingsaanslag te regulariseren 8/10/2012
Avis n° 90 Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical 8/10/2012
Advies 89 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in een dossier waarin een klacht is opgenomen 8/10/2012
Advies 88 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot het bouwen van een gevangenis in Beveren 8/10/2012
Advies 87 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een opmeting en uitlijning van een personenwagen 8/10/2012
Advies 86 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot het bouwen van een gevangenis in Beveren 8/10/2012
Avis n° 85 Sur le refus implicite de donner accès à un dossier médical 8/10/2012
Avis n° 84 Sur le refus implicite de donner accès des documents concernant la prévention et le bien-être 8/10/2012
Advies 83 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot de douane en de invoer van tropisch hout 8/10/2012
Advies 82 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de ontvangsten en uitgaven van een aantal beroepsverenigingen 8/10/2012
Advies 81 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de omzendbrief die de werking van de Ministerraad regelt 8/10/2012
Advies 80 Met betrekking tot de toegang tot documenten in het bezit van de fiscale administratie over een vzw 10/9/2012
Advies 79 Met betrekking tot de toegang tot een proces-verbaal van waarschuwing 10/9/2012
Advies 78 Met betrekking tot de toegang tot documenten in een nalatenschapsdossier 10/9/2012
Advies 77 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. een beslissing van de Orde der Dierenartsen 10/9/2012
Advies 76 Met betrekking tot de toegang tot stukken in een klachtdossier 10/9/2012
Avis n° 75 Sur le refus implicite de donner accès à un cahier des charges 10/9/2012
Advies 74 Met betrekking tot de toegang tot briefwisseling die werd gevoerd in het kader van een fiscaal geschil 10/9/2012
Advies 73 Met betrekking tot de rampenplannen, noodplannen, adviezen hierover en bestuursdocumenten die meer informatie verschaffen over het nucleair fonds 10/9/2012
Advies 72 Met betrekking tot de toegang tot budgettaire ramingen 10/9/2012
Advies 71 Met betrekking tot de toegang tot documenten die de een bedrijf vroeger bij de overheid heeft ingediend 10/9/2012
Advies 70 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot vliegbewegingen 10/9/2012
Advies 69 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot een rechtszaak 10/9/2012
Advies 68 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot het koninklijk besluit tot verlenging van het ouderschapsverlof 13/8/2012
Avis n° 67 Sur le refus implicite de donner accès aux avis du Conseil d'Etat sur des projets d'arrêté royal 13/8/2012
Advies 66 Met betrekking tot de toegang tot de documenten met betrekking tot een bevorderingsexamen 13/8/2012
Avis n° 65 Sur le refus implicite de donner accès aux licences d'exportations d'armes délivrées par le SPF Economie 13/8/2012
Avis n° 64 Questions sur l'application de la loi du 11 avril 1994 sur le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme 13/8/2012
Advies 63 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de operatie "Unified Protector" in Libië 13/8/2012
Advies 62 Met betrekking tot de toegang tot de checklist inspecties van één jaar voor wat betreft de pittazaken en tot FOODWEB 13/8/2012
Advies 61 Met betrekking tot de toegang tot documenten waarin melding is gemaakt van tellerstanden van water en elektriciteit 13/8/2012
Advies 60 Met betrekking tot de toegang tot de documenten uit het strafdossier opgenomen in het fiscaal dossier 13/8/2012
Advies 59 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. interne regels toegepast door de FOD Financiën m.b.t. de terugbetaling aan particulieren 13/8/2012
Advies 58 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. de reclame voor geneesmiddelen 13/8/2012
Advies 57 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. de schending van artikel 10 van de wet van 25 maart 1964 13/8/2012
Advies 56 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. geplande aankoop van NH-90-helikopters 13/8/2012
Advies 55 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. kansspelen 13/8/2012
Advies 54 Met betrekking tot de toegang tot delegatiebesluiten van de Minister van Justitie 13/8/2012
Avis n° 53 Sur le refus implicite de donner accès aux rapports de la police concernant une manifestation 13/8/2012
Advies 52 Met betrekking tot de toegang tot notificaties van de Ministerraad 9/7/2012
Advies 51 Met betrekking tot de toegang tot de tellerstanden van de nutsvoorzieningen 9/7/2012
Advies 50 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen van de ombudsdienst van een ziekenhuis 9/7/2012
Avis n° 49 Sur le refus implicite de donner accès aux documents d'un marché public 9/7/2012
Advies 48 Met betrekking tot de toegang tot de PSUR's ingediend bij het FAGG in 2011 9/7/2012
Avis n° 47 Sur le refus implicite de donner accès aux rapports d'évaluation transmis à la ville de La Louvière, ainsi que le détail des calculs relatifs à l'expropriation de la parcelle B d'une usine 9/7/2012
Advies 46 Met betrekking tot de toegang tot een opmeting en uitlijning van een personenwagen 9/7/2012
Advies 45 Met betrekking tot de toegang tot documenten over wooneenheden opgenomen in een gemeentelijk leegstandsregister 9/7/2012
Advies 44 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot gebeurtenissen in een slachthuis 9/7/2012
Advies 43 Met betrekking tot de toegang tot documenten van de Orde van Architecten 9/7/2012
Advies 42 Advies over het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Parl. St. Kamer van Volksvertegenwoordigers, DOC 53 2096/001) 11/6/2012
Advies 41 Met betrekking tot de toegang tot trillingsmetingen uitgevoerd in opdracht van Infrabel 11/6/2012
Advies 40 Met betrekking tot de toegang tot documenten in een fiscaal dossier van een derde 11/6/2012
Avis n° 39 Sur le refus implicite de donner accès à l'avis du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides sur la liste des pays d'origine sûrs 11/6/2012
Avis n° 38 Sur le refus de donner accès au dossier fiscal personnel 11/6/2012
Advies 37 Met betrekking tot de toegang tot de GAS-boetes opgelegd door de stad Antwerpen 11/6/2012
Advies 36 Met betrekking tot de toegang tot de notulen van een Provinciale Raad van de Orde van Architecten 11/6/2012
Advies 35 Met betrekking tot de toegang tot documenten met betrekking tot de implantaten van de firma PIP 11/6/2012
Avis n° 34 Sur le refus de donner accès au dossier personnel médical et administratif auprès de la SNCB Holding 11/6/2012
Advies 33 Met betrekking tot de toegang tot de jaarrekeningen en jaarverslagen van de Orde van Architecten 11/6/2012
Advies 32 Met betrekking tot de toegang tot de notulen van een Provinciale Raad van de Orde van Architecten 14/5/2012
Advies 31 Met betrekking tot de toegang tot interne auditrapporten van de Federale Politie 14/5/2012
Avis n° 30 Sur le refus de donner accès au dossier personnel et de donner une copie de l'organigramme de structure de la section Human Resources de la SNCB 14/5/2012
Avis n° 29 Sur le refus de donner accès au dossier personnel 16/4/2012
Avis n° 28 Sur le refus de donner accès au dossier auprès de la Sûreté de l'État 16/4/2012
Advies 27 Met betrekking tot de toegang tot ombudsverslagen van een ziekenhuis 16/4/2012
Advies 26 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen over de doorlichting van de veiligheid van de Belgische gevangenissen en van het algemeen veiligheidsprofiel 16/4/2012
Advies 25 Met betrekking tot de toegang tot een bevorderingsdossier in het bezit van SELOR 16/4/2012
Advies 24 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verstrekken van de deontologische code van de federale regering 19/3/2012
Avis n° 23 Sur le refus de donner accès au rapport établi suite à la visite effectuée par l'architecte de la commune 9/3/2012
Avis n° 22 Sur le refus de donner accès à tout document relatif à la direction du Service de la Politique criminelle ou à l'exercice au sein de ce service d'activité de chargé de mission 9/3/2012
Advies 21 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verstrekken van de deontologische code van de federale regering 19/3/2012
Advies 20 Met betrekking tot de weigering om een afschrift te verstrekken van een vraag om inlichtingen en het antwoord erop gericht aan een firma 19/3/2012
Advies 19 Met betrekking tot de weigering om een afschrift van het volledige fiscaal dossier te verstrekken 19/3/2012
Avis n° 18 Sur le refus de donner accès aux lettres « Letter of Rights » en anglais et espagnol 19/3/2012
Avis n° 17 Sur le refus de donner accès à la correspondance entre la CEDH et la représentation permanente de la Belgique au Conseil de l'Europe 19/3/2012
Avis n° 16 Sur le refus de donner accès à la correspondance entre la CEDH et la représentation permanente de la Belgique au Conseil de l'Europe 19/3/2012
Avis n° 15 Sur le refus de donner accès à des circulaires concernant la loi dite « Salduz » 13/2/2012
Advies 14 Met betrekking tot de weigering om een afschrift van een opdracht aan een advocaat te verstrekken 13/2/2012
Avis n° 13 Sur le refus de donner accès à une autorisation de stationnement sur la voie publique 13/2/2012
Advies 12 Met betrekking tot een negatief advies van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens 13/2/2012
Advies 11 Met betrekking tot de openbaarheid van de documenten in een bevorderingsdossier 13/2/2012
Advies 10 Met betrekking tot de openbaarheid van de documenten in een bevorderingsdossier 13/2/2012
Advies 9 Met betrekking tot de openbaarheid van de documenten in een bevorderingsdossier 13/2/2012
Advies 8 Met betrekking tot de openbaarheid van voorbereidende documenten van een auditverslag 13/2/2012
Advies 7 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van de documenten in een fiscaal dossier van een N.V. 13/2/2012
Advies 6 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van documenten in het dossier van de aanvrager bij de RVA 13/2/2012
Advies 5 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van documenten die informatie bevatten voor het opstellen van de petroleumbalans 9/1/2012
Advies 4 Met betrekking tot de weigering tot openbaarmaking van de inspectieresultaten door het FAVV 9/1/2012
Avis n° 3 Sur le refus de donner accès aux deux documents en la possession du SPF Economie 9/1/2012
Advies 2 Met betrekking tot de openbaarheid van documenten in het bezit van het Interfederaal Korps voor de Inspectie van Financiën 9/1/2012
Advies 1 Met betrekking tot de openbaarheid van auditverslagen 9/1/2012
Avis n° 336 Sur le refus de donner accès aux courriers en la possession de l'administration fiscale 12/12/2011
Avis n° 335 Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie 12/12/2011
Avis n° 334 Sur le refus de donner accès aux documents d'un examen de promotion 12/12/2011
Advies 333 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten van een bevorderingsexamen 12/12/2011
Advies 332 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten die aanleiding hebben gegeven tot een fiscale controle 12/12/2011
Advies 331 Over de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 12/12/2011
Avis n° 330 Sur le refus de donner accès aux documents dans un dossier technique de travaux de voirie 12/12/2011
Advies 329 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten opgemaakt in het kader van het voorkomen van potentiële belangenconflicten bij de Hoge Gezondheidsraad 14/11/2011
Advies 328 Over de weigering om toegang te verlenen tot een selectiedossier 14/11/2011
Avis n° 327 Sur le refus de donner accès aux documents en relation avec une décision de prolonger une convention de prêt à usage pour l'occupation du cinéma Caméo 14/11/2011
Advies 326 Over de weigering om toegang te verlenen tot auditverslagen 14/11/2011
Advies 325 Over de weigering om toegang te verlenen tot een selectiedossier 14/11/2011
Advies 324 Over de weigering om toegang te verlenen tot een selectiedossier 14/11/2011
Advies 323 Over de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 14/11/2011
Advies 322 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van DAVO 14/11/2011
Avis n° 321 Sur la légalité de la rétribution demandée pour consulter un permis d'urbanisme 14/11/2011
Advies 320 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten van Intermixt 14/11/2011
Advies 319 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een selectieprocedure 14/11/2011
Advies 318 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot het Pukkelpopfestival in het bezit van de brandweer van Hasselt 14/11/2011
Advies 317 Over de weigering om toegang te verlenen tot een document over een alternatief voorstel voor de gevangenis van Beveren 10/10/2011
Advies 316 Over de weigering om toegang te verlenen tot een aanbestedingsdossier 10/10/2011
Advies 315 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten m.b.t. het behandeling van een klacht door de Provinciale Geneeskundige Commissie 10/10/2011
Advies 314 Over de weigering om toegang te verlenen tot de identiteit van een indiener van een fiscale klacht 10/10/2011
Avis n° 313 Sur le refus de donner accès à des procès-verbaux relatifs à des épreuves écrites des concours d'admission au stage judiciaire auprès du Conseil supérieur de la Justice 10/10/2011
Advies 312 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 10/10/2011
Avis n° 311 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 10/10/2011
Avis n° 310 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 10/10/2011
Avis n° 309 Sur le refus de donner accès à des documents qui ont été utilisés par le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé pour prendre une décision 10/10/2011
Advies 308 Over de weigering om toegang te verlenen tot een aanbestedingsdossier 10/10/2011
Advies 307 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 12/9/2011
Avis n° 306 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 12/9/2011
Advies 305 Over de weigering om toegang te geven tot een bijkomend advies in het kader van een negatieve beslissing inzake uitgaansvergunningen 12/9/2011
Advies 304 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een bevorderingsprocedure 8/8/2011
Avis n° 303 Sur le refus de donner accès au dossier complet auprès l'Office des Etrangers 8/8/2011
Avis n° 302 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 8/8/2011
Avis n° 301 Sur le refus de donner accès à des documents du Conseil Supérieur de l'Ordre des médecins vétérinaires 8/8/2011
Avis n° 300 Sur le refus de donner accès à un document à caractère général sur l'interprétation d'un article de loi 8/8/2011
Advies 299 Over de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde informatie uit de verslagen van de ombudspersonen van ziekenhuizen 8/8/2011
Avis n° 298 Sur le refus de donner accès à une liste avec les inscriptions et les résultats des différents examens linguistiques présentés par le passé 8/8/2011
Avis n° 297 Sur le refus de donner accès à une liste avec les inscriptions et les résultats des différents examens linguistiques présentés par le passé 8/8/2011
Advies 296 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten in dossiers met betrekking tot het betalen van onderhoudsgelden 8/8/2011
Advies 295 Over de weigering om toegang te verlenen tot de bevolkingsregisters 8/8/2011
Advies 294 Over de weigering om toegang te verlenen tot vertrouwelijke adviezen 11/7/2011
Advies 293 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 11/7/2011
Avis n° 292 Sur le refus implicite de donner accès à une permission de voirie 11/7/2011
Advies 291 Over de weigering om toegang te verlenen tot een verzekeringscontract "Arbeidsongevallen" 11/7/2011
Avis n° 290 Sur le refus implicite de donner accès les commentaires du jury en relation avec un examen linguistique 11/7/2011
Avis n° 289 Sur le refus implicite de donner accès aux procès- verbaux se rapportant aux épreuves écrites des concours d'admission au stage judiciaire 11/7/2011
Advies 288 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 6/6/2011
Advies 287 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 6/6/2011
Advies 286 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 6/6/2011
Advies 285 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 6/6/2011
Advies 284 Over de weigering om toegang te verlenen tot alle processen-verbaal die werden opgemaakt naar aanleiding van controles inzake verkiezingen van vertegenwoordigers 6/6/2011
Avis n° 283 Sur le refus de donner accès à des courriers relatifs à un licenciement pour motif grave 6/6/2011
Advies 282 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 23/5/2011
Advies 281 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 23/5/2011
Advies 280 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 23/5/2011
Advies 279 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 23/5/2011
Advies 278 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 23/5/2011
Avis n° 277 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 23/5/2011
Avis n° 276 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 23/5/2011
Advies 275 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 274 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 273 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 272 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 271 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 270 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 269 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 268 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 267 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 266 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 265 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 264 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 16/5/2011
Advies 263 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten die betrekking hebben op een wijziging van inschrijving in het bevolkingsregister 9/5/2011
Advies 262 Over de weigering om toegang te verlenen tot een dossier bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 9/5/2011
Advies 261 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 9/5/2011
Advies 260 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 9/5/2011
Advies 259 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 9/5/2011
Advies 258 Over de weigering om toegang te verlenen tot een interventieverslag van de brandweer 9/5/2011
Avis n° 257 Sur le refus de délivrer des copies de documents relatifs à un contrat de prêt à usage/commode 9/5/2011
Advies 256 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 255 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 254 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 253 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 252 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 251 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 250 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 249 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 248 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 247 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 246 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 245 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 244 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 243 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 242 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 241 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 240 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 239 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Advies 238 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 2/5/2011
Avis n° 237 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 18/4/2011
Advies 236 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 235 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 234 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 233 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 232 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 231 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 230 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 229 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Avis n° 228 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 18/4/2011
Advies 227 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 226 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 225 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 224 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 223 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 222 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 221 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 220 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 219 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 218 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 217 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 216 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 215 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 214 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 213 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 212 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 211 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 210 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 209 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 208 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 207 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 206 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 205 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 204 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 203 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 202 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 201 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 200 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 199 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 198 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 197 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 196 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 195 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Advies 194 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 18/4/2011
Avis n° 193 Sur le refus de délivrer des copies des documents dans un dossier d'urbanisme 11/4/2011
Avis n° 192 Sur le refus de délivrer des copies des documents d'urbanisme d'un tiers 11/4/2011
Advies 191 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten die werden opgesteld in het kader van een voorafgaand onderzoek gevoerd overeenkomstig artikel 27 van de wet van 13 mei 1999 11/4/2011
Advies 190 Over de stilzwijgende weigering om toegang te verlenen tot een gemotiveerde medische beslissing inzake het recht op bijkomende kinderbijslag 11/4/2011
Advies 189 Over de weigering om toegang te verlenen tot notulen van vergaderingen van Belgonucléaire 11/4/2011
Advies 188 Over de weigering om toegang te verlenen tot notulen van vergaderingen van het SCK 11/4/2011
Avis n° 187 Sur le refus de délivrer des copies de documents en relation avec une promotion 11/4/2011
Avis n° 186 Sur le refus de délivrer des copies des documents en relation d'une enquête publique mixte 11/4/2011
Advies 185 Over de weigering om toegang te verlenen tot inspectieverslagen van de horeca door het FAVV 11/4/2011
Avis n° 184 Sur le refus de délivrer des copies d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Uradex 11/4/2011
Avis n° 183 Sur le refus de délivrer des copies d'un procès-verbal de la réunion du conseil d'administration d'Uradex 11/4/2011
Advies 182 Over de weigering van toegang tot alle documenten van het fiscaal dossier waarop een strafklacht is gebaseerd 11/4/2011
Advies 181 Vraag of het al dan niet betaald zijn van een administratieve boete mag worden meegedeeld 11/4/2011
Advies 180 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 179 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 178 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 177 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 176 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 175 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 174 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 173 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 172 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 171 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 170 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 169 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 168 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 167 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 166 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 165 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Avis n° 164 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Advies 163 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Avis n° 162 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 161 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 160 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 159 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 158 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 157 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 156 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 155 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 154 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 153 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 152 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 151 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 150 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 149 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Avis n° 148 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 4/4/2011
Advies 147 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 146 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 145 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 144 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 143 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 142 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 4/4/2011
Advies 141 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 140 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 139 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 138 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 137 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 136 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 135 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 134 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 133 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 132 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 131 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 130 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 129 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 128 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 127 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 126 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 125 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 124 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 123 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 122 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 121 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 120 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 119 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 118 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Avis n° 117 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 116 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Advies 115 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 114 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Advies 113 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 28/3/2011
Avis n° 112 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 111 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 110 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 109 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 108 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 107 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 106 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 28/3/2011
Avis n° 105 Sur le refus de délivrer des copies digitales de l'ensemble des observations adressées par la Belgique au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le suivi de l'exécution des arrêts de la CEDH, pendant l'année 2010 21/3/2011
Avis n° 104 Sur le refus de délivrer des copies digitales des remarques que la Belgique a remises à la Cour européenne des Droits de l'Homme en 2010 21/3/2011
Advies 103 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 102 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 101 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 100 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Avis n° 99 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Avis n° 98 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Avis n° 97 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Avis n° 96 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Avis n° 95 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Avis n° 94 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Advies 93 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 92 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 91 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 90 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 89 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 88 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 87 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 86 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 85 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 84 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 83 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 82 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 81 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 80 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 79 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 78 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 77 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 76 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 75 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 74 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 73 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 72 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 71 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 70 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 69 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 68 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 67 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 66 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 65 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 64 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 63 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 62 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 61 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 60 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 59 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 58 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 57 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 56 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 55 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 54 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 53 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 52 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 51 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 50 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 49 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 48 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 47 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 46 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 45 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 44 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 43 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 42 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 41 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 40 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Advies 39 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 21/3/2011
Avis n° 38 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Avis n° 37 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Avis n° 36 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 21/3/2011
Advies 35 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten i.v.m. weddeachterstallen 14/3/2011
Advies 34 Over de weigering om toegang te verlenen tot de verantwoording van een selectieresultaat 14/3/2011
Advies 33 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 32 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Avis n° 31 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 14/3/2011
Avis n° 30 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 14/3/2011
Avis n° 29 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 14/3/2011
Advies 28 Over de toegang tot een recruterings- en selectiedossier bij de Federale Politie 14/3/2011
Avis n° 27 Sur le refus de délivrer une copie d'un règlement 14/3/2011
Avis n° 26 Sur le refus de délivrer des copies des documents concernant le droit d'auteur 14/3/2011
Advies 25 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 24 Over de weigering om toegang te verlenen tot notulen van het uitvoerend comité van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren 14/3/2011
Avis n° 23 Sur le refus de donner accès à l'intégrité du dossier fiscal 14/3/2011
Advies 22 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 21 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 20 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 19 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 18 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 17 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 16 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 15 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Advies 14 Over de weigering om toegang te verlenen tot de financiële rekening van een Directie taxatie 14/3/2011
Advies 13 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 14/3/2011
Avis n° 12 Sur le refus de délivrer des copies des documents concernant une sélection 14/2/2011
Avis n° 11 Sur le refus implicite d'obtenir toute information utile concernant la nationalité et concernant la filiation du demandeur 14/2/2011
Advies 10 Over de weigering om toegang te verlenen tot penitentiaire documenten 14/2/2011
Avis n° 9 Sur le refus de délivrer des copies concernant l'évaluation d'une élève 14/2/2011
Avis n° 8 Sur le refus de délivrer des copies concernant un canal 14/2/2011
Avis n° 7 Sur le refus de délivrer des copies concernant une procédure de sélection 14/2/2011
Avis n° 6 Sur le refus implicite de délivrer des copies concernant des audits 14/2/2011
Avis n° 5 Sur le refus implicite de délivrer une copie d'une lettre et ses annexes 10/1/2011
Avis n° 4 Sur le refus implicite de délivrer une copie d'un test et d'un procès-verbal des résultats de ce test 10/1/2011
Advies 3 Over de weigering om toegang te verlenen tot bestuursdocumenten over het gebruik van teeltmateriaal van een aardappelras 10/1/2011
Avis n° 2 Sur la demande d'accès aux documents en relation avec une permission de voirie 10/1/2011
Advies 1 Over de weigering om toegang te verlenen tot fiscale documenten uitgewisseld tussen de FOD Financiën en het parket 10/1/2011
Avis n° 72 Sur la demande d'accès au dossier fiscal de son ex-époux 13/12/2010
Advies 71 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot een parkeerheffing 13/12/2010
Avis n° 70 Sur la demande d'accès aux documents sur lesquels s'est basée la CCAT pour émettre un avis sur un problème de la limite parcellaire 13/12/2010
Avis n° 69 Sur la demande de recevoir l'identité de l'auteur d'une dénonciation 17/11/2010
Avis n° 68 Sur la demande de recevoir une copie complète de la décision du conseil d'administration sur un marché public 17/11/2010
Avis n° 67 Sur la demande d'accès au dossier administratif relatif à une décision de diminuer le taux de cotisation pour frais de gestion de la Caisse d'assurance sociale et aux résultats d'audits 17/11/2010
Advies 66 Over de weigering om een kopie te verstrekken van de notulen van het uitvoerend comité van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren 17/11/2010
Advies 65 Over de gedeeltelijke weigering om toegang te verlenen tot het registratiedossier van een generisch geneesmiddel 17/11/2010
Avis n° 64 Sur la demande d'interprétation du secret de communication 8/11/2010
Advies 63 Over de weigering om toegang te verlenen tot een beheersovereenkomst en alle aanverwante documenten 8/11/2010
Advies 62 Over de weigering om toegang te verlenen tot een fiscaal dossier 8/11/2010
Avis n° 61 Sur le refus de donner accès aux avertissements- extraits de rôle que le receveur communal a envoyé à ses clients afférents aux différents exercices d'imposition 18/10/2010
Avis n° 60 Sur le refus de donner accès à un examen 18/10/2010
Avis n° 59 Sur le refus de donner accès au dossier personnel du demandeur 18/10/2010
Advies 58 Over de weigering om toegang te verlenen tot een beheersovereenkomst en alle aanverwante documenten 18/10/2010
Avis n° 57 Sur le refus de donner accès au document qui comporte la motivation de la non-nomination d'un candidat 18/10/2010
Avis n° 56 Sur le refus de donner accès aux copies des rapports définitifs d'audit 18/10/2010
Advies 55 Over de weigering om toegang te verlenen tot informatie over het gebruik van derden van materiaal van een beschermd aardappelras 18/10/2010
Avis n° 54 Sur le refus de donner accès aux copies des lauréats du concours d'admission au stage judiciaire 2008 - 2009 16/8/2010
Advies 53 Over de weigering om toegang te verlenen tot een contract 13/9/2010
Avis n° 52 Sur le refus de donner accès au dossier administratif d'un marché public 23/8/2010
Advies 51 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten waaruit de persoonsgegevens van de betrokkene werden uitgewisseld 17/11/2010
Advies 50 Over de weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier 9/8/2010
Advies 49 Over de weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier 9/8/2010
Advies 48 Over de weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier 9/8/2010
Advies 47 Over de weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier 9/8/2010
Advies 46 Over de weigering om toegang te verlenen tot het administratief beroepsdossier 9/8/2010
Advies 45 Over de vraag om advies van de Hoge Gezondheidsraad over een instrument voor het beheer van belangenconflicten 9/8/2010
Avis n° 44 Sur le refus de donner accès à de documents préparatoires et exécutifs relative à une décision du conseil des ministres 9/8/2010
Advies 43 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 9/8/2010
Advies 42 Over de weigering om toegang te verlenen informatie uit offertes 12/7/2010
Avis n° 41 Sur le refus de donner accès à la table des données disponibles au sein du réseau sectoriel de la sécurité sociale 12/7/2010
Advies 40 Over de weigering om toegang te verlenen tot de bestuursdocumenten in fiscale dossiers 12/7/2010
Advies 39 Over de weigering om toegang te verlenen tot een kort verslag als gevolg van een interventie 12/7/2010
Advies 38 Over de weigering om bepaalde informatie in bestuursdocumenten te wijzigen 12/7/2010
Avis n° 37 Sur le refus de donner accès à des documents relatifs à l'autorisation d'une course 31/5/2010
Avis n° 36 Sur le refus de donner accès à des documents établis dans le cadre d'une procédure de désignation 31/5/2010
Advies 35 Over de weigering om toegang te verlenen tot een aantal documenten in het kader van een aanvraag voor de toekenning van een domeinconcessie 31/5/2010
Advies 34 Over de weigering om toegang te verlenen tot het volledige fiscaal dossier 31/5/2010
Advies 33 Over de weigering om toegang te verlenen tot een divers geheel aan bestuursdocumenten 31/5/2010
Advies 32 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten in een aanbestedingsdossier 31/5/2010
Advies 31 Over de impliciete weigering om toegang te verlenen tot documenten in dossiers over ministeriële bezoeken aan Pakistan in 1989 10/5/2010
Advies 30 Over de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de "Motivatie weigering toelating drugsvrije afdeling PCB". 10/5/2010
Advies 29 Over de impliciete weigering om toegang te verlenen tot documenten in dossiers over ministeriële bezoeken aan Pakistan in 1989 12/4/2010
Avis n° 28 Sur le refus de donner accès à un dossier de sélection 12/4/2010
Advies 27 over de impliciete weigering om toegang te verlenen tot de "Motivatie weigering toelating drugsvrije afdeling PCB". 12/4/2010
Advies 26 Over de impliciete weigering om toegang te krijgen tot lijsten van geslaagde kandidaten 12/4/2010
Avis n° 25 Sur le refus de donner accès à des documents en relation avec un harcèlement professionnel 12/4/2010
Advies 24 Over de weigering om toegang tot documenten uit een examendossier 8/3/2010
Advies 23 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten over het dossier Datawarehouse II 8/3/2010
Avis n° 22 Sur un refus de donner accès à un contrat 8/3/2010
Advies 21 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten in het PSD dossier en het penitentiair dossier van de betrokkene en tot interne richtlijnen 8/3/2010
Advies 20 Over de weigering om toegang te verlenen tot administratieve documenten binnen een gevangenis 8/3/2010
Advies 19 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten die betrekking hebben op aangerekende kosten en interne richtlijnen 8/3/2010
Advies 18 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten die betrekking hebben op een selectie 8/3/2010
Advies 17 Over de weigering om toegang te verlenen tot het fiscaal dossier van de aanvrager 8/2/2010
Advies 16 Over de weigering om toegang te geven tot documenten in verband met een selectie 8/2/2010
Advies 15 Over algemene interpretatieprincipes van de openbaarheidswetgeving 8/2/2010
Advies 14 Over de weigering om toegang te geven tot documenten in verband met een selectie 8/2/2010
Advies 13 Over de weigering om toegang te geven tot informatie over de tewerkstelling en prestaties bij de lokale politie 8/2/2010
Advies 12 Over de weigering om toegang te geven tot documenten die inzicht geven in risico- ondernemingen m.b.t. arbeidsongevallen 8/2/2010
Avis n° 11 Sur un refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure de sélection 8/2/2010
Advies 10 Over de weigering om toegang te geven tot een documenten m.b.t. een selectietest 8/2/2010
Advies 9 Over de weigering om toegang te geven tot een documenten m.b.t. een selectietest 8/2/2010
Avis n° 8 Sur un refus de donner accès à des documents relatifs à une procédure décentralisée et à tous les documents portant sur l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament de référence 8/2/2010
Advies 7 Over de weigering om toegang te geven tot een gedetailleerde afrekening van betalingen 11/1/2010
Advies 6 Over de weigering om toegang te geven tot informatiegegevens in een politiezone 11/1/2010
Avis n° 5 Sur un refus de donner accès à une décision de promotion et à une liste des promotions 11/1/2010
Advies 4 Over een impliciete weigering tot het verlenen van toegang tot een overzicht van verstrekte subsidies door een gemeentebestuur 11/1/2010
Advies 3 Over een klacht over door de Commissie genomen adviezen 11/1/2010
Advies 2 Over de weigering om toegang te geven tot documenten tot documenten aanwezig in een pentitentiaire instelling 11/1/2010
Advies 1 Over de weigering om toegang te geven tot informatiegegevens in een politiezone 11/1/2010
Advies 98 Over de weigering om toegang te geven tot bepaalde documenten uit een penitentiair dossier 14/12/2009
Advies 97 Over de weigering om toegang te geven tot de rapporten van de handhygiënecampagne in ziekenhuizen 14/12/2009
Advies 96 Over de weigering om toegang te geven tot collectieve arbeidsovereenkomsten onder de voorwaarden van de wet van 11 april 1994 en de daarbij horende tariefregeling 14/12/2009
Avis n° 95 Sur un refus de donner accès à une lettre de l'administration centrale 14/12/2009
Avis n° 94 Sur un refus de transmettre une copie de la page du registre, visé à l'article L1133-2 de la Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, qui comporte la décision de la tutelle 14/12/2009
Avis n° 93 Sur un refus d'accès au dossier fiscal 14/12/2009
Avis n° 92 Sur une décision prise concernant une demande de reconsidération 14/12/2009
Advies 91 Over de weigering om toegang te geven tot bepaalde documenten uit een penitentiair dossier 14/12/2009
Advies 90 Over de weigering om toegang te geven tot documenten uit een selectiedossier 14/12/2009
Advies 89 Over de weigering om toegang te geven tot de omzendbrief ministeriële deontologie 14/12/2009
Avis n° 88 Sur le refus de donner accès à des documents liés à un examen de compétence professionnelle 14/12/2009
Avis n° 87 Sur le refus implicite de donner accès à un permis d'urbanisme délivré pour un commerce exercé dans un immeuble 14/12/2009
Advies 86 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. tot een selectiedossier 14/12/2009
Avis n° 85 Sur l'applicabilité de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration lorsqu'une juridiction est saisie d'un litige 9/11/2009
Advies 84 Over de weigering om toegang te geven tot een tuchtrapport, het verslag van de tuchtraad en het document dat de strafsanctie bevat 9/11/2009
Avis n° 83 Sur l'obtention d'accès à un avis du Collège des Bourgmestre et Echevins et à une délibération du Conseil communal 9/11/2009
Avis n° 82 Sur une demande d'accès aux documents administratifs 9/11/2009
Avis n° 81 Sur le refus de donner accès aux annexes jointes à la correspondance adressée à la Commission d'accès aux et de réutilisation aux documents administratifs, section publicité de l'administration 9/11/2009
Advies 80 Over een vraag over de toepasselijkheid van de wet van 11 april 1994 op CAO's in het bezit van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 9/11/2009
Avis n° 79 Sur le refus de donner accès aux procès-verbaux obtenus auprès d'un tiers 9/11/2009
Advies 78 Advies uit eigen beweging over de gevolgen voor de openbaarheid van bestuur en in het bijzonder voor de positie van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, van de overdracht aan de gewesten van de organieke bevoegdheid over provincies en gemeenten 14/12/2009
Advies 77 Over de weigering om toegang te geven tot een tuchtrapport, het verslag van de tuchtraad en het document dat de strafsanctie bevat 19/10/2009
Advies 76 Over de weigering om toegang te geven in een fiscaal dossier 19/10/2009
Advies 75 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de RSZ 19/10/2009
Avis n° 74 Sur le refus de donner accès à des plans de construction 19/10/2009
Avis n° 73 Sur le refus d'accorder l'accès à un dossier tenu au SPF Justice 19/10/2009
Advies 72 Over de weigering om toegang te geven tot tuchtrapporten 19/10/2009
Advies 71 Over de weigering om toegang te geven tot een advies van de Raad van State en van de notulen van de werkgroep van het overlegcomité 19/10/2009
Avis n° 70 Sur le refus de divulguer la date de notification d'un règlement fiscal 19/10/2009
Advies 69 Over de weigering om toegang te geven tot documenten m.b.t. een examen 19/10/2009
Advies 68 Over de weigering om toegang te geven tot een fiscaal dossier 19/10/2009
Advies 67 Over de impliciete weigering om toegang te verlenen tot een interventieverslag van de Federale Politie 19/10/2009
Advies 66 Over de weigering om toegang te verlenen tot bestuursdocumenten m.b.t. de personeelsadministratie 12/10/2009
Avis n° 65 Sur la question de savoir si la Commission spéciale oeuvres d'art est une autorité administrative et relève par conséquent du domaine d'application de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration 12/10/2009
Advies 64 Over de weigering om te verlenen tot documenten in het bezit van de Raad van State 14/9/2009
Avis n° 63 Sur le refus d'octroyer l'accès à la correspondance menée par la commune 14/9/2009
Advies 62 Over de weigering om toegang te geven tot de deontologische code van de federale regering 14/9/2009
Avis n° 61 Sur le refus de donner accès au dossier fiscal du demandeur 31/8/2009
Advies 60 Over de weigering om toegang tot gerechtelijke documenten aan de procureur-generaal 31/8/2009
Avis n° 59 Sur le refus de donner accès à une page du registre de la publication des actes communaux 31/8/2009
Advies 58 Over de weigering om toegang te geven tot notariële akten 31/8/2009
Advies 57 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten m.b.t. de FOD Justitie 10/8/2009
Avis n° 56 Sur le refus d'octroyer l'accès à la correspondance menée par la commune 10/8/2009
Advies 55 Over de weigering om toegang te verlenen tot de documenten in een administratief dossier van de vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen 10/8/2009
Advies 54 Over de weigering om toegang te verlenen tot verslagen van ziekenhuisombudsdiensten 10/8/2009
Avis n° 53 Sur le refus d'accorder l'accès à la correspondance menée par la commune 10/8/2009
Avis n° 52 Sur le refus d'accorder l'accès au dossier personnel du demandeur 10/8/2009
Advies 51 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten met betrekking tot en in het fiscaal dossier 10/8/2009
Advies 50 Over de weigering om toegang te verlenen tot een reeks verslagen 10/8/2009
Advies 49 Over de weigering om toegang te verlenen tot een verslag opgesteld als gevolg van een klacht 13/7/2009
Advies 48 Over de weigering om toegang te verlenen tot het verslag van de preventieambtenaar en de beslissing tot het treffen van maatregelen als gevolg van dit verslag 13/7/2009
Advies 47 Over de weigering om toegang te verlenen tot documenten die betrekking hebben op het in disponabiliteit stellen van een ambtenaar 13/7/2009
Advies 46 Over de weigering om toegang te geven tot rapporten van de handhygiënecampagne in ziekenhuizen in het bezit van de FOD Volksgezondheid 13/7/2009
Avis n° 45 Sur le refus de donner accès au dossier personnel du demandeur 13/7/2009
Advies 44 Over de weigering om toegang te geven tot de deontologische code van de federale regering 13/7/2009
Advies 43 Over de impliciete weigering om toegang te geven tot documenten waaruit blijkt dat een directiecomité rechtsgeldig is samengesteld 13/7/2009
Advies 42 De interpretatie van het begrip bestuursdocument 13/7/2009
Advies 41 Over de weigering tot openbaarmaking van twee voorstellen van akkoordverklaring van de FOD Financiën 15/6/2009
Advies 40 Over de weigering tot openbaarmaking van een inspectieverslag 15/6/2009
Avis n° 39 Sur le refus d'autoriser l'accès aux documents relatifs à une fondation étrangère 15/6/2009
Avis n° 38 Sur le refus implicite d'autoriser l'accès à une autorisation 15/6/2009
Advies 37 Over de weigering van toegang tot een klacht ingediend bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 15/6/2009
Avis n° 36 Concernant le refus de donner accès à une plainte 11/5/2009
Advies 35 Over de omzendbrief ministeriële deontologie van de federale regering 11/5/2009
Advies 34 Over de toegang tot een grondige juridische analyse 11/5/2009
Avis n° 33 Concernant l'interprétation du domaine d'application et des motifs d'exception de la loi du 11 avril 1994 20/4/2009
Avis n° 32 Concernant le refus d'accorder l'accès à des informations relatives aux enquêtes préliminaires réalisées par l'administration 20/4/2009
Avis n° 31 Concernant le refus d'accorder l'accès à des informations relatives aux enquêtes préliminaires réalisées par l'administration 20/4/2009
Avis n° 30 Concernant le refus d'accorder l'accès à des informations relatives aux enquêtes préliminaires réalisées par l'administration 20/4/2009
Avis n° 29 Concernant le refus d'accorder l'accès à des informations concernant les enquêtes préliminaires exécutées par l'administration 20/4/2009
Advies 28 Over de toegang tot een fiscaal dossier 20/4/2009
Advies 27 Over het systematisch afleveren van individuele beslissingen aan een beroepsorganisatie 20/4/2009
Advies 26 Over een vraag een afschrift te ontvangen van gegevens uit het bevolkingsregister 20/4/2009
Avis n° 25 Concernant le refus de donner accès aux délibérations et aux documents ayant trait aux points figurant à l'ordre du jour du Conseil communal 20/4/2009
Advies 24 Over een vraag een afschrift te ontvangen van een selectiedossier 20/4/2009
Avis n° 23 Concernant le refus implicite d'accorder l'accès à un avis du Conseil d'Etat sur un projet de loi 20/4/2009
Advies 22 Over een vraag een afschrift te ontvangen van een selectiedossier 20/4/2009
Advies 21 Over een vraag een afschrift te ontvangen van een benoemingskb 20/4/2009
Advies 20 Over een vraag om lijsten te ontvangen m.b.t. aanvragen en registratiegegevens van apotheken en apothekers 20/4/2009
Advies 19 Over een vraag om toegang tot de stukken uit een selectiedossier 20/4/2009
Avis n° 18 Concernant le refus d'accorder l'accès à l'organigramme de l'Office des Etrangers mentionnant les différents numéros de téléphone et de fax des services 20/4/2009
Advies 17 Advies uit eigen beweging over het recht van toegang tot tests in het kader van vergelijkende selecties en in het kader van gecertificeerde opleidingen, en andere tests binnen het openbaar ambt 16/3/2009
Advies 16 Over een vraag om toegang tot de stukken in een examendossier 16/3/2009
Avis n° 15 Concernant le refus d'accorder l'accès aux documents ayant trait au paiement des droits de succession 16/3/2009
Advies 14 Over een vraag om toegang tot de stukken uit het fiscaal dossier 16/3/2009
Advies 13 Over een vraag om toegang tot stukken uit het fiscaal dossier van de echtgenote van wie de aanvrager feitelijk gescheiden leeft 16/3/2009
Advies 12 Over een vraag tot het systematisch afleveren van individuele beslissingen aan de Orde van Architecten 16/3/2009
Advies 11 Over de impliciete weigering om toegang te geven tot documenten in verband met de verkoop van de Financietoren en het RAC 16/3/2009
Avis n° 10 Concernant le refus d'accorder l'accès au registre de la publication des règlements communaux 16/3/2009
Advies 9 Over de weigering om het bestaan van bepaalde informatie te bevestigen 16/3/2009
Avis n° 8 Concernant le refus d'accès aux documents concernant l'engagement d'un secrétaire communal 16/3/2009
Avis n° 7 Concernant le refus d'accorder l'accès à des documents relatifs à l'exploitation des sources d'eau par la S.A. SPA 16/3/2009
Avis n° 6 Concernant une demande d'information émanant d'un particulier 9/3/2009
Avis n° 5 Concernant le refus de donner accès à un avis de la chambre d'expression française du Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes siégeant en Instance d'appel et à la composition de cette commission 9/3/2009
Avis n° 4 Concernant le refus d'accorder l'accès aux documents d'un dossier de promotion 9/3/2009
Advies 3 Over de weigering om toegang te geven tot interventieverslagen van de brandweer 9/3/2009
Avis n° 2 Concernant le refus de donner connaissance des données fausses et erronées contenues dans les déclarations fiscales 9/3/2009
Advies 1 Over de weigering om toegang te geven tot een nota door de administrateur-generaal van het Instituut voor Veteranen & Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 9/3/2009
Status DABS :
Status BELPIC :
Status RR :
DABS werkt stabiel
DABS is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
DABS is momenteel buiten dienst
BELPIC werkt stabiel
BELPIC (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
BELPIC is momenteel buiten dienst
Rijksregister werkt stabiel
Het Rijksregister (toegang tot de "natuurlijke personen") is operationeel maar sommige functionaliteiten zijn verstoord
Rijksregister is momenteel buiten dienst